Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Jak se čistí odpadní voda

| autor: redakčně upraveno| zdroj: Marek Síbrt, SmVaK Ostrava0

cov9.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Jakým způsobem se standardně čistí odpadní voda tak, aby splňovala všechny legislativní náležitosti a mohla být vrácena zpět do přírody?

Co je čistírna odpadních vod

Čistírna odpadních vod je zjednodušeně definována jako zařízení, kde se čistí odpadní voda z domácností, občanské vybavenosti, průmyslových podniků a zemědělské výroby.

Hlavním cílem je odstranit organické látky obsažené v odpadních vodách a látky způsobující eutrofizaci vody ve vodních tocích, tj. sloučeniny dusíku a fosforu.

Nejčastějším typem čistíren odpadních vod, které se používají u nás, jsou mechanicko-biologické čistírny.

Co je odpadní voda

Odpadní voda pak bývá definována jako voda, jejíž kvalita je zhoršena lidskou činností. Obsahuje rozpuštěné nebo nerozpuštěné látky, které jsou biologicky rozložitelné (například tuky), nebo nerozložitelné (například plasty).

Základní dělení rozlišuje odpadní vody splaškové (z domácností, občanské vybavenosti) a průmyslové (z výrobní činnosti).

Čištění vody se provádí u mechanicko-biologických čistíren odpadních vod, jak už název napovídá, nejprve mechanicky a pak biologicky.

Čištění vody mechanické

Mechanické čištění využívá různé druhy lapáků, které zachytávají nejprve těžké látky klesající na dno, hrubé česle odstraňují z vody největší plovoucí nečistoty, jemné česle pak menší plovoucí látky. Následují další lapáky – písku a tuků. Všechny takto zachycené nečistoty se následně odvážejí na skládku v blízkosti dané lokality.
Na dně usazovacích nádrží se koncentruje surový kal, který je pak odčerpáván a odváděn do takzvaných vyhnívacích nádrží.

Čištění vody biologické

Pak prochází voda fází biologického čištění. Ten spočívá v činnosti aerobních, anoxických a anaerobních bakterií spolu s jednobuněčnými organizmy, jako jsou měňavky nebo bičíkovci, používá se pro ně označení aktivovaný kal. Tyto bakterie ve svém metabolismu dokážou odstranit až 99 % organického znečištění vody, která přichází s aktivovaným kalem do styku.

Organické znečištění obsažené ve vodě představuje pro bakterie stavební látky a zdroj energie pro jejich život a rozmnožování. Aktivovaný kal je schopný se oddělovat od kapalné fáze prostou sedimentací, protože má vločkovitý charakter. Kontinuita procesu je zajištěna recirkulací aktivovaného kalu z dosazovacích nádrží do aktivace.

Důležitá je také teplota vody, která do čistírenského procesu vstupuje. Když poklesne pod 12 stupňů Celsia, stává se celý proces komplikovanější, zejména v oblasti nitrifikace a denitrifikace.

V dalších článcích se detailněji podíváme, jak probíhá čištění vody u mechanicko-biologických čistíren odpadních vod, jak na odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod a co se dále děje s kaly.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ