Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Kam patří obaly z kompozitních materiálů?

| autor: Hana Tomášková| zdroj: EKO-KOM0

recyklační značka já1.jpg
zdroj: Petr Matijko

Co je to kompozitní materiál a jak ho poznat? Do kterého kontejneru patří? Zjednodušeně řečeno, jsou to obaly z více vrstev materiálu, které nejdou ručně oddělit. A to je právě důvod, který značně komplikuje jejich následnou recyklaci. Naštěstí se i zde najde výjimka.

Co je kompozitní obal

Novela Zákona o obalech č. 545/2020 Sb. uvádí kompozitní obal jako:

§2 odst. i)

„obal složený alespoň ze 2 vrstev různých materiálů, jež nelze ručně oddělit a tvoří jedinou nedílnou jednotku, tvořící vnitřní nádobu a vnější schránku, který je plněn, skladován, převážen a vyprazdňován jako takový,“

„Pro účely plnění povinností využití odpadu z obalů podle § 12 a vedení evidence podle § 15 a 23 se kompozitní obaly a jiné obaly složené z více než jednoho materiálu vykazují podle materiálů obsažených v obalu. Od tohoto požadavku se lze odchýlit v případě, že daný materiál představuje nevýznamnou část obalu a nepředstavuje více než 5 % celkové hmotnosti obalu.“

Příklady kompozitních obalů, které lze třídit pro následnou recyklaci

Typickým příkladem kompozitního obalu je tzv. „krabice na mléko“, „tetrapak“ – správně řečeno nápojový kartón, který je vytvořen z vrstev papíru, plastu a v případě trvanlivých výrobků ještě tenkou hliníkovou fólií, popřípadě ještě plastovým uzávěrem. Tyto jednotlivé materiály nejsou od sebe ručně oddělitelné. A přitom právě nápojové kartony označené C/ PAP představují v likvidaci kompozitních obalů výjimku. Přestože se skládají z více materiálů, je možné je recyklovat.

obal2.jpg

Kompozitní obaly, které patří do směsného odpadu

K obalům, které je nutné vyhazovat do směsného odpadu, patří například obaly od sušených polévek, kávy, blistry na léky z hliníku a plastu a další.

Jak poznám, že jde o kompozitní obal?

Tyto obaly jsou označené písmenem C (z anglického „composite“), pak lomenou čarou a značkou materiálu, který převažuje a jeho identifikačním číslem.

recyklační_značky_kompozit_wikipedie.png
Materiál Písmenný kód Číselný kód
Papír a lepenka + různé kovy C/* # 80
Papír a lepenka + plast C/* # 81
Papír a lepenka + hliník C/* # 82
Papír a lepenka + ocelový pocínovaný
plech
C/* # 83
Papír a lepenka + plast + hliník C/* # 84
Papír a lepenka + plast + hliník +
ocelový pocínovaný plech
C/* # 85
Více materiálů C/* # 86 - # 89
Plast + hliník C/* # 90
Plast + ocelový pocínovaný plech C/* # 91
Plast + různé kovy C/* # 92
Další materiály C/* # 93, # 94
Sklo + plast C/* # 95
Sklo + hliník C/* # 96
Sklo + ocelový pocínovaný plech C/* # 97
Sklo + různé kovy C/* # 98
Ostatní materiály # 99

*) Písmenný identifikační kód materiálu převažujícího svou plošnou hmotností.

Při posuzování kompozitního materiálu nemusí být dodrženo pořadí jednotlivých materiálových vrstev tak, jak je přiřazeno k číselnému identifikačnímu kódu. Stejný číselný identifikační kód lze uvést u kompozitních materiálů i v případě, že se některá z vrstev v obalovém materiálu opakuje. Například kompozitní materiál ve složení plast/hliník/plast lze také zařadit pod identifikační číselný kód 90.


Přečtěte si také:

Jak správně třídit? Koukejte na recyklační značky na obalech


Materiál nebo součást obalu sestávající z více materiálů, kde jeden materiál je obsažen minimálním podílem 95 % hmotnostních, se pro potřeby značení podle této normy nepovažuje za kompozitní materiál a označí se podle převažujícího materiálu. (Například nádobku aerosolového rozprašovače ze skla potaženého plastem s plastovým uzávěrem není nutné značit. Označení součástí spotřebitelských obalů ze skla je dobrovolné).


Přečtěte si také:

Máte dotazy týkající se správného třídění? Nebo vás zajímá jiná oblast odpadového hospodářství? Můžete se zeptat odborníků v naší Poradně:

Poradna3.png

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo