Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Kolikrát větší uhlíkovou stopu tvoří balená voda proti vodě z kohoutku?

| autor: Hana Tomášková0

plastove_lahve.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Trh s balenou vodou úspěšně kvete, přestože se to může zdát absurdní. Kohoutková voda má přísně sledovanou kvalitu, pro většinu obyvatel České republiky je komfortně k dispozici přímo z domova a v porovnání s balenou vodou je levnější.

Monitoring pitné vody

Zprávy o kvalitě pitné vody v České republice zveřejňuje Státní zdravotní ústav v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí. Od roku 2004 jsou zpracovávány z údajů pocházejících prakticky ze všech veřejných vodovodů ČR a z velmi vysoké části veřejných a komerčních studní.

Hodnocení jakosti pitné vody

Závazným podkladem pro hodnocení jakosti pitné vody je Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, která je harmonizována s evropskou směrnicí Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998, o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu. Oproti směrnici však česká vyhláška obsahuje více ukazatelů a u několika ukazatelů má přísnější limitní hodnotu, což směrnice připouští.

Dostupnost pitné vody z veřejného vodovodu

Podle údajů z Českého statistického úřadu bylo v roce 2019 v České republice pitnou vodou z veřejného vodovodu zásobováno 94,6 % z celkového počtu obyvatel.

"Proč je tedy balená voda tak oblíbená, když na většině území České republiky je k dispozici minimálně stejně kvalitní voda a teče z kohoutku?"

Voda z kohoutku je mnohem příznivější k životnímu prostředí

Na jeden vyrobený litr balené vody se spotřebuje další téměř 1,5 litru.

1 l vody v PET má uhlíkovou stopu 0,299 kg CO2/ zdroj SVAS.cz

1 l vody z kohoutku má uhlíkovou stopu 0,000384 kg CO2/ zdroj SVAS.cz

Manipulace, doprava, skladování, prodej… To vše zahrnuje uhlíková stopa balené vody.

Je tzv. tvrdá voda závadná?

Jedním z častých argumentů je, že kohoutková voda není tak chutná jako balená. Odpovídá sice hygienickým standardům, ale je uživatelsky méně komfortní. Za její kvalitu však provozovatel ručí. Kdo zodpovídá za kvalitu balené vody po všech těch kilometrech přepravy a dnech strávených ve skladech a prodejnách, kde může být vystavena velkým teplotním výkyvům?

Často se kritika snáší na tzv. tvrdou vodu. Pokrývá vodním kamenem spotřebiče i sanitární techniku a snižuje jejich životnost. „Tvrdost vody je samozřejmě spotřebiteli vnímána velmi negativně,“ říká Jiří Paul, ředitel VAK Beroun, a doplňuje: „Ale pokud jednotlivé prvky splňují limity, pak ze zdravotního hlediska není problém. Snižování tvrdosti úpravou vody je krajní řešení, které zpravidla nemá podporu u vodárníků ani hygieniků. Použití robustních technologií, jako je např. reverzní osmóza, snižuje obsah minerálů tak, že se pak musí zpětně dodávat, aby byly splněny limity minimálního obsahu vápníku a hořčíku. Samozřejmě se to projeví i na ceně pro odběratele.“

Marek Síbrt ze Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava upřesňuje: „Popsaný problém se může týkat pouze lokalit, které jsou zásobovány z podzemních zdrojů vody. Mají tedy tvrdou – silněji mineralizovanou (vápník, hořčík – což závadné pro zdraví není, spíše naopak) – vodu, která je ale v úpravárenském procesu upravována tak, aby byla změkčena. Obecně řečeno jde zhruba o polovinu obyvatelstva u nás, které je zásobováno podzemní vodou. Lokality, které jsou zásobovány povrchovými zdroji vody, tento problém z podstaty věci neřeší, protože tato voda je mineralizovaná slabě. Podobné situace se u ní vyskytovat nemohou.“

Podle údajů Českého statistického úřadu se v roce 2019 na vyrobené vodě podílely podzemní zdroje celkově 48,52 % a povrchové zdroje 51,48 %.

Někdy je balená voda jen zabalená kohoutková voda

Jak upozorňuje František Kožíšek ze SZÚ ve své zprávě K problematice kontroly a hodnocení balených vod, např. v USA velkou část prodaných balených vod představuje stočená vodovodní voda. Spotřebitele nezajímá, odkud přesně taková voda pochází, jaké má složení či jak se upravuje.

Podobně se voda prodává i v České republice. Měla by být na etiketách označována jako balená pitná voda. Jedná se o výrobek splňující požadavky na pitnou vodu. Tuto vodu lze získávat z jakéhokoli vodárenského zdroje, upravovat ji stejně jako vodu z vodovodu a rovněž požadavky na jakost jsou shodné s požadavky na kohoutkovou vodu. Většina z nich je ostatně z „vodovodní“ vody vyráběna. Balená pitná voda nemá ve srovnání s vodovodní vodou prakticky žádné přednosti, spíše naopak, upozorňuje ve zprávě spotřebitelům František Kožíšek.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK