Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak produkovat méně odpadu v obcích

| autor: Hana Tomášková0

kontejner_plny.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Podle hierarchie správného nakládání s odpady stojí na prvním místě předcházení vzniku odpadu. Často se opomíjí, přesto je to nejúčinnější způsob, protože odpad, který nevznikne, není třeba následně řešit.

Předcházení vzniku odpadu a práce na redukci množství odpadu

Samozřejmě že v dnešní době není možné žít zcela bezodpadově, proto je třeba hledat cesty, jak redukovat množství odpadu v obcích. Nejúčinnějším nástrojem při snižování produkce odpadů je osvěta a motivace občanů.

osvěta.jpg

Správně informovaný a motivovaný občan má zájem produkovat méně odpadu, hledat cesty, jak jeho vzniku předcházet, a to i částečně na úkor svého pohodlí. Projevuje aktivní přístup a podílí se na zlepšení systému.

Jak už sám termín Zero waste napovídá, jedná se o styl života, který se co nejvíce přibližuje životu bez odpadu. Pochopitelně obec nemůže svým občanům předepsat, že musí žít v tomto duchu. Ale lze reprodukovat jeho hlavní myšlenky a motivovat občany k většímu zájmu a zejména k odpovědnému přístupu za vlastní odpad.

Nákupy

Klíčovou otázkou je poptávka. O nákupech rozhoduje spotřebitel. Na prvním místě je nezbytné zhodnotit, zda je opravdu nutné novou věc kupovat. Předměty je možné si vypůjčit, pořídit již použité, opravit či renovovat starší.

Při pořizování nových věcí je vhodné zohlednit jejich životnost, možnou opravitelnost a recyklovatelnost. Obce mají manuály na veřejné zadávání zakázek, kde jedním z důležitých kritérií je i výsledný dopad na životní prostředí.

kancelář.jpg

Je třeba se zamyslet i nad dostupností. Doprava a manipulace tvoří nezanedbatelnou uhlíkovou stopu, což si lidé při výběru často neuvědomují.

Obaly

Více než 30 procent hmotnosti komunálního odpadu tvoří obaly. Některé obchodní řetězce odebírají zpět krabice, protože počet online nákupů v poslední době dramaticky vzrostl. Je to velmi vhodný způsob, jak točit obalový materiál dokola bez nutnosti jeho zpracování.

Podobně lze na úrovni domácností využívat skleněné či plastové obaly.

Znovupoužívání – Re-use centra a re-use pointy

Jedním z nástrojů, jak může obec podpořit znovupoužívání předmětů, je zřízení re-use centra. Na jeho zprovoznění bylo možné využít dotace. S re-use centry se počítá i v příštím programovém období OPŽP, kde bude tato problematika spadat do oblasti přechodu k oběhovému hospodářství. Programový dokument OPŽP na nové období 2021-2027 ještě není schválen, nicméně první výzvy z tohoto nového programu by se měly objevit v létě tohoto roku.

Re-use centra bývají budována v prostorách sběrných dvorů a občané zde mohou odkládat použitelné věci, které již sami nechtějí. Jedná se nejčastěji o drobné nádobí, bižuterii, květináče, hračky, knihy, CD, sportovní potřeby, nářadí, knihy, hudební nástroje, šicí stroje, obrazy, autosedačky, kočárky apod.

reuse2.jpg

Re-use centra propojují rovinu enviromentální s ekonomickou a sociální. A to nejen proto, že dávají šanci na znovupoužití řadě věcí a občanům jsou prodávány za symbolické ceny.

Činnosti spojené s opětovným využitím poskytují vysoký potenciál pro vytváření pracovních pozic, jelikož jsou manuálně náročné. Jedná se například o sběr, třídění, čištění nebo opravy. Potenciál je mnohem vyšší než u ostatních činností v oblasti odpadového hospodářství.

Online re-use point

Obecní internetový portál nevyhazujto.cz představuje komplexní řešení, které obcím pomáhá k přechodu na šetrnější a udržitelný způsob koloběhu věcí. Jedná se o online místo, kde občané přímo nabízejí věci, které sami nepotřebují, ale ještě mohou posloužit a udělat radost někomu dalšímu.

V čem spočívá kouzlo propojení re-use pointu a internetového portálu

Re-use řešení v obci může být postaveno na dvou základních pilířích, které jsou propojeny a navzájem se vhodně doplňují.

Internetový portál odstraňuje omezení fyzického re-use pointu, jako jsou:

  • omezená kapacita
  • nemožnost přijímat určitý typ věcí (elektronika, velký nábytek, stavební materiál atd.)
  • nemožnost občana věc kamkoliv přepravit

Fyzický re-use point odstraňuje omezení elektronického úložiště, jako jsou:

  • nutná registrace do systému
  • vkládání fotografií a popisu do systému
  • prodleva z důvodu domluvy předávky s jiným uživatelem

Zajímá vás, jak ve vaší obci zřídit re-use centrum? Chcete zprovoznit re-use point? Můžete se obrátit na naše odborníky, kteří vám poradí:

Poradna.png

Bioodpad

Ačkoli se to nemusí zdát, tzv. biologicky rozložitelný odpad je jednou z nejvýznamnějších komodit, kterou lze účinně separovat. Odstraněním bioodpadu ze směsného komunálního odpadu, může obec zredukovat hmotnost směsného komunálního odpadu až o 40 %.

Kompostování je efektivní metodou, která vrací do půdy cenné živiny. Do kompostu patří také rostlinný kuchyňský odpad, který tak může být dále využit.

Domácí kompostování

Řada obcí a měst zakoupila díky dotacím kompostéry, které většinou zdarma pronajímá svým občanům. Spolu s řádnou osvětou je to velmi silná kombinace, jak zajistit odklon biologicky rozložitelného odpadu ze směsného, který většinou končí na skládkách.

Komunitní kompostování

Komunitní kompostování slouží pro oddělený sběr bioodpadů z domácností, jeho kompostování a využití v místě vzniku. Odpadá tak svoz a manipulace s odpadem. Šetří se pohonné hmoty, čistota ovzduší a výsledný kompost se použije v oblasti svého původu.

Mulčování bioodpadu z údržby městské zeleně

Mulčování bioodpadu z údržby městské zeleně je dalším způsobem, jak prospěšně využít bioodpad.

Nebalená voda k dispozici na veřejných místech

Balená voda zanechává značnou uhlíkovou stopu, je dražší a zbývá po ní obal. Obce mají příležitost omezit tvorbu tohoto druhu odpadu několika způsoby.

Osvěta občanů spočívá v předávání informací. Kohoutková voda je v České republice kvalitní, dostupná na většině míst a je, na rozdíl od balené, pravidelně kontrolována. Její enviromentální dopad je mnohem menší než u vody balené.

plastove_lahve4.jpg

Více se dozvíte v našem článku Kolikrát větší uhlíkovou stopu tvoří balená voda proti vodě z kohoutku?

Řada občanů již sama poptává možnost doplnit si vodu na veřejných prostorách. Zpřístupněním míst, jako jsou pítka, automaty apod. umožní obec obyvatelům větší míru využívání vlastních nádob na pití.

Nejlepší možností je jít příkladem a zajistit pitný režim kohoutkovou vodou na obecním či městském úřadě a jím zřízených organizacích.

Závěr

Existuje řada dalších cest, jak snížit produkci odpadů v obci. Zde jsme použili v podstatě jednoduché praktické tipy, které však mohou významným způsobem ovlivnit množství odpadu.

Analýza odpadového hospodářství poukáže na jednotlivé toky odpadů. Lze tak vypracovat strategii, jak redukovat množství těchto komodit s přihlédnutím k aktuální situaci v obci.

Pro snižování produkce odpadů u domácností je vhodné inspirovat se stylem zero waste. Není třeba hned radikálně změnit všechny návyky. To je dlouhodobě neudržitelné. Mnohem lepší je zaměřit se na 2-3 body, které lze komfortně dodržovat a případně k nim po čase přidat další.

Přečtěte si také:

Když ne Zero waste, tak aspoň důsledně předcházet vzniku odpadů

Článek vznikl za podpory klastru Wasten

Klastr WASTen byl založen dne 23. 12. 2015 jako zapsaný spolek. Členy sdružení jsou inovativní české podniky, dodavatelé špičkových technologií na zpracování komunálního a průmyslového odpadu, a přední vědeckovýzkumná pracoviště.

logo_wasten.png
Hlavní partner projektu

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS