Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Nový Olomoucký párník likviduje plevel a čistí městský mobiliář

| autor: Hana Tomášková0

Nový Olomoucký párník likviduje plevel a čistí městský mobiliář

O dlouhé cestě, která vedla k výběru a konečné koupi stroje, hovoří Jiří Fryc, předseda představenstva Technických služeb města Olomouce, a.s. (TSMO).

Proč se společnost TSMO rozhodla ke koupi stroje na ekologickou likvidaci plevele?

Naše akciová společnost, jejímž jediným vlastníkem je Statutární město Olomouc, se pyšní svým přístupem k ekologii, především ochraně životního prostředí. Z toho důvodu nezůstaly bez odezvy stížnosti občanů města proti likvidaci plevele pomocí tolik diskutovaného chemického prostředku ROUNDUP.

Byl výběr stroje náročný?

Během několika let se vedení společnosti zúčastnilo nejedné předváděcí akce v několika městech naší republiky. Rozhodnuto bylo až v druhé polovině r. 2019. Společnost měla zapůjčený stroj, který plně odpovídal potřebným technickým požadavkům. Tento stroj, kromě odstraňování plevele, bylo možné využít i na odstraňování graffiti a čištění městského mobiliáře. To totiž byl požadavek nejen Technických služeb města Olomouce, a.s., ale především stávajícího vedení města Olomouce, prostřednictvím RMO, aby existovala možnost širšího využití strojního zařízení. 

Představenstvo společnosti, na základě doporučení ze zasedání Rady města Olomouce, navrhlo doplnit plán investic na r. 2020 o pořízení předmětné strojní investice. Plán byl schválen, a po řádném průběhu veřejné zakázky, byl v květnu 2020 tzv. Olomoucký párník zakoupen.

Velký dík v tomto procesu patří potřebné vůli stávajícího pana primátora Mgr. Miroslava Žbánka, MPA, který se aktivně osobně účastnil předváděcích akcí a měl skutečný zájem na řešení problému likvidace plevele ekologickým způsobem.

Jak probíhá likvidace plevelu párou?

Oproti použití pro likvidaci plevele právě tolik diskutovaného prostředku Roundup, je likvidace párou zdlouhavější a náročnější. Stroj na horkou vodu se nevejde všude, horká voda navíc zničí jen plevel o výši několika centimetrů, pro vyšší porost je nevhodná. Z tohoto důvodu se bohužel bez tohoto herbicidu úplně neobejdeme. Společnost ovšem využívá Roundup BIAKTIV, který je nejšetrnější z řady těchto přípravků. Přípravek je užíván pouze tam, kde nemůžeme použít nový stroj a kde nestačí odstraňování plevele mechanicky ocelovými kartáči a samozřejmě ručně.

Jaká byla hlavní kritéria pro výběr stroje?

Hlavním kritériem bylo jeho širší využití. Byl nám prezentován i stroj poháněný elektromotorem s minimální hlučností, pro ekologii úžasná věc. Bohužel při zohlednění výkonu, kdy jsme požadovali možné nasazení na plošně velký a rychlý zásah, nebyl tento stroj vhodný. Navíc jsme požadovali, aby součástí bylo i tlakové zařízení pro odstraňování graffiti, čištění mobiliáře města, čištění herních prvků apod. horkou párou i horkou vodou, a také s možným využíváním ve dvousměnném provozu. Z tohoto důvodu jsme přistoupili na variantu spalovacího motoru, který je sice hlučnější, ale bude odpovídat požadavkům pro zajištění potřebných výkonů.

Jaký stroj jste nakonec vybrali a proč?

Zkoušeli jsme firmu, která nejenom stroj prodávala, ale zároveň nabízela komplexnost prováděné služby s tímto strojem. Zde jsme získali řadu zkušeností a také poznání, že chceme víc, chtěli jsme stroj vlastnit, ale jak jsem již řekl i s dalším využitím.

Pořídili jsme tento stroj z důvodu, že absolutně beze zbytku splňuje naše požadavky, včetně jeho výkonu. Jedná se o stroj pracující na principu použití horké vody a páry.

Co se týká technických parametrů tohoto stroje, vybrali jsme na základě výkonosti s těmito parametry:

  • Tlaková technologie – tlak 30 – 350 bar
  • Průtok vody min. 15 l/min.
  • Teplota výstupní vody max. 150 °C
  • Hmotnost zařízení max. 350 kg
  • Rozměry max. d 1600 x š 700 x v 1050 mm
  • Vysokotlaká pistole s prodloužením, nerezový nástavec, vysokotlaká tryska
  • Nádrž na vodu s filtračním systémem min. 500 l
  • Vysokotlaká hadice na samonavíjecím bubnu – min. 25 bm
  • Nízkotlaká hadice pro přívod vody – min. 50 bm

Rozhodovali jste se i na základě zkušeností z jiných měst? Kdo Vás ve výběru inspiroval?

Vedení společnosti postupně prověřovalo možná řešení, která by byla ekologická a bez použití chemie. Lidových metod existuje celá řada, ale v akciové společnosti našeho typu, můžeme využívat pouze oficiálně schválené a řádně certifikované technologie. Z průzkumu aktuální nabídky trhu nám doposud vycházely především strojní technologie, které likvidují plevel pomocí horké vody. Tato metoda je velmi účinná a ověřená, navíc naprosto neškodná pro životní prostředí.

Během posledních tří let jsme byli přítomni několika praktickým předváděcím akcím, kdy byly předmětné strojní technologie předváděny na vybraných, zaplevelených, úsecích chodníků, a také jsme v jednom případě zorganizovali a realizovali „pilotní projekt“ několika týdenního praktického provádění likvidace plevele vybranou firmou a jejími proškolenými pracovníky. Myslím, že v našem Olomouckém kraji příkladně využívá obdobné strojní zařízení město Jeseník.

Objevili jsme stroj, který nás přesvědčil svými technickými parametry a výkonem o svých kvalitách. Po zkušebním provozu v našem městě jsme se rozhodli k jeho zakoupení.

Co od stroje očekáváte a bude mít i další využití?

Očekáváme široké využití v daných lokalitách a především ochranu životního prostředí.

Ukazuje se, že při současné, pro všechny nelehké, situaci s COVID-19 je účinným pomocníkem při dezinfekci hřišť, herních prvků, dětských pískovišť a také městského mobiliáře (lavičky, koše, apod.).

Počítáme také se zakázkami pro městské společnosti, např. Výstaviště Flora, a.s., Dopravní podnik města Olomouce, a.s. apod. Pokud bude volná kapacita, nasadíme stroj i na zakázky pro soukromé subjekty.

Naším záměrem je nasazení stroje na dvousměnný provoz, aby se investice do něj vrátila v co nejkratším období, max. do tří let.

Jaké jsou Vaše první dojmy z práce se strojem?

Hned první den stroj předčil naše očekávání. Snoubí se v něm kapacita, výkon a je schopen radikálně odstranit horkou párou nebo vodou i hrubší nánosy nečistoty na čištěných površích. Je možné regulovat teplotu a tím se přizpůsobit materiálu čištěné plochy, aby nedošlo k jeho degradaci.

V současnosti byla 4. 5. 2020 zahájena dezinfekce dětských hřišť, která by měla být dokončena předběžně v první polovině měsíce června 2020. Celkem bude takto ošetřeno přes 70 dětských hřišť na území města Olomouce včetně herních prvků, doskočišť apod.

Foto: zdroj TSMO a.s.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert