Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak zjistit malé úniky vody v domácnosti

| autor: Hana Tomášková0

kohoutek_kape
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Únik pitné vody způsobuje, že ztrácíme cennou surovinu i peníze. Podle toho, kde voda uniká, vzniká škoda buď provozovateli nebo domácnosti. Může dojít k i k nepřímým škodám na budovách nebo komunikacích. Většina úniků vody je viditelných. Přesto je potřeba pravidelně kontrolovat i menší prosaky a ušetřit tak zbytečné náklady.

K závadě a tím i k úniku vody může docházet:

Před vodoměrem

- na vodovodním řadu, vodovodní přípojce a dalších technických zařízeních před vodoměrem.

Jedná se většinou o havárie na sítích pro rozvod pitné vody. Nemusí se vždy jednat o prudké vyvěrání tlakové vody. Únik může být i malý a může se projevovat například zaplavením vodoměrné šachty nebo jiných podzemních prostor.

Podezření na havárii s únikem vody je třeba co nejdříve oznámit provozovateli. „Únik vody před vodoměrem může způsobit vymletí zeminy, ztráty na vyrobené vodě, poškození zpevněných ploch, vyplavení sklepů či poškození budov,“ upozorňuje Michal Kaválek, ředitel divize Vodohospodářské služby TEPVOS, spol. s r. o., městské společnosti v Ústí nad Orlicí.

Za vodoměrem

- na vnitřních instalacích vody za vodoměrem.

Tento únik vody způsobuje škodu koncovým zákazníkům. Častým zdrojem úniků jsou nevhodné, zastaralé či poškozené uzavírací ventily na vnitřních rozvodech - např. plovákové ventily WC nebo ventily topných systémů. Proto se doporučuje při delším opuštění bytu či rodinného domu (dovolená, služební cesta apod.) uzavřít hlavní uzávěr vody pro byt či dům – za vodoměrem.

Velké riziko úniku je také u starších vnitřních rozvodů uložených v zemi – areály, zahradní rozvody apod.

Jak zjistit malé úniky vody v domácnosti

„Nejjednodušší je zkontrolovat vodoměr, zda „stojí“. To znamená, že se netočí kolečka u mechanických vodoměrů, když je v domě nulový odběr. Pokud se kolečka točí, s největší pravděpodobností se bude jednat o únik za vodoměrem. Většinou po tomto zjištění uzavřeme kohout před vodoměrem. Pokud se vodoměr zastaví, jde na 99 % o únik na domovní instalaci,“ říká Michal Kaválek a dodává: „V současné době naše společnost přechází na Smart vodoměry. Tyto vodoměry mají, mimo jiné, hlášení o možném úniku za vodoměrem. Drobné úniky v bytech nemusí být na bytových vodoměrech zaznamenány. Většina bytových vodoměrů má menší citlivost než vodoměr fakturační. Toto nemusí platit vždy, ale v našem městě tomu tak je. Pokud někomu v bytě kape vodovodní kohoutek, bytový vodoměr to nezaznamená, ale fakturační vodoměr ano.“

kohoutek2

Úniky vody a nedostatečné zabezpečení stojí zbytečné peníze

Doporučuje se nezanedbávat poruchy na vnitřních rozvodech, i když jsou malé. Například kapající kohoutek může způsobit nárůst roční spotřeby vody minimálně o 20 m³, protékající nádrž na vodu u WC o 250 m³ za rok.

Je také třeba předcházet poškození v zimě v případě, že váš dům, garáž, chata, sklep apod. nejsou dostatečně tepelně izolovány. Pokud trávíte delší dobu mimo domov v zimním období, je nutné uzavřít hlavní domovní uzavírací ventil za vodoměrem a vypustit vodu z vnitřního rozvodu. Pokud totiž voda v potrubí zamrzne, zvětší svůj objem a může způsobit roztržení potrubí. Toto opatření rovněž platí pro sanitární zařízení na vodu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy