Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Polemika: Je voda v České republice drahá?

| autor: Hana Tomášková0

Polemika: Je voda v České republice drahá?

Jak se určuje cena vody a co zahrnuje platba za vodu jsme zjistili v minulém článku Jak se určuje cena vody? Dnes se podíváme na to, jaké další faktory mohou mít vliv na cenové výkyvy v platbách za vodu a zda se předpokládá, že cena vody do budoucna poroste.

Obrátili jsme se na SOVAK ČR, Vodovody a kanalizace Beroun a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a požádali je o odpovědi na otázky:

Je voda v ČR drahá? Co ovlivňuje skladbu ceny a jaké další faktory mohou mít vliv na cenové výkyvy?


Ing. Miloslav Vostrý, předseda představenstva SOVAK ČR a Ing. Oldřich Vlasák, ředitel SOVAK ČR:

Stanovení konkrétní výše plateb za vodné a stočné se v České republice řídí zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, a vyhláškou č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách. Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb jsou dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod v České republice zařazeny na seznam s regulovanými cenami. Cenovým regulačním orgánem v oblasti vodního hospodářství je Ministerstvo financí. Do takto regulované ceny lze promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a daň podle zvláštních právních předpisů. Regulace je stanovena cenovým rozhodnutím v každoročně vydávaném Cenovém věstníku Ministerstva financí.

Často skloňovaná cena vodného a stočného a její démonizace vede k tomu, že veřejnost neuvažuje nad platbami za služby v celkovém nadhledu. V porovnání s ostatními náklady na bydlení měsíčně zaplatí průměrná domácnost za vodu 535 Kč, nejvíce, a to skoro trojnásobek činí platba za elektřinu, 1470 Kč, dvakrát více nájemné, 1361 Kč, nebo plyn, 863 Kč. Tato porovnání je třeba brát v úvahu a vidět celkově narůstající životní náklady, kdy nelze očekávat, že cena vody bude v tomto směru zůstávat neměnná.

Vodné a stočné není „platbou za vodu“, jak je mnohdy nepřesně interpretováno. Jedná se o platbu za službu spočívající v neomezených dodávkách kvalitní pitné vody až k samotnému spotřebiteli a odvádění a čištění odpadních vod od spotřebitele.

Jako zcela zásadní je třeba zmínit, že s ohledem na zhoršující se kvalitu povrchových i podzemních vod, jak na našem území, tak v globálním měřítku, jsou na úpravu surové vody na vodu pitnou potřeba nové a intenzivnější technologie.

Jiří Paul, ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.:

Těm odběratelům, kteří pamatují kubík vody za 1 Kčs před rokem 1989, se velmi těžko vysvětluje, že u nás voda drahá není. Málokdo si uvědomuje, že tenkrát to byl jen jakýsi poplatek určený vládou a všechny potřebné náklady se hradily ze státního rozpočtu.

Osobně myslím, že cena vody kolem 100 Kč za metr krychlový, tedy za 1000 litrů, je cena rozumná. Při obvyklých spotřebách v ČR to znamená, že člověk za vodu zaplatí kolem 8 korun za den. To je mnohem méně než za elektřinu, teplo nebo telefon či internet.

Ze zkušenosti z naší společnosti pak mohu říci, že jako regionální cena platná pro větší množství měst a obcí (v našem případě přes 40) je to i cena, ze které je možné vytvořit dostatek peněz na obnovu a tím zajistit trvalou udržitelnost sítí a objektů.

Právě obnova vodovodů a kanalizací je jednou z nejpodstatnějších položek, obecně můžeme říci že se pohybuje kolem čtvrtiny celkové ceny. Dalšími podstatnými položkami v nákladech jsou mzdy zaměstnanců, energie a poplatky. Právě daně a poplatky státu tvoří až 40 % z celkové ceny vody.

Největší výkyvy v ceně lze v budoucnu očekávat tam, kde se dlouhodobě zanedbávala obnova majetku a investice.  To je podle zjištění ministerstva zemědělství zejména u malých obcí se samostatnou kalkulací ceny.

Marek Síbrt, mluvčí společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.:

Původ problému spočívá dle mého osobního názoru v tom, že si velká část populace pamatuje, kolik stála voda v předlistopadové éře. Na druhou stranu ale nevnímá, že to nebyla reálná cena toho, co doma teklo, když otočili kohoutkem. To, co domácnosti za vodu platily, neodpovídalo nákladům na její výrobu, protože cena byla dotovaná ze státního rozpočtu. To dnes není možné. Proto cena musí zahrnovat náklady na výrobu vody, udržování infrastruktury v odpovídajícím stavu, případně její rozvoj a míru zisku pro subjekt, který toto zboží a služby poskytuje.
Cena vody není postavena na vodě, ale je podložena konkrétními propočty, které jsou kontrolovány státním orgánem. Manévrovací prostor je omezený a svévolné navyšování cen není možné.
V posledních letech mají vliv na rostoucí ceny vody především prostředky alokované vodárenskými společnostmi do obnovy infrastruktury, rostoucí personální náklady s ohledem na situaci na trhu práce a rostoucí ceny energií (elektřina) a surovin (chemikálie).Foto: zdroj Sovak ČR, CzWA, SmVaK Ostrava

Úvodní foto ilustrační/ Pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert