Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ekoznačení

| autor: Hana Tomášková| zdroj: CENIA, Ekoznačka0

Ekoznačení

Ekoznačení

Environmentální značení, či jednoduše ekoznačení, je jedním z dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí, který představuje:

  • Identifikaci skupin výrobků a služeb, u nichž lze snížit jejich negativní působení na životní prostředí v celém jejich životním cyklu.
  • Stanovení souboru kritérií, které musí produkty dané skupiny splňovat, aby mohly být označeny ekoznačkou.
  • Kontrolu vlastností produktů a jejich shody s požadavky kritérií.
  • Vodítko pro spotřebitele při nakupování a snazší orientaci na trhu. 
  • Marketingový nástroj pro výrobce, prodejce a poskytovatele služeb. 
  • Nástroj veřejné správy pro zelené nakupování. 

Ekoznačení (angl. ecolabelling) je označování výrobků a služeb, které mají snížený dopad na životní prostředí po celou dobu jejich životního cyklu. Takové výrobky nebo služby lze (např. v obchodě) poznat podle jednoduchého a snadno zapamatovatelného symbolu, tzv. ekoznačky – odtud ekoznačení.

Firmy mohou ekoznačku efektivně využít při marketingu takto oceněných produktů a spotřebitelé zase jako vodítko při nákupu ekologicky šetrnějšího zboží a služeb. V současné době používá ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek/služba nebo Ekoznačku EU na jednom či více výrobcích přes 100 českých i zahraničních firem a jejich počet neustále roste.

Ekoznačení je dobrovolná certifikace produktů a služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele. Jejich kvalita přitom zůstává na velmi vysoké úrovni. Nejedná se o potraviny, jde zejména o drogistické zboží, papírenské produkty, nábytek, barvy apod. Jako ekologicky šetrnou službu je možné certifikovat turistické ubytování a nově také úklidové služby. Ekoznačka se vždy vztahuje ke konkrétnímu výrobku či službě, nelze ji použít na propagaci celého portfolia (v případě, že není certifikován každý výrobek v portfoliu) nebo firmy.

Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a služeb

Existují dva oficiální programy ekoznačení, garantované Ministerstvem životního prostředí. V rámci Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb jsou produktům, které splňují stanovené požadavky týkající se jejich vlivu na životní prostředí, udělovány ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek (EŠV) a Ekologicky šetrná služba (EŠS).

Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a služeb se řídí ustanoveními technické normy ČSN ISO 14024 Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I. Ekoznačky EŠV a EŠS jsou proto uznávaným dokladem o kvalitách výrobků a služeb i v zahraničí, ačkoli se vztahují jen na produkty nabízené na trhu České republiky.

Proces udělování ekoznačky je popsán v Pravidlech o realizaci Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb vydaných Ministerstvem životního prostředí nebo v Průvodci žadatele o ekoznačku

Logo ekoznačky EŠV a EŠS tvoří stylizované písmeno „e“ s nápisem Ekologicky šetrný výrobek resp. Ekologicky šetrná služba v horní části a registračním číslem označeného produktu v části spodní. Značka je zaregistrována jako ochranná známka u Úřadu průmyslového vlastnictví a jejím vlastníkem je CENIA, česká informační agentura životního prostředí. 

Logo ekoznačky smí být používáno pouze dle instrukcí uvedených v Grafickém manuálu pro použití ochranné známky EŠV a EŠS.

Udělování ekoznaček Ekologicky šetrný výrobek/služba a EU Ecolabel na českém trhu zprostředkovává CENIA. Přijímá a hodnotí žádosti o ekoznačku, kontroluje dodržování podmínek jejího užívání a administruje všechny související procesy.

Ekoznačka EU – neboli EU Ecolabel, je programem Evropské unie, proto je možné se s touto ekoznačkou setkat v celé EU. Aktuálně je certifikováno přes 77 000 produktů ze všech zemí EU. 

Ekoznačka Ekologicky šetrný výrobek/služba – je národním programem, a ve velké většině se shoduje s pravidly EU Ecolabel. Je známá v tuzemsku a oproti Ekoznačce EU nemá její držitel povinnost platit roční poplatky.

Foto: ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy