Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Kolik obce zaplatí v roce 2023 za tříděný sběr papíru, plastů a skla

| autor: Milan Havel, Arnika0

ekonomika Havel
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv/ Pixabay/ Canva

Třídění papíru, plastů, skla a dalších surovin je důležité. Získáme tím cenné materiály a snížíme dopad na životní prostředí. Pro obce je třídění surovin výhodné i z ekonomických důvodů, protože výrobci obalů prostřednictvím společnosti EKOKOM obcím hradí náklady na tříděný sběr obalů. Díky tomu jsou průměrné náklady obcí na tříděný sběr nižší, než kdyby tyto materiály končily ve směsném odpadu.

EKOKOM sleduje a vyhodnocuje náklady obcí na tříděný sběr (sleduji i vliv velikosti obce) a podle nich stanovuje výši odměny a to pro každý materiál (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy). Současně určuje, kolik procent tvoří obaly. Rozlišuje i různé způsoby sběru (veřejná sít + pytlový sběr + door to door systémy, sběrné dvory, jiné způsoby sběru). Podrobný výklad je na webu EKOKOMU.

Papír

V následující tabulce uvádíme výši odměny za sběr papíru prostřednictvím modrých kontejnerů na ulici, modrých nádob u domu či pytlů. Podíl obalové složky pro rok 2023 byl stanoven na 60 %. To znamená, že zbytek hradí obce. Z tabulky je vidět, že podíl obalů v posledních letech výrazně vzrostl (roste spotřeba papírových obalů, například díky růstu prodeje přes internet).

Tabulka 1: Výše odměny EKOKOMU obcím za 1 tunu vytříděného papíru v letech 2018 až 2023

Obec dostane za obaly 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Velikost obce (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t)
do 1000 1421,2 1600,2 1600,2 2275,2 2667,5 3726,0
1001-2000 1086,8 1222,2 1338,6 1795,2 2101,0 2862,0
2001-5000 1079,2 1213,8 1329,4 1761,6 2062,5 2856,0
5001-15000 1102,0 1239,0 1357,0 1732,8 2029,5 2724,0
Podíl obalů (%) 38 42 46 48 55 60
Obec zaplatí za neobaly 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Velikost obce (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t)
do 1000 2318,8 2209,8 1878,5 2464,8 2182,5 2484,0
1001-2000 1773,2 1687,8 1571,4 1944,8 1719,0 1908,0
2001-5000 1760,8 1676,2 1560,6 1908,4 1687,5 1904,0
5001-15000 1798,0 1711,0 1593,0 1877,2 1660,5 1816,0
Náklady celkem 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Velikost obce (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t)
do 1000 3740 3810 3479 4740 4850 6210
1001-2000 2860 2910 2910 3740 3820 4770
2001-5000 2840 2890 2890 3670 3750 4760
5001-15000 2900 2950 2950 3610 3690 4540

Z tabulky vyplývá, že v obcích za poslední roky průměrné náklady na sběr papíru výrazně rostly. Díky rostoucí odměně EKOKOMU však doplácí v průměru stále podobnou částku. Zdůraznit je třeba slovo „v průměru“. Výše skutečných nákladů se liší obec od obce. Mohou být obce, kde náklady na sběr papíru přesáhly i 10000 Kč/t. Takové obce by si pak měly zkontrolovat nastavení systému. Vliv může mít i to, jak svozová firma rozpočítává svezené množství na jednotlivé obce (doporučujeme vážení před a za obcí). Řada obcí jako alternativu využívá sběr papíru ve spolupráci se školami. Za takto vytříděný papír však dostane od EKOKOMU výrazně nižší odměnu.

Významně mohou náklady na sběr papíru ovlivnit domácnosti. Jednak tím, že budou produkci papíru snižovat, jednak tím, že budou skládat kartonové krabice. Pokud totiž krabice nesloží, tak se do 1100 litrového kontejneru vejde jen cca 15 kg papíru, pokud je složí, může to být 2x až 4x více (video z rozboru kontejneru na papír). A nejde jen o úspory peněz, v obcích nemusí být ani dost míst, kde by šlo kontejnery na papír umístit. V komunálním odpadu z domácností se v průměru za rok vyskytuje 40 až 50 kg papíru na osobu. To je zhruba 1 plný kontejner. Tak si můžete spočítat, kolik by jich muselo být u Vás vyvezeno, kdybychom vytřídili veškerý papír. Není divu, že kontejnery na papír jsou často přeplněné.

Plasty

V následující tabulce uvádíme výši odměny za sběr plastů prostřednictvím žlutých kontejnerů na ulici, žlutých nádob u domu či pytlů. Podíl obalové složky pro rok 2023 byl stanoven na 70 %.

Tabulka 2: Výše odměny EKOKOMU obcím za 1 tunu vytříděných plastů v letech 2018 až 2023

Obec dostane za obaly 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Velikost obce (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t)
do 1000 5417 5376 5376 5719 5848,0 7420
1001-2000 4499 4466 4338 4590 4685,2 5369
2001-5000 4491,8 4459 4331,6 4522 4617,2 5530
5001-15000 4514,0 4480,0 4352,0 5134,0 5242,8 6034
Podíl obalů (%) 74 70 68 68 68 70
Obec zaplatí za neobaly 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Velikost obce (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t)
do 1000 1903,2 2304,0 2529,9 2691,2 2752 3180,0
1001-2000 1580,8 1914,0 2041,6 2160 2204,8 2301,0
2001-5000 1578,2 1911,0 2038,4 2128 2172,8 2370,0
5001-15000 1586,0 1920,0 2048,0 2416 2467,2 2586,0
Náklady celkem 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Velikost obce (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t)
do 1000 7320 7680 7906 8410 8600 10600
1001-2000 6080 6380 6380 6750 6890 7670
2001-5000 6070 6370 6370 6650 6790 7900
5001-15000 6100 6400 6400 7550 7710 8620

Náklady na sběr plastů v obcích také rostou a vzrostla i celková částka, kterou obce na tříděný sběr plastů doplácí. Opět existují velké rozdíly mezi obcemi. Víme, že v některých obcích přesáhly náklady na vytřídění 1 tuny plastů 15000 Kč. Opět doporučujeme vážení množství vytříděných surovin při jejich svozu (stačí před a za obcí).

Velký význam má prevence a to i proto, že část plastů v této chvíli lze jen obtížně recyklovat. Dobře lze využít PET láhve, tvrdé plasty (HDPE) a čisté fólie. Zbytek se dnes využívá hlavně k výrobě alternativních paliv, v menším množství při výrobě směsných plastů (lavičky, plotovky, apod.).

Průměrný obyvatel ČR dnes doma vyprodukuje 30 až 40 kg odpadních plastů, které by zaplnily 1,5 až 2 žluté kontejnery.

Sklo

V následující tabulce uvádíme výši odměny za sběr skla. Sklo je velmi dobře recyklovatelné a jeho sběrem obce výrazně ušetří. Podíl obalové složky pro rok 2023 byl stanoven na 96 %.

Tabulka 3: Výše odměny EKOKOMU obcím za 1 tunu vytříděného skla v letech 2018 až 2023

Obec dostane za obaly 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Velikost obce (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t)
do 1000 1069 1099 1099 1382 1411,2 1382,4
1001-2000 1049 1079 1079 1088 1117,2 1094,4
2001-5000 1039,5 1069,2 1069,2 1117,2 1146,6 1123,2
5001-15000 1059,3 1089,0 1089,0 1244,6 1274,0 1248
Podíl obalů (%) 100 99 99 98 98 96
Obec zaplatí za neobaly 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Velikost obce (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t)
do 1000 0 11,1 11,1 28,2 28,8 57,6
1001-2000 0 10,9 10,9 22,2 22,8 45,6
2001-5000 0 10,8 10,8 22,8 23,4 46,8
5001-15000 0 11 11 25,4 26 52
Náklady celkem 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Velikost obce (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t) (Kč/t)
do 1000 1069 1110 1110 1410 1440 1440
1001-2000 1049 1090 1090 1110 1140 1140
2001-5000 1040 1080 1080 1140 1170 1170
5001-15000 1059 1100 1100 1270 1300 1300

Sklo se v domácnostech vyskytuje v množství cca 20 kg/ob/rok. Z hlediska prevence je samozřejmě mnohem lepší tento obal používat opakovaně. Pokud to ale nejde, je třídění skla na místě. Sklo není vhodné v kontejnerech rozbíjet. Ztěžuje se tím jeho dotřídění.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy