Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Anketa I: Lze najít funkční řešení free ridingu v oblasti zpětného odběru elektroodpadu?

| autor: Hana Tomášková0

otázka2
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Termínem free riding označujeme existenci tzv. černých pasažérů v systému zpětného odběru elektroodpadu a jeho následné recyklace. Neplacení příspěvků na recyklaci přináší řadu problémů. K problematice a jejímu možnému řešení se dnes vyjádří Petr Kubernát ze společnosti Rema Systém a Petr Kratochvíl z firmy Ecobat.

Jak velký problém představuje v oblasti zpětného odběru elektroodpadu free riding?

Petr Kubernát, společnost Rema Systém:

Free riding znamená, že někteří výrobci elektrozařízení neplní své zákonné povinnosti týkající se zpětného odběru a recyklace elektroodpadu, ale místo toho se spoléhají na ostatní, kteří tyto povinnosti plní. Tito „černí pasažéři“ velmi často ignorují i ostatní své povinnosti, přičemž z pohledu zákazníka a tlaku na cenu jsou v důsledku v dnešní době cenově výhodnější.

Free riding v oblasti zpětného odběru elektroodpadu představuje problém, v posledních letech se pohybujeme v rozmezí 5–10 %, v covidových letech byl poměr dokonce vyšší. Jejich přístup narušuje trh s elektrozařízeními, kvalitu zpětného odběru, zvýšení nákladů na zpětný odběr a recyklaci elektroodpadu. Kromě toho free riding také snižuje všeobecně kvalitu a bezpečnost zpětného odběru, protože méně odpovědní producenti a dovozci mohou používat nelegální způsoby nakládání s elektroodpadem, což může mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví.

Z těchto důvodů je důležité, aby byla zajištěna spravedlivá a účinná regulace zpětného odběru elektroodpadu, která zajistí, že všichni výrobci a dovozci plní své povinnosti včetně odpovědnosti za nakládání s elektroodpadem. V ČR se free riding týká zejména internetových obchodů realizovaných ze zámoří.

Petr Kratochvíl, společnost Ecobat:

V oblasti zpětného odběru přenosných bateriích, kde KS ECOBAT působí už více než 20 let, si myslím, že se nám free riding podařilo prakticky vymýtit. Na tomto optimistickém stavu se podílelo hned několik faktorů. Zaprvé, zmíněnou problematikou se zabýváme již od samého začátku našeho působení, tedy více než dvě dekády. Dalším faktorem je poměrně velmi dobrá spolupráce s ředitelstvím České inspekce životního prostředí, která vždy věcně, správně a včas reagovala na naše podněty. A velkým faktorem je v neposlední řadě také unikátní spolupráce v České republice mezi kolektivním systémem ECOBAT a KS EEZ, tedy konkrétně ASEKOL, ELEKTROWIN a RETELA.

Výrobci, kteří uvádějí elektrozařízení na trh mohou přes tyto KS EEZ vykazovat i baterie. Tento způsob spolupráce podporujeme navíc různými konzultacemi a nástroji – jeden čas fungovala tzv. „kalkulačka“, kde si výrobci mohli spočítat, kolik baterií mají v zařízeních atd. Díky tomu všemu si myslím, že Česká republika je v této oblasti jednou z nejúspěšnějších zemí Evropy.

Jinou kategorií jsou průmyslové baterie, které se v České republice až do loňského roku řešily výhradně individuálně. Přesně u této skupiny baterií si a myslím, že máme velké mezery. Povinné zápisy do Seznamu výrobců na MŽP byly ještě do minulého roku víceméně sporadické. Mnoho výrobců tak ještě doposud neučinilo. Problémem v tento moment tedy není klasický „free riding“, ale likvidace právě dosluhujících průmyslových baterií třeba z FVE, které fungují přes 15 let a u kterých často vůbec není možné určit, kdo danou baterii v ČR na trh uvedl. To je problém, se kterým se budeme čím dál více potýkat zejména proto, že tyto lithiové baterie jsou nebezpečné, jsou s nimi spjata různá požární rizika a jejich zpracování a bezpečná likvidace je velmi drahá záležitost. A my zatím nevíme, jak tyto zpětně odebrané baterie financovat. Řešením je velice úzká spolupráce mezi našim kolektivním systémem, inspekcí a MŽP. Obávám se však, že tato věc se bude dávat do pořádku mnoho let.

Lze zde najít funkční řešení problematiky?

Petr Kubernát, společnost Rema Systém:

Účinnou metodou je vyloučení free-riderů z distribučního řetězce hned na samém začátku. Touto cestou se vydalo např. Německo, Rakousko a Francie. Provozovatelé e-shopů musí u zahraničních distributorů zkontrolovat, že jsou přihlášeni v systému zpětného odběru a řádně hradí příspěvky za uvedení elektrozařízení na trh. Ve Francii šli ještě dále a uzákonili, že pokud provozovatelé e-shopů nemohou jednoznačně prokázat, že prodejce své povinnosti plní, musí převzít celou jeho odpovědnost.

Problém by také mohla vyřešit harmonizace norem na evropské úrovni. Doposud se nástroje aplikace rozšířené odpovědnosti výrobců, vč. jejich vymáhání, řeší na národních úrovních. Důsledkem toho je nesystémovost, které zahraniční výrobci dokáží využívat ve svůj prospěch. Díky tomu se evropští výrobci, kteří dodržují předpisy, ocitají v konkurenční nevýhodě oproti zámořským výrobcům elektrozařízení, kteří se necítí být evropskými předpisy vázáni a nedodržují je.

Jaké jsou vaše plány jako kolektivního systému pro rok 2023?

Petr Kubernát, společnost Rema Systém:

REMA Systém se v roce 2023 chce soustředit zejména na další zkvalitňování svých služeb. Máme rozpracovánu celou řadu zajímavých projektů, které mají za cíl zlepšit dosažitelnost služby zpětného odběru spotřebitelům. Na počátku letošního roku jsme uvedli novou verzi vzdělávacího programu „Odpad není k zahození“ která má za cíl vzdělávat a informovat děti a mládež. Mimo to vedeme vlastní výzkum v oblasti zpětného odběru, opětovného použití a recyklace elektrozařízení, od nějž si v letošním roce slibujeme dosažení zajímavých výsledků.

Petr Kratochvíl, společnost Ecobat:

Jako novinku připravujeme zahájení systematického vytváření specializovaných míst zpětného odběru pro baterie z elektrokol. Tento projekt chceme odstartovat na Den Země, to znamená v dubnu. Máme jednoho významného zahraničního partnera, který není v pozici výrobce, ale má zájem tento projekt podpořit. Více nebudu prozrazovat, nicméně vše se dozvíte včas. Z dalších plánovaných aktivit můžu prozradit, že se nyní hodně věnujeme spolupráci se zpracovateli EEZ, a to v rámci nejen vlastního sběru baterií demontovaných z EEZ, ale také chceme zpracovatelům nabídnout a dát významnou podporu pro správné skladování a třídění baterií, tak aby i následně uspěli v přísných auditech WEEELABEXu. Jednou z hlavních aktivit bude také postupné přizpůsobení všem požadavkům nového zákon o VUŽ na základě nového oprávnění od MŽP, které jsme získali v prosinci.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy