Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak zařazovat odpady z jednorázových ochranných pomůcek do Katalogu odpadů

| autor: redakce| zdroj: MŽP ČR0

Jak zařazovat odpady z jednorázových ochranných pomůcek do Katalogu odpadů

V souvislosti se současnou epidemií jsou na pracovištích ve zvýšené míře používány ochranné osobní pomůcky jako roušky, respirátory nebo brýle. Ministerstvo životního prostředí proto zveřejňuje doporučení k zařazování těchto ochranných pomůcek podle Katalogu odpadů. 

Pracoviště bez rizika infekce

Typicky jde o administrativní činnosti, kanceláře, úřady, obchody nebo živnostníci bez rizika infekce. Odpady z ochranných osobních pomůcek se zařazují podle Katalogu odpadů pod číslo 20 03 01 - Směsný komunální odpad.

Nakládání s ochrannými osobními prostředky:

 • vložit do plastového obalu (sáčku, pytle)
 • vložit do dalšího plastového obalu (pytle)
 • pevně zavázat
 • povrch vnějšího obalu ošetřit dezinfekčním prostředkem
 • uložit do sběrné nádoby na směsný komunální odpad
 • nikdy nedávat mimo sběrnou nádobu
 • zamezit přístupu k odpadu cizím osobám.

Jak správně zařadit odpad?


Průmyslové podniky bez rizika infekce

Odpady z ochranných osobních pomůcek se zařazují podle Katalogu odpadů pod číslo 15 02 03 - Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy (ostatní odpad)

Nakládání s ochrannými osobními prostředky:

 • vložit do plastového obalu (sáčku, pytle)
 • vložit do dalšího plastového obalu (pytle)
 • pevně zavázat
 • povrch vnějšího obalu ošetřit dezinfekčním prostředkem
 • uložit do příslušné sběrné nádoby nebo na určené místo
 • odstranit v zařízení k nakládání s odpady
 • zamezit přístupu k odpadu cizím osobám

Pracoviště s rizikem infekce

Použité jednorázové ochranné pomůcky je nutné považovat za nebezpečný odpad a nakládání s nimi se řídí obecnými pravidly pro nakládání s infekčním odpadem.

Odpady z ochranných osobních pomůcek se zařazují podle Katalogu odpadů pod číslo 15 02 02* - Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami (HP 9 – infekčnost)

Nakládání s ochrannými osobními prostředky:

 • Bezpečně vložit do označených, oddělených, krytých, uzavíratelných, nepropustných a mechanicky odolných obalů, podle možnosti spalitelných bez nutnosti další manipulace s odpadem.
 • Původce odpadu je povinen zajistit bezpečné obaly pro nebezpečný odpad
 • Nezabalené odpady nebo odpady uložené v poškozených obalech by pracovníci, kteří přepravují odpady do koncového zařízení pro odstranění odpadů, neměli v rámci své bezpečnosti a ochrany svého zdraví i pracovníků v zařízení pro odstranění odpadů od původce odpadů převzít
 • Infekční odpad musí být bezprostředně odstraněn ve spalovně nebezpečného odpadu
 • Infekční odpad musí být bezprostředně odstraněn ve spalovně nebezpečného odpadu

Zdravotnická zařízení a podobná zařízení

Odpady z ochranných osobních pomůcek se zařazují podle Katalogu odpadů pod číslo 18 01 03* - Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (HP 9 – infekčnost).

Specifické nakládání s odpadem ze zdravotnických a jim podobných zařízení

 • Konkrétní podmínky nakládání s infekčním odpadem ve zdravotnických a jim podobných zařízeních a způsob jeho odstranění jsou stanoveny provozním řádem zdravotnického zařízení a provozními řády zařízení pro nakládání s odpady
 • Vysoce infekční odpad bezprostředně v přímé návaznosti na jeho vznik upravit dekontaminací certifikovaným technologickým zařízením (zařízení s validovanou technologií dekontaminace s prokazatelnou ověřenou účinností)
 • Bezprostředně odstranit ve spalovně nebezpečného odpadu

Správné postupy nakládání s infekčním odpadem stanoví Certifikovaná metodika pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení, která je zveřejněna na webových stránkách SZÚ a MŽP. Metodika byla certifikována MŽP.

Více informací najdete zde.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.