Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Bude cena vody v ČR stagnovat nebo výrazně poroste?

| autor: Hana Tomášková0

Bude cena vody v ČR stagnovat nebo výrazně poroste?

O tom, zda je voda drahá či nikoli, jsme polemizovali v článku Je voda v České republice drahá? Dnes se zaměříme na vývoj ceny vody do budoucna. Opět jsme se obrátili na SOVAK ČR, Vodovody a kanalizace Beroun a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a požádali je o odpovědi na otázku:

Bude podle vás cena vody v ČR stagnovat nebo do budoucna výrazně poroste?

Jiří Paul, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.:

To záleží hodně na politicích, jaký bude další legislativní vývoj. Pokud ale zůstane legislativa stávající, tak tam, kde již cena zahrnuje prostředky na obnovu majetku, není důvod k razantnímu růstu ceny. V příštích letech se budou do ceny promítat zejména inflace, ceny energií a náklady na personál. To se týká převážné většiny dodané a odvedené vody v ČR – velkých měst a obcí a větších majetkových společností či svazků obcí.

Malé obce s méně než 1000 obyvatel a samostatnou kalkulací se naopak musí připravit na významný růst cen, protože tam položka obnovy může dosáhnout víc jak poloviny celkových nákladů. Stát by měl najít cestu, jak tyto malé provozy podpořit ve spojování nebo přidružení k větším celkům, to je řešení, jak dlouhodobě udržet přijatelnou cenu vodného a stočného v malých obcích. 

Marek Síbrt, mluvčí společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.:

Cenovým regulačním orgánem je Ministerstvo financí ČR. Kalkulace se dle příslušného zákona vždy sestavuje na následující období (kalendářní rok) na jednotkové množství prodávaného zboží a vychází z nákladů, objemu zisku, kterého může firma dosáhnout, a množství zboží, které je prodáváno. Do věcně usměrňované ceny lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, které jsou doložitelné z účetnictví, přiměřený zisk a odváděnou daň. Co je, a co naopak není oprávněným nákladem a přiměřeným ziskem vymezuje zmiňovaná legislativa. Je na společnostech, aby jednoznačně určily a při kontrole prokázaly, které náklady jsou, a které naopak nejsou kalkulovatelné. 

Detailnější vyjádření SmVaK Ostrava k této problematice najdete v samostatném článku Jak se určuje cena vody.

Ing. Miloslav Vostrý, předseda představenstva SOVAK ČR a Ing. Oldřich Vlasák,
ředitel SOVAK ČR:

V České republice se v roce 2020 bude průměrná výše plateb za vodné a stočné pohybovat v rozmezí 90–92 Kč za m3. Vyplývá to z údajů členů Sdružení oboru vodovodů a kanalizací, z.s., (SOVAK ČR). Z podrobné analýzy stanovených cen pro letošní rok z 13 krajských a více než 30 okresních měst lze konstatovat, že průměrné navýšení oproti roku 2019 činí 3,6 %. Za hlavní faktor tohoto meziročního navýšení lze označit inflaci, která se podle údajů České národní banky v roce 2019 pohybovala na úrovni 2,8 % Mezi další a každoročně se projevující faktory působící na výši plateb za vodné a stočné patří především neustálé navyšování cen energií, růst cen chemikálií a provozního materiálu nutného k zajištění řádné funkce vodohospodářské infrastruktury. Nelze opomenout ani aktuální situaci na trhu práce, kde stejně jako v jiných odvětvích, vodárenské společnosti musely přistoupit k navýšení mzdových prostředků pro udržení svých zaměstnanců a bezproblémové zajištění dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod. I přes tyto objektivní faktory ovlivňující cenu vody pro letošní rok v některých lokalitách došlo jen k nepatrnému navýšení plateb za vodné a stočné, v některých lokalitách s cena nezvýšila vůbec. 

Aktuální výše plateb za vodné a stočné se díky schválení nového zdanění od 1. 5. 2020 přesune z první snížené sazby 15 % do druhé snížené sazby 10 %. O tuto částku lze po schválení odpovědnými orgány vodárenských společností a zpravidla i zastupitelstvy jednotlivých měst a obcí snížit výši plateb za vodné a stočné pro koncového zákazníka. Částka generovaná snížením sazby DPH v případě, že cena zůstane na stejné úrovni, může být využita na vytvoření rezervy pro obnovu a opravu vodárenské infrastruktury.Foto: zdroj Sovak ČR, CzWA, SmVaK Ostrava

Úvodní foto ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert