Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Moravskoslezský kraj v Bruselu jednal o penězích na strategické projekty, které změní život v regionu

| autor: Moravskoslezský kraj0

Moravskoslezský kraj v Bruselu jednal o penězích na strategické projekty, které změní život v regi

Zástupci Moravskoslezského kraje jednali v Bruselu o finanční podpoře strategických projektů, které změní kvalitu života v regionu.

Kromě možnosti další realokace zdrojů pro potřeby uhelných regionů sdružených v programu RE:START představila Evropská komise nástroj JASPERS. „Výsledkem práce JASPERS bude ‚semaforové‘ hodnocení projektů. Ty, které získají zelenou a je na nich shoda na národní i krajské úrovni, budou Evropské komisi doporučeny k realizaci a financování z evropských fondů,“vysvětlil zmocněnec hejtmana pro program RE:START a Uhelnou platformu Zdeněk Karásek.

Vláda ČR na konci v června schválila 10 strategických projektů Moravskoslezského kraje v rámci akčního plánu RE:START, které budou týmem expertů z JASPERS hodnoceny. Jejich celková hodnota přesahuje 10 miliard korun.

„Komisi jsme informovali o tom, že k hodnocení přidáme další projekty, které mají transformační dopad na náš region v souvislosti s připravovanou strategií rozvoje kraje. Ta se blíží do zdárného konce,“uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Krkoška s tím, že mezi významné projekty bude zařazena také proměna pohornické krajiny Karvinska. „Oblast mezi městy Karviná, Havířov a Orlová je těžce poznamenaná těžbou uhlí. Moravskoslezský kraj hledá pro tuto ‚krajinu duchů‘ novou tvář. Aby bylo řešení pohornické krajiny Karvinska systematické a koncepční, vznikl projekt POHO2030 - Koncepce rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030.Chceme, aby do roku 2030 byla pohornická krajina územím v pohybu, s novou energií, a to při maximálním využití chytrých řešeníAby se z Karvinska stala atraktivní lokalita. Je to ambiciózní projekt, finančně velmi náročný. Moravskoslezský kraj už vyčlenil prostředky na přípravu celé koncepce a počítá i s další finanční účastí,“ dodal náměstek hejtmana Jan Krkoška.

V Bruselu byl představen také projekt Centra energetických a environmentálních technologií při VŠB-TUO, který už součástí akčního plánu je. Centrum by se mělo stát mezinárodní laboratoří pro výzkum udržitelných zdrojů energie a jejich aplikaci v praxi. V rámci jednání byla dohodnuta spolupráce s německými, polskými a řeckými partnery. „Projekt představuje komplexní řešení pro zajištění dekarbonizace energetiky a jako takový je všeobecně oceňován. Se zástupci výzkumných center z uhelných regionů byla dohodnuta konkrétní spolupráce zejména při aplikaci výstupů energetického centra,“ komentoval výsledek jednání ředitel Centra ENET Stanislav Mišák.

Kromě bilaterálních schůzek byly v Bruselu představeny připravované finanční nástroje Evropské komise určené pro strukturální reformy v uhelných regionech financované z emisních povolenek. Evropská komise v příštím roce spustí modernizační a inovační fond, oba by měly fungovat minimálně do roku 2030. Modernizační fond by měl sloužit pro financování velkých projektů aplikujících vědecké výsledky v oblasti redukce emisí a zelených inovací v praxi. Inovační fond bude určen pouze pro 10 členských zemí EU včetně České republiky a měl by sloužit k modernizaci fungující infrastruktury energetických systémů.

Platforma pro uhelné regiony v transformaci vznikla koncem roku 2017 z iniciativy Evropské komise s cílem pomoci uhelným regionům s dopady ukončování těžby uhlí, přechodem na čistou energii a nízkouhlíkové hospodářství. Zástupci uhelných regionů se v jejím rámci pravidelně scházejí, vyměňují příklady dobré praxe, hledají a usilují o finanční zdroje na transformaci. „Moravskoslezský kraj se stal členem uhelné platformy v březnu 2018 společně s Karlovarským a Ústeckým krajem, se kterými ho pojí spolupráce v rámci vládního programu RE:START podporujícího znovuoživení strukturálně postižených regionů. Největším úspěchem našeho snažení bylo získání 6 miliard pro potřeby uhelných regionů. Díky RE:STARTu přijde do regionu i přes 750 milionů korun z evropských peněz na projekty snižující emise z výroby průmyslových podniků,“ řekl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák.

Foto: zdroj Moravskoslezský kraj

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ