Reklama

Do redakce nám dochází stále více vašich dotazů, takže jsme se rozhodli věnovat jim samostatnou rubriku. Dnešní otázka se týká problematiky spolupráce obcí a zemědělců.


Město Valašské Klobouky je oficiálně členem Národní sítě Zdravých měst od roku 2015. V roce 2019 se Valašské Klobouky zavázaly v Plánu zlepšování mimo jiné k realizaci opatření zadržování vody v krajině.


Lesy ČR v rámci programu #vracimevodulesu vybudovaly soustavu tří vodních nádrží v lokalitě Pustý zámek v Jihomoravském kraji a nádrž Police v kraji Vysočina. 


Čím dál častěji jsou úspory a vlastní produkce energií zmiňovány také v souvislosti s obcemi a malými městy. Jedním z příkladných regionů v této oblasti je Opavsko. 


Povinnost provedení kontroly technického stavu a provozu se vztahuje na provozovatele spalovacího stacionárního zdroje spalujícího pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.


PARTNEŘI