Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Energetické štítky vrací úder – drobné opomenutí může vést k sankci

| zdroj: Mgr. Tomáš Sobota, Legislativní a právní sekce SMO ČR0

zakon5.png
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

O tom, že v džungli paragrafů číhá lecjaká nástraha svědčí i judikát Krajského soudu v Plzni ze dne 7. února 2023. V daném případě byla ze strany Státní energetické inspekce (dále jen „Inspekce“) udělena městu pokuta za spáchání přestupku, který spočíval v neuvedení klasifikační třídy energetické náročnosti (tzv. „energoštítku“) v rámci záměru pronajmout městem vlastněnou bytovou jednotku, který město zveřejnilo na své úřední desce.

Povinnost uvádět v informačních a reklamních materiálech klasifikaci energetické náročnosti nabízené nemovitosti, stanovuje zákon o hospodaření energií. V praxi však mnohým samosprávám není jasné, zda tato povinnost dopadá i na dispozici s „veřejným“ majetkem. Z povinnosti zveřejňovat záměry o dispozicích s nemovitým majetkem na úřední desce, které obcím ukládá zákon o obcích, některé samosprávy dovozují, že v jejich případě jde ryze o plnění požadavků na transparentnost, nikoliv o informační a reklamní činnost, o které mluví zákon.

V tomto duchu se ve správním řízení odvolalo proti rozhodnutí územního pracoviště Inspekce i zmíněné město, které kromě dalšího argumentovalo tím, že záměr pronajmout byt zveřejněný na úřední desce je takto zveřejňován na základě zákona o obcích právě z důvodů transparence při nakládání s veřejným majetkem a jde v zásadě o veřejnou listinu, nikoliv informační či reklamní materiál. Ústředí Inspekce však prvoinstanční rozhodnutí potvrdilo a samosprávě tak zbývala již jen jediná cesta – soudní.

Krajský soud v Plzni žalobu města proti rozhodnutí Inspekce zamítl. Ve svém rozsudku obecně potvrdil závěry Inspekce o tom, že příslušná ustanovení zákona o hospodaření energií dopadají i na samosprávy a jejich záměry disponovat s nemovitostí. Dále uvedl, že argumentovat zákonnou povinností zveřejňovat na úřední desce v tomto případě ani nelze, protože zákon o obcích výslovně vyjímá nájem obecních bytů z okruhu majetkových záměrů povinně zveřejňovaných na úřední desce. I kdyby zde však tato povinnost byla, zveřejněný záměr by byl stále materiálem informačního a v konečném důsledku i reklamního charakteru, protože město jím aktivně hledalo nejlepšího zájemce o nájem. Povinnost zveřejňovat záměry disponovat s nemovitým majetkem navíc dle soudu nevylučuje současnou aplikaci zákona o hospodaření energií.

Závěrem soud dodal, že v případě záměru pronajmout nemovitost nemůže jít o veřejnou listinu, protože zveřejněním majetkoprávní dispozice (záměru pronajmout byt) město nerealizuje veřejnou moc, tedy nerozhoduje vrchnostensky o právech a povinnostech subjektů.

Poučení je pro obce následující: v případě zveřejňování záměrů prodat, pronajmout či propachtovat nemovitý majetek vždy uvádět i informaci o energetické náročnosti dané budovy. V opačném případě hrozí sankce.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert