Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ekoznačení

| autor: Hana Tomášková| zdroj: CENIA, Ekoznačka0

Ekoznačení

Ekoznačení

Environmentální značení, či jednoduše ekoznačení, je jedním z dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí, který představuje:

  • Identifikaci skupin výrobků a služeb, u nichž lze snížit jejich negativní působení na životní prostředí v celém jejich životním cyklu.
  • Stanovení souboru kritérií, které musí produkty dané skupiny splňovat, aby mohly být označeny ekoznačkou.
  • Kontrolu vlastností produktů a jejich shody s požadavky kritérií.
  • Vodítko pro spotřebitele při nakupování a snazší orientaci na trhu. 
  • Marketingový nástroj pro výrobce, prodejce a poskytovatele služeb. 
  • Nástroj veřejné správy pro zelené nakupování. 

Ekoznačení (angl. ecolabelling) je označování výrobků a služeb, které mají snížený dopad na životní prostředí po celou dobu jejich životního cyklu. Takové výrobky nebo služby lze (např. v obchodě) poznat podle jednoduchého a snadno zapamatovatelného symbolu, tzv. ekoznačky – odtud ekoznačení.

Firmy mohou ekoznačku efektivně využít při marketingu takto oceněných produktů a spotřebitelé zase jako vodítko při nákupu ekologicky šetrnějšího zboží a služeb. V současné době používá ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek/služba nebo Ekoznačku EU na jednom či více výrobcích přes 100 českých i zahraničních firem a jejich počet neustále roste.

Ekoznačení je dobrovolná certifikace produktů a služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele. Jejich kvalita přitom zůstává na velmi vysoké úrovni. Nejedná se o potraviny, jde zejména o drogistické zboží, papírenské produkty, nábytek, barvy apod. Jako ekologicky šetrnou službu je možné certifikovat turistické ubytování a nově také úklidové služby. Ekoznačka se vždy vztahuje ke konkrétnímu výrobku či službě, nelze ji použít na propagaci celého portfolia (v případě, že není certifikován každý výrobek v portfoliu) nebo firmy.

Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a služeb

Existují dva oficiální programy ekoznačení, garantované Ministerstvem životního prostředí. V rámci Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb jsou produktům, které splňují stanovené požadavky týkající se jejich vlivu na životní prostředí, udělovány ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek (EŠV) a Ekologicky šetrná služba (EŠS).

Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a služeb se řídí ustanoveními technické normy ČSN ISO 14024 Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I. Ekoznačky EŠV a EŠS jsou proto uznávaným dokladem o kvalitách výrobků a služeb i v zahraničí, ačkoli se vztahují jen na produkty nabízené na trhu České republiky.

Proces udělování ekoznačky je popsán v Pravidlech o realizaci Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb vydaných Ministerstvem životního prostředí nebo v Průvodci žadatele o ekoznačku

Logo ekoznačky EŠV a EŠS tvoří stylizované písmeno „e“ s nápisem Ekologicky šetrný výrobek resp. Ekologicky šetrná služba v horní části a registračním číslem označeného produktu v části spodní. Značka je zaregistrována jako ochranná známka u Úřadu průmyslového vlastnictví a jejím vlastníkem je CENIA, česká informační agentura životního prostředí. 

Logo ekoznačky smí být používáno pouze dle instrukcí uvedených v Grafickém manuálu pro použití ochranné známky EŠV a EŠS.

Udělování ekoznaček Ekologicky šetrný výrobek/služba a EU Ecolabel na českém trhu zprostředkovává CENIA. Přijímá a hodnotí žádosti o ekoznačku, kontroluje dodržování podmínek jejího užívání a administruje všechny související procesy.

Ekoznačka EU – neboli EU Ecolabel, je programem Evropské unie, proto je možné se s touto ekoznačkou setkat v celé EU. Aktuálně je certifikováno přes 77 000 produktů ze všech zemí EU. 

Ekoznačka Ekologicky šetrný výrobek/služba – je národním programem, a ve velké většině se shoduje s pravidly EU Ecolabel. Je známá v tuzemsku a oproti Ekoznačce EU nemá její držitel povinnost platit roční poplatky.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert