Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Když ne Zero waste, tak aspoň důsledně předcházet vzniku odpadů

| autor: Hana Tomášková0

šicí stroj.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Je třeba si uvědomit, že Zero Waste není spásný systém, který sám od sebe zachrání svět. Myšlenky bezodpadového života vznikly jako součást celkové snahy minimalizovat ekologický dopad našeho životního stylu na svět kolem nás.

Přemýšlet v širších souvislostech

Pouze změna našeho uvažování povede ke změně systému. Přemýšlet o všem, co v životě používáme v dlouhodobém horizontu a v širších souvislostech. Co se s tím stane, až to nebude potřeba? Jak dlouho to bude fungovat, než se to rozbije? Jakým způsobem to vyrobili a budou recyklovat? Jde to vůbec recyklovat? Není ekologičtější varianta?

Úvahy o těchto otázkách jsou provázané s koncepcí udržitelného života a minimalismu. Nač zahlcovat Zemi nepotřebnými zbytečnostmi? Trh reaguje na poptávku. Nakupování podporuje další výrobu, a tedy další produkci odpadu, protože vše se v závěru stává odpadem.

Hlavní kroky, jak nevytvářet odpad:

1.Zamítnout

Struktura nákupu je rozhodnutím spotřebitele. Ten určuje, co si koupí a co ne. Reklama útočí ze všech stran, snahou prodejců je zboží prodat v co největším množství.

Za nadměrnou spotřebu však platí nejen nakupující. Chvilkové potěšení v podobě nepotřebných věcí se prodražuje jak spotřebitelům, tak ve výsledku všem obyvatelům Země. Spolupodílí se na likvidaci odpadu, zatímco vynaložené finance by mohly být použity na zcela jiné účely.

  1. Zredukovat

Produkty, bez kterých se spotřebitel neobejde, je nutné zakoupit. Omezit však lze jejich množství.

Nabídka je velmi rozsáhlá a není nutné, ale ani možné, využít všechno zboží, které je k dispozici. Právě snadná dosažitelnost výrobků by měla spotřebitele motivovat k tomu, aby nenakupoval větší množství, než skutečně potřebuje. V případě nutnosti je velmi jednoduché si chybějící komoditu opatřit.

  1. Znovu použít

Některé věci lze používat opakovaně ke stejnému účelu, jiným je možné najít nové využití. Typickým příkladem jsou obaly, kterých je v současném světě nadbytek. Například sklenice nemusí končit v recyklačním procesu, i když to je správný postup jejich likvidace. Lze je znovu využít pro balení dalších potravin, jako nádoby na pití na zahradu nebo vázy.

Textil, který již dosloužil, může být použit jako základ nového výrobku, ať již jako ošacení nebo dekorace. Starý nábytek lze renovovat a dále využívat.

Obce zřizují re-use centra, místa, kde se za symbolickou cenu prodávají již použité předměty a kam je možné darovat věci, které občané již nevyužijí. Fungují zpravidla v rámci sběrných dvorů.

  1. Zrecyklovat

Co nešlo odmítnout, ani znovu použít je třeba recyklovat. Nejvíce recyklovaným materiál na světě je ocel. Ta má oproti sklu, papíru a plastům jednu obrovskou výhodu. Opětovným využitím se nezhoršuje její kvalita.

Z plastů se uvolňují do životního prostředí mikročástice, papír i sklo mají jen omezený počet cyklů, kterými mohou při recyklaci projít. I na to je třeba myslet při výběru materiálů.

Dále je nutné si uvědomit, že recyklace sama o sobě není nic ekologického. Je to proces nakládání s odpadem, který vede k jeho dalšímu využití. Proces, během kterého se spotřebovávají energie, voda i lidské zdroje.

  1. Zkompostovat

Na tzv. bioodpad se často zapomíná. Přitom tvoří velmi podstatnou část směsného komunálního odpadu, přestože tam vůbec nepatří. Jednak se tak plýtvá velmi cennou surovinou, a navíc biologicky rozložitelný odpad představuje velké riziko, pokud skončí na skládkách. Při jeho rozkladu se uvolňuje metan, který může způsobit zahoření. Požáry jsou na skládkách poměrně častým jevem.

Stačí chtít a přemýšlet

O zero waste již bylo napsáno mnohé. Je to životní styl nebo směr, kdy člověk přemýšlí nad tím, jak odpad nevytvářet. Přitom stačí málo a naše popelnice nemusí přetékat tunami odpadu.

Článek vznikl za podpory klastru Wasten

Klastr WASTen byl založen dne 23. 12. 2015 jako zapsaný spolek. Členy sdružení jsou inovativní české podniky, dodavatelé špičkových technologií na zpracování komunálního a průmyslového odpadu, a přední vědeckovýzkumná pracoviště.

Wasten_EU.jpg
logo_wasten.png
Wasten_MPO.jpg

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema