MMR: Reakce na Svaz měst a obcí ČR

| zdroj: MMR ČR0

aktuality.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Svaz měst a obcí vydal tiskovou zprávu, ve které se obává kolapsu stavebních úřadů a napadá postup projednání nového stavebního zákona, který je podle něho v rozporu s legislativními pravidly vlády.

Předně je třeba zdůraznit, že samotná Legislativní rada vlády ČR nový stavební zákon doporučila vládě schválit a kabinet tak 24. srpna učinil. Zákon začne v průběhu října projednávat Poslanecká sněmovna ČR. Některá kritická tvrzení SMO ČR považujeme za nutné uvést na pravou míru.

Zde najdete tiskové zprávy SMO ČR.

Chybějící připomínkové řízení

„Ministerstvo pro místní rozvoj pečlivě vypořádávalo s povinnými připomínkovými místy veškeré připomínky k návrhu stavebního zákona téměř půl roku proto, že připomínek bylo tolik (k samotnému stavebnímu zákonu se jich sešlo téměř pět tisíc) a během vypořádávání připomínek došlo dokonce i ke změně v institucionálním modelu stavebních úřadů. Této změně v uspořádání stavebních úřadů (odklon od čisté státní správy k modelu, kdy na obcích s rozšířenou působností zůstanou dál stavební úřady v přenesené působnosti), která znamenala významný odklon od věcného záměru zákona schváleného vládou, vyvolal právě tlak SMO ČR. Jejich požadavku na to, aby obecní úřady dál byly v přenesené působnosti, jsme vyhověli, přestože podle názoru Ministerstva pro místní rozvoj ani Legislativní rady vlády nejde právně o nejšťastnější řešení,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.  

Vzhledem k výše zmíněnému počtu připomínek a snaze pečlivě všechny připomínky vypořádat s dotčenými subjekty, jsme termín konečného vypořádání připomínek dvakrát posunuli, aby opravdu každý dostal (opakovaně) příležitost se k návrhu paragrafového znění a jeho změnám vyjádřit. V případě nového formálního připomínkového řízení by šlo tedy v zásadě již jen o pouhou formalizaci procesu, který fakticky probíhal celý půlrok. Nové řízení by ovšem vypořádání připomínek znovu značně prodloužilo, přičemž jsme si uvědomovali, že u takto složitého zákona, ve kterém se potkává řada často protichůdných zájmů, nelze stejně nikdy dosáhnout stoprocentního konsensu. Vedli jsme desítky jednání s představiteli připomínkových míst na všech možných úrovních, včetně té ministerské, takže nikdo nemůže mít pocit, že bychom ho snad chtěli v tomto procesu obejít.

Redukce stavebních úřadů

Redukce sítě prvoinstančních stavebních úřadů je na místě. Stavební úřad není záchranka, nemusí mít dojezdovou vzdálenost 10 min, občané většinou potřebují jít na stavební úřad jednou, maximálně párkrát za život a patrně více ocení, že úřad bude fungovat rychle a efektivně a nebude na něm nápis pro nemoc zavřeno nebo dovolená, navíc s uváděním zákona do života bude probíhat kompletní digitalizace stavebního řízení, která předpokládá, že občan bude moci s úřadem komunikovat elektronicky, tedy z „gauče v obýváku“.

Například v Nechanicích onemocněla úřednice, stavební úřad zavřel a investor musel počkat, až se uzdraví. V systému je dnes celkem 13500 úředníků, kteří si nemohou vzájemně pomoci. A tím dochází k obrovskému zdržení a nedodržování lhůt. Po přijetí nového stavebního zákona se už nestane, aby občané a investoři museli čekat, až se zaměstnanec stavebního úřadu uzdraví nebo vrátí z dovolené. Rekodifikace stavebního práva musí řešit i tzv. zastupitelnost úředníků, která je dnes velkým problémem. Z dnes 714 stavebních úřadů je totiž 17 procent jednohlavých – pracuje tam pouze jeden člověk. Na obecních stavebních úřadech bude personální zajištění agendy jedním z kritérií jejich zachování a na krajích bude fungovat zastupitelnost v rámci státní stavební správy.  

Kolaps stavebních úřadů

K žádnému kolapsu stavebních úřadů nedojde! Strašení kolapsem bývá obvyklé u takto radikálních změn jako je nový stavební zákon, ale my budeme mít zhruba 1,5 roku mezi platností zákona a jeho účinností, abychom se na to připravili.   

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.