Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Dotační výzva na domovní čistírny odpadních vod

| autor: redakce/ Markéta Švábová0

Dotační výzva na domovní čistírny odpadních vod

Do konce června 2019, přesněji do 30. 6. 2019 do 14 hod. nebo do vyčerpání celkové alokace 200 mil. Kč, budou přijímány žádosti o poskytnutí finanční dotace na vybudování soustavy individuálních domovních čistíren odpadních vod, a to až do kapacity 50 připojených ekvivalentních obyvatel (dále jen “EO“). Jedná se již o II. výzvu zaměřenou na tuto oblast, kterou opět vyhlásil Státní fond životního prostředí prostřednictvím Národního fondu životní prostředí.

Tato dotační výzva nabízí řešení pro oblasti po celé ČR včetně hlavního města Prahy. Jedná se o místa, kde není technicky možné anebo je velmi finančně náročné napojit místní obyvatele žijící zejména v rodinných a bytových domech (obecně jde o objekty určené k trvalému bydlení) na společnou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Zároveň to musí být oblasti, ve kterých trvale žije min. 30 % obyvatel z celkového počtu obyvatel dané oblasti, to znamená obce či města.

Z této dotační výzvy č. „17/2017: Domovní čistírny odpadních vod“ lze hradit náklady spojené s projektovou přípravou, nákupem čistíren, instalací čistíren včetně souvisejících stavebních prací, monitoringem instalovaného systému, servisem tohoto systému a jeho pravidelnou údržbou po dobu 10 let provozu od ukončení realizace projektu.

Míra podpory v této výzvě může vzrůst až do výše 80 % způsobilých výdajů projektu, maximálně však do výše 100 tis. Kč za projekt řešící 1 – 5 připojených EO, 170 tis. Kč za 6 – 15 připojených EO a 240 tis. Kč za 16 – 50 připojených EO.

Ve výzvě jsou způsobilými žadateli obce, dobrovolné svazky obcí, obchodní společnosti s větším podílem obcí a také spolky. Dotační výzva upřednostňuje realizaci komplexních projektů zajištění čištění odpadních vod. Z tohoto důvodu není možné, aby o dotaci žádaly fyzické osoby samostatně, např. majitelé nemovitostí.

Projekt, který je v rámci této výzvy předkládán, musí být v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací příslušného kraje (dále jen „PRVKÚK“), ve kterém bude realizován. Soulad či případný nesoulad s příslušných PRVKÚK je možné zjistit na webových stránkách každého kraje (nejčastěji pomocí webových aplikací). Pokud projekt není v souladu s PRVKÚK, je třeba požádat o změnu. Proces a délka schvalování žádostí takovýchto změn je individuální a řídí se stanovenými pravidly každého kraje ČR, orientačně se jedná o 6 měsíců.

Samotná realizace projektů předkládaných v této výzvě může být ukončena nejdéle dne 31. 12. 2021. Státní fond životního prostředí se v tomto roce vyjadřoval pozitivně k možnosti otevření této výzvy i v následujícím roce 2020. Na konečné rozhodnutí bude nutné počkat minimálně do začátku podzimu tohoto roku.

Zdroj: Markéta Švábová, Faircare

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ