Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Nelegální skládky

| autor: Hana Tomášková| zdroj: ČIŽP, Frank Bold, statutární město Ostrava0

černá skládka Ostrava0.jpg
zdroj: Statutární město Ostrava/ Takto vypadala ul. Muglinovská PŘED likvidací nelegálně uloženého odpadu

Neobývané prostory se často stávají cílem pro pohodlné občany nebo podnikatele snažící se ušetřit za likvidaci odpadu. Ti zde zakládají tzv. černé skládky. Jedná se o místo, kde jsou v rozporu se zákonem ukládány odpady. Osoby, které na tato místa odpady uložily, nejsou známy, resp. jsou jen velmi obtížně zjistitelné.

Mezi definiční znaky černých skládek patří:

  • neznámí původci - osoba nebo osoby odpovědné za navezení odpadů nejsou známy a je více než obtížné nebo prakticky nemožné je následně zjistit,
  • nelegální činnost - uložení odpadů na místo není povoleno věcně příslušným správním orgánem, předmětná lokalita není pro tento způsob nakládání s odpady technicky žádným způsobem vybavena,
  • různorodost odpadů – jsou uloženy odpady jednoho či více různých druhů a kategorií nebezpečnosti (často např. komunální objemné odpady, stavební odpady atd.),
  • rozrůstání skládky - k již uloženým odpadům často velmi rychle přibývají další odpady jiných osob

Uložení odpadu mimo vyhrazená místa

Každý, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady mimo vyhrazená místa, se dopouští přestupku podle zákona o odpadech. Jednání může naplňovat skutkovou podstatu několika přestupků.

Kdo projednává přestupky, kdy se jedná o trestný čin, koho a jak informovat, když objevíte nelegálně uložený odpad či jak postupovat při jeho odstranění se dozvíte v našem článku:

Právník radí: Černé skládky a možné postupy a postihy

Zkušenosti z praxe: Ostrava

Nelegální skládky

„V roce 2021 jsme na území statutárního města Ostrava evidovali okolo 80 černých skládek a v roce 2022 je to za prvních 5 měsíců zatím třicet. Do tohoto počtu ale nejsou zahrnuty černé skládky vyskytující se na veřejných prostranstvích, jejichž úklid provádí městské obvody,“ nastiňuje situaci Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora.

V lednu 2022 město například zajistilo odstranění černé skládky v lokalitě řadových garáží mezi ulicemi Úprkova a Rovná v Ostravě-Přívoze. Pozemek byl od října 2010 do května 2020 ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který se pozemku vzdal. Na podanou stížnost vedení města na nečinnost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bylo v listopadu roku 2020 reagováno pouze sdělením, že Česká republika již není vlastníkem pozemku.

Stejně jako město vyzvalo k odstranění odpadu většinového vlastníka pozemku, postupovalo i vůči menšinovým vlastníkům pozemků, ovšem s obdobným závěrem, že nejsou původci odpadů zde uložených.

„Město zajistilo v letošním roce úklid dvou obrovských nelegálních skládek, a to na ulici Úprkova a u ulice Muglinovské. V obou případech se jednalo o lokality bývalých řadových garáží. Ty postupně chátraly a stávaly se místem právě pro návoz různého odpadu, ať už od občanů nebo podnikatelů. Náklady na odstranění odpadu z obou těchto míst dosáhly takřka 6 milionu korun,“ upozorňuje náměstkyně primátora.

černá skládka Ostrava1.jpg
Statutární město Ostrava/ Toto je stav ul. Muglinovská po likvidaci nelegálně uloženého odpadu

Hlavní příčiny tvorby černých skládek v Ostravě

„Podle charakteru odpadů nalezených na černých skládkách si troufám říct, že občané jsou mnohdy velmi pohodlní a líní. Nevyužívají možnosti odvézt odpad do sběrných dvorů a nelegálně se tak zbavují objemného odpadu – například nábytku, zvláště pak sedaček, postelí a jiného vybavení domácností, objemné elektroniky – praček, ledniček, stavebních odpadů, pneumatik a odpadu rostlinného původu jako je posekaná tráva či ořezy větví stromů a keřů. Přitom máme v Ostravě 14 sběrných dvorů, ty velké jsou otevřené i o víkendech. Dále se nám odpad objevuje na místech poblíž různých ubytoven nebo v částech města, kde žijí nepřizpůsobivé osoby,“ říká Kateřina Šebestová a dodává: „Černé skládky ale nezakládají jen občané, jsou to samozřejmě také právnické osoby. Mohou to být demoliční či stavební firmy. Zbavují se zdarma odpadu a vyhnou se tak poplatku za uložení odpadu na skládku. Takovou zkušenost mají určitě i jiná města v Česku.“

Řešení nelegálních skládek

Podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, má primární povinnost odstranit černou skládku vlastník odpadu. Pokud není možné zjistit osobu, která je za odpad odpovědná, vyzve obecní úřad obce s rozšířenou působností vlastníka pozemku k odklizení odpadu a jeho předání do zařízení určeného pro nakládání s odpady. Ve většině případů vlastníci pozemku na základě upozornění úklid provedou.

„Ostrava vynakládá nemalé finanční prostředky na odstranění černých skládek. Každoročně vyzývá také k úklidu odpadu vlastníky pozemků podél vodních toků a komunikací nebo v blízkosti nákupních center,“ doplňuje náměstkyně.

Preventivní opatření

„Abychom zamezili vzniku černých skládek, musíme věnovat zvýšenou pozornost nevyužívaným, trochu opuštěným lokalitám, které k vytváření černých skládek svádějí - např. odstraňování starých polorozpadlých garáží, opuštěných budov, rekultivace brownfieldů apod. Na mnoho míst jsme instalovali kamerové systémy a ve spolupráci s Městkou policií Ostrava zvýšili četnost pochůzek městských strážníků. Také víme, že se musí odpad prostě uklízet. Uklizená plocha neláká k odložení odpadů tak jako místo, ve kterém se již nějaké odpady nacházejí,“ uzavírá Kateřina Šebestová.

Máte dotazy k nelegálně uloženému odpadu? Můžete se obrátit na odborníky přes naši Poradnu:

Poradna3.png

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

logo_MZP_CZ (3).png

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert