Reklama

Tempo, kterým v současné době zaplňujeme skládky, se nedá dlouhodobě udržet. Není žádným tajemstvím, že na skládkách končí až polovina komunálních odpadů.


V minulém dílu byly mimo jiné zmíněny výhody a nevýhody současných způsobů řešení kalů. Dnešní část se zaměří na řešení malých alomerací, solitérních domů a občasně obývaných staveb.


Udržitelné životní prostředí nedělitelně spojené s udržitelným regionálním rozvojem se prolíná do každodenního života všech občanů, a to jak v podnikatelské, tak i ve veřejné sféře. Obce by tak určitě neměly zůstat pozadu. Pomoci jim v tom mohou dotace, které tyto trendy podporují.


V rámci 53. ročníku konference Den malých obcí zahájila Miroslava Tichá, ředitelka odboru správy národních programů Ministerstva pro místní rozvoj, soutěž Vesnice roku. 


Otázky ohledně vývoje ceny vody se množí. V květnu se změní zdanění za vodné a stočné. Bude to ve výsledku znamenat pokles cen, když ceny vstupních faktorů rostou? A co rezervy na obnovu vodohospodářské infrastruktury?


PARTNEŘI