Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Anketa II: Lze najít funkční řešení free ridingu v oblasti zpětného odběru elektroodpadu?

| autor: Hana Tomášková0

otazniky
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

V minulém díle ankety se k problematice free ridingu a jejímu možnému řešení vyjádřili zástupci společností Rema Systém a Ecobat. Dnes přinášíme komentář Zuzany Adamcové ze společnosti Ekolamp.

Jak velký problém představuje v oblasti zpětného odběru elektroodpadu free riding?

Je to značný problém, který má několik rovin. První je snaha free riderů vyhnout se platbě recyklačních příspěvků, ze kterých je financován systém zpětného odběru. To free riderům dává konkurenční výhody včetně finančních, protože o to levněji mohou prodávat své výrobky.

Tyto praktiky následně vedou ke vzniku tzv. sirotčího elektroodpadu, za který nebyly uhrazeny příspěvky na jeho ekologickou recyklaci. V důsledku nemusí být řádně recyklován a skončí například ve směsném odpadu či na černé skládce. Tím vzniká riziko poškození životního prostředí.

Dalším problémem free ridingu je, že nejsou dodržovány i další předpisy a povinnosti. Například uvádění povinných informací o výrobku, bezpečnostní a hygienické standardy a podobně. Tím free rideři ohrožují i samotné spotřebitele.

Lze zde najít funkční řešení problematiky?

Ideální je najít řešení na celoevropské úrovni, ale tyto snahy byly zatím neúspěšné. EKOLAMP se snaží lobovat za svoje členy na evropské úrovni prostřednictvím asociace EucoLight. Ukázalo se však, že nadnárodní řešení bude běh na dlouhou trať. Jako praktičtější se tedy nakonec ukázalo potírat tuto nekalou praktiku pomocí legislativních řešení šitých na míru každé zemi zvlášť.

Principem těchto legislativních řešení je přenesení odpovědnosti za recyklaci dovážených elektrozařízení na e-shopy a distribuční firmy. Ty musí zabránit prodeji zboží, které nesplňuje zákonné povinnosti. Zahraniční výrobce elektrozařízení pocházející ze zemí mimo EU totiž často ani nemusí vědět, že se jeho výrobek v Evropě prodává. Zodpovědný by měl být ten, kdo zboží na evropský trh uvádí.

Jedním z nejúčinnějších přístupů je vyloučení free riderů z distribučního řetězce hned na samém začátku. Touto cestou se vydalo například Německo, Rakousko a Francie. Provozovatelé online tržišť (e-shopů nabízejících partnerský prodej) musí u zahraničních distributorů zkontrolovat, že splňují zákonné povinnosti. Například, že jsou členy kolektivního systému, který zajistí zpětný odběr výrobku v okamžiku, kdy doslouží.

Stejnou povinnost mají nejen e-shopy, ale i všechny články logistického řetězce, které se podílejí na uvedení výrobků na trh, tedy na vyřízení objednávek a realizaci dopravy zboží od výrobce k zákazníkovi (tzv. fulfillment house). Mezi jejich služby patří například doprava zboží, jeho skladování, balení a následná distribuce. Ve Francii šli ještě dále a uzákonili, že e-shopy poskytující partnerský prodej musí převzít odpovědnost za zapojené prodejce, pokud nemohou prokázat, že tito prodejci své povinnosti plní.

Pozadu nezůstává ani Česká republika. Prodejci musí při prodeji nových elektrozařízení uvádět výši recyklačního příspěvku, který se za tato elektrozařízení povinně odvádí. Díky tomu je vidět, kteří výrobci recyklační příspěvky hradí a kteří se jejich placení vyhýbají.

Jaké jsou vaše plány jako kolektivního systému pro rok 2023?

Hlavní prioritou je pro nás splnění cíle sběru elektroodpadu, tedy míry sběru v minimální výši 65 %, tak jak to stanovuje směrnice EU i zákon o výrobcích s ukončenou životností. EKOLAMPu se tento cíl daří dlouhodobě plnit, v oblasti světelných zdrojů, které obsahují toxickou rtuť, jsme dokonce v roce 2022 přesáhli míru sběru 90 %, tedy vysoko nad cíl stanovený evropskou legislativou.

Letos také pokračujeme ve strategii komplexní digitalizace a zefektivnění poskytovaných služeb. Klademe důraz na jednoduchost a customer experience, tedy na poskytování uživatelsky příjemných služeb, které nebudou naše partnery zatěžovat.

Přečtěte si také:

Anketa I: Lze najít funkční řešení free ridingu v oblasti zpětného odběru elektroodpadu?

Anketa: Jak velký objem elektroodpadu se vrací zpět k recyklaci

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy