Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Kupujete DČOV? Pozor na provozní řád

| autor: Hana Tomášková0

Kupujete DČOV? Pozor na provozní řád

Biologická čistírna odpadních vod umožňuje nahradit septik či jímku, využívá se proto nejčastěji k čištění splaškových vod z rodinných domů, penzionů nebo chat. V současné době je možné čerpat na nákup DČOV dotace. Podrobnosti najdete v našem článku zde. Pokud nebudou prostředky vyčerpány, je možnost, že stávající dotační výzva bude prodloužena.

Před nákupem domácí čističky odpadních vod je třeba vzít v potaz čtyři zásadní kritéria pro výběr čističky. Jsou to:

  • Počet osob napojených na DČOV

  • Způsob vypouštění vyčištěných vod

  • Způsob úředního schválení DČOV

  • Potřebný kalový prostor – kalojem

Počet osob napojených na DČOV je jasně daný. Způsob vypouštění odpadních vod (povrchové vody vs. jednotná kanalizacevs. podzemní vody) a způsob schvalování čističky (správní řízení vs.ohlášení) spolu úzce souvisí. Důležitou součástí DČOV je kalojem. Bez potřebného kalojemu je třeba DČOV odkalovat cirka každý měsíc, což je v praxi neprovozovatelná ČOV. Tato perioda vychází jak z propočtů produkce kalu podle ČSN, tak ze zkušeností testovacího institutu VUV TGM v Praze z testování těchto DČOV. Mimochodem žádná větší a obecní ČOV není bez kalojemu…

Na ohlášení může úřad schválit jen domácí čističku odpadních vod, která má potřebnou certifikaci a je označena CE. I přesto může Vodoprávní úřad rozhodnout, že povede klasické správní řízení.

Zdá se, že máme jasno. Ovšem papír snese ledacos a ne vždy dostaneme to, co se nám, byť certifikovaně, slibuje. Čistě proto, že to není možné. V praxi nedokážete fosfor biologicky odstraňovat nad 80 – 90 %. Jak přinutíte bakterie, aby se chovaly jinak, nežli se dle literatury a praxe chovají? Tato problematika je velmi složitá. (Ať již uvažujeme vázání ATD a uvolňování na ADP, dostatek substrátu, nižších mastných kyselin NMK pro tento proces. Nebo se zaměříme na zajištění anaerobních podmínek a nakonec odtah kalu naopak v aerobních podmínkách.)

Kolik čističek je schopno skutečně dosáhnout certifikovaných hodnot? Dá se to prokázat odběrem vzorků z reálného provozu. To však není zrovna levná záležitost a trvá to několik měsíců.

S garantovanou funkcí DČOV je tedy obecně problém. Ovšem ani správné užívání některých DČOV není pro každého. Pojďme se podívat na provozní řád jedné nejmenované DČOV. Náročnost provozu a obsluhy této čističky posuďte sami:

Sekce Regulace vzduchu:

Ventil „C“ ventil částečně otevřený:

Aktivovaný kal musí přes mamutku přetékat kontinuálně, průtok nesmí být slabý ani silný.“

Ventil „D“ ventil částečně otevřený:

...přečerpávání usazeného kalu ze dna separace částečně do neprovzdušňovaného prostoru a částečně do provzdušňovaného aktivačního prostoru, přičemž poměr je cca. 4:1 až 1:1...

Aktivovaný kal musí přes mamutku přetékat kontinuálně, průtok nesmí být slabý ani silný.“

Ventil „E“ ventil minimálně otevřený:

Pro standardní provoz ČOV je potřeba regulovat ventil na minimální průtok vzduchu tak, aby se každou 1 až 2 sekundy uvolnila hrubá bublina vzduchu, která při vyplavání čeří hladinu a současně automaticky čistí sítko akumulace.“

Ventil „F“ ventil částečně otevřený:

Vzduchové bubliny míchají obsah nátokového koše, na hladině vytváří viditelné víření.“

Pozor na to, abyste jasně rozeznali správnou sílu průtoku kalu přes mamutku a také poměr usazeného kalu nebo víření bublin na hladině nátokového koše. Pokud podle tohoto návodu nedokážete čističku regulovat, můžete přijít o záruku. Ono dokázat, v jakém poměru jste přečerpávali kal nebo po kolika sekundách se uvolnila bublina vzduchu, může být poněkud diskutabilní.

Rozsah intervalů a nutných činností spojených s chodem DČOV specifikuje níže uvedená tabulka.

Pozor! Veškeré činnosti musíte zaznamenávat do provozního deníku. Jinak vám reklamace nebude uznána. Ještě vás to baví?

To však není jediný kámen úrazu. Pokud vám přijde kontrola z ČIŽP a zjistí, že vaše DČOV neplní předepsané limity, máte smůlu. Můžete si stěžovat výrobci, ten ale vaše připomínky nemusí uznat s odůvodněním, že jste zřejmě nedodrželi provozní řád. A stejně dopadnete i v případě poruchy DČOV. Veškerou odpovědnost tak výrobce přenáší na vás, jakožto provozovatele.

Domácí čistička odpadních vod je bezesporu velmi užitečné zařízení. Kvalitní technologii na první pohled poznáte jen těžko. Cestou ke správnému výběru mohou být reference reálných uživatelů, kteří mají s výběrem, nákupem i provozem vlastní dobré zkušenosti. Recenze na internetu jsou však mnohdy účelové a často je ani nepíší skuteční uživatelé.

V tomto ohledu je dnes bohužel internet bez kontroly. Jedinou možností, jak získat relevantní informace, je dojet se podívat na DČOV v reálném provozu u skutečných uživatelů. A ještě lépe, dát si pozor i na to, kam se jedete podívat. Nestačí, aby vám výrobce doporučil jednu-dvě DČOV, které má pod kontrolou a stará se o ně (např. měsíčně je odkaluje apod.). Sami si prověřte ve svém okolí, kdo má jakou DČOV a promluvte si s majitelem o zkušenostech. Nebo si nechte od výrobce poslat alespoň 10 – 15 majitelů DČOV, kam si můžete zajet sami dle svého výběru.

A pozor na provozní řády. Ať svůj čas netrávíte poměřováním kalu, počítáním bublin nebo vypisováním provozního deníku.

Foto: ilustrační/ PixabayMáte dotazy či připomínky?

Napištenám,

vaše názory nás zajímají.

Tento portál tvoříme společně.
Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ