Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Máte doma anti-alergický nátěr nebo samočistící fasádu? S největší pravděpodobností jste se pak již slyšeli slovo fotokatalýza

| autor: redakce0

FN Nano_obr00
zdroj: Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu

Přestože to tak podle neznámého názvu na první pohled nevypadá, s jedním využitím se setkal úplně každý – bílé dělící čáry a značení na silnicích se díky fotokatalýze samy čistí.

Jak to vše souvisí s ekologií? Bitva se znečištěným prostředím se nedá vyhrát starými zbraněmi, ale moderními technologiemi, jako je právě fotokatalýza.

Česká společnost pro aplikovanou fotokatalýzu (ČSAF) slaví deset let svého působení.

Fotokatalýza dokáže dělat zázraky s energií světla a využít ji pro čištění vzduchu, vody a půdy od zplodin a nebezpečných látek. Tento fyzikální děj je šetrný a má velkou výhodu oproti chemickým způsobům, protože nepoužívá žádné chemické látky, je poháněn zadarmo denním světlem a je nevyčerpatelný. Každé ráno nás slunce a fotokatalýza zbavují látek, které se do prostředí dostávají z automobilové dopravy nebo průmyslu.

Nejčastěji používaný fotokatalyzátor, oxid titaničitý, je inertní, nerozpustná, keramická látka, která jako polovodič s dopadem denního světla na povrchu okamžitě vytvoří elektrický potenciál. Ten absorbuje elektrony z molekul, které se dotknou jeho povrchu a otevírá chemické vazby a to i v takových zdraví škodlivých látkách jako jsou benzo(a)pyren z výfuků spalovacích motorů, dioxin nebo pesticid Lindan. Všechny tyto látky figurují na seznamu nejnebezpečnějších látek a k nim můžeme přidat méně škodlivé oxidy dusíku, ozón a stovky dalších.

Dnešní předseda ČSAF Dr. Jan Procházka uvádí: „Všichni chceme dýchat čistý vzduch bez alergenů a toxických látek, chceme mít bezpečnější a zdravější prostředí, čistou vodu a půdu bez pesticidů, ropných produktů, tzv. emerging pollutants. Chceme jídlo bez pesticidů a genetických úprav a prodloužit jeho trvanlivost, je nám líto tisíců životů, kteří každoročně umírají v nemocnici na infekce, které tam chytili, chceme zlepšit hygienu prostředí, zlikvidovat doma plísně a jiné patogeny. Chceme odstranit emise a imise toxických látek ze vzduchu, ropné svrny, mikroplasty. Chceme zabezpečit lepší podmínky a produktivitu živočišné výroby a intenzivního pěstování plodin, zlepšit pracovní podmínky. Mohl bych pokračovat, protože toto a mnohem více je s fotokatalýzou možno dosáhnout. Zavedení a rozvoj těchto aplikací a uplatnění fotokatalýzy pro prevenci a ochranu zdraví vidím pro ČSAF jako absolutní prioritu.“

FN Nano_obr2

Za založením ČSAF (www.fotokatalyza.org) stála základní myšlenka – vytvořit profesní organizaci, která bude chránit uživatele před nekvalitními produkty. Právě tehdy začal masivní dovoz asijských produktů, které jenom stěží šlo považovat za funkční. První předseda ČSAF Dr. Peterka navrhl pro stanovení účinnosti produktů (fotokatalytické barvy, nátěry, beton, čističky vzduchu, čističky vody atd.) převzít a vylepšit japonský certifikační systém, který je založen na mezinárodních normách ISO. Fotokatalytický trh v Japonsku předběhl ostatní svět a pohybuje se mezi 1-3 miliardy dolarů ročně.

ČSAF byla založena jako sedmá fotokatalytická společnost na světě a spojuje kvality předních průmyslových podniků a odborníků v oboru, působících v akademické sféře i průmyslu. Má vlastní vědeckou radu, která se skládá z předních světových osobností v oblasti fotokatalýzy a TiO2 a jednotlivé komise se podílejí při tvorbě norem, vzdělávacích pořadů, legislativy, apod.. Odborníci na fotokatalýzu z Akademie věd, VŠCHT, VŠB, TUL nebo VUT jsou světově uznávané špičky v oboru, které studium vlastností TiO2 a fotokatalýzy posunuli vpřed v globálním měřítku.

Stuktura ČSAF byla zvolena tak, aby byla zajištěna objektivita, profesionální vědecká úroveň transparentnost a nezávislost po vzoru akreditovaných organizací. Na stejných principech stojí její Certifikační program, který je zárukou kvality a certifikát jednoduše říká spotřebiteli, kolik fotokatalýzy si v produktu kupuje a jak je bezpečný. ČSAF úzce spolupracuje s ostatními průmyslovými svazy, Hospodářskou komorou, Nanoasociací, vysokými školami i státní správou, reaguje na aktuální dění, pořádá mezinárodní odborné konference i semináře a poskytuje veřejnosti bezplatné konzultace z oboru.

„Bez fotokatalýzy není myslitelné technicky uskutečnit dnes tolik diskutovaný Green Deal“ říká Dr. Procházka, který rozvoji nano-oboru zasvětil posledních 25 let. „Aktivistka Greta neměla pravdu, když říkala, že tu technologie nejsou, naopak, jsou zde a stačí je podpořit a využívat.Až Brusel otevře oči, zjistí, že například každý z nás může jednoduše vymazat ekologickou stopu svého automobilu. Stačí k tomu natřít zhruba 15m2 fasády domu fotokatalytickým nátěrem. Nemusíme likvidovat automobilový průmysl, můžeme využít všechny jeho plusy a přitom jednoduše likvidovat jeho negativní dopady. Pomocí fotokatalýzy dokážeme každé rodině zajistit čistý vzduch a zdravé prostředí v interiérech, bez ohledu v jak kontaminované oblasti žije a fasády domů, natřené fotokatalytickým nátěrem zároveň slouží jako gigantické čističky vzduchu.“, dodává.

Popřejme na závěr ČSAF mnoho úspěchů do její další dekády.

FN Nano_obr3

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ