Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Anketa: Jak velký objem elektroodpadu se vrací zpět k recyklaci

| autor: Hana Tomášková0

elektroodpad04.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Rostoucí trend v třídění odpadu lze zaznamenat i u vysloužilých elektrospotřebičů, baterií nebo světelného odpadu. Je to žádoucí, protože elektroodpad, který skončí na skládce, představuje zvýšené riziko pro životní prostředí.

Obrátili jsme se proto na zástupce kolektivních systémů, kteří zpětný odběr elektrozařízení, baterií a světelného odpadu zajišťují, s otázkou:

Jak velký objem elektroodpadu se vrací zpět k recyklaci a kde vidíte příležitost, jak toto číslo navýšit?

Ing. Zuzana Adamcová, Ekolamp:

Cíl sběru a recyklace elektroodpadu je pro všechny členské země EU nastaven závaznou evropskou směrnicí. Od roku 2021 je tento cíl stanoven na minimálně 65 %. Hodně zjednodušeně řečeno: pokud například výrobce nového elektrozařízení prodá sto televizí, tak jich musí následně alespoň 65 sesbírat a nechat zrecyklovat. Ekolamp tento cíl sběru a recyklace plní.

Příležitost pro další růst zpětného odběru vidíme v pravidelném a dlouhodobém vzdělávání občanů, a to zejména ve spolupráci s městy a obcemi. Již nyní přináší osvětová činnost své ovoce – ochota Čechů recyklovat elektrozařízení se zvyšuje. Většina spotřebitelů už nyní ví, že elektroodpad nepatří do směsného odpadu a je zapotřebí odnést ho na sběrné místo. Zlepšující se přístup Čechů k třídění elektroodpadu je pak samozřejmě patrný i na objemu odevzdaného elektroodpadu, který pomalu a setrvale roste.

Ing. Kateřina Vránková, Ecobat:

Za rok 2021 jsme dosáhli rekordní účinnosti sběru ve výši 47,6 %. Bylo vráceno v přepočtu okolo 80 milionů tužkových baterek typu AA, což představuje množství přibližně 2 000 tun zpětně odebraných odpadních baterií. Na první pohled oslňující výsledek, ale je nutné se na něj podívat i z druhé stránky. Stále více jak polovina baterií se k recyklaci ještě nedostala. My jako ECOBAT se snažíme, aby se tento element změnil.

Současně vnímám, že Češi přistupují nejen ke sběru odpadních baterií čím dál zodpovědněji. Udržitelnost i v této oblasti se dostává do popředí a stává se běžnou součástí našich životů. Stále oblíbenější je tzv. repasování baterií, kdy se v bateriích vymění staré články za nové. Repase často zvyšuje výkon, a tedy i kapacitu, původní baterie. Můžeme si tak déle ponechat náš oblíbený aku šroubovák, vrtačku nebo dokonce i elektrokolo. A to je to, oč tu běží.

Ing. David Chytil, obchodní manažer, REMA Systém, a.s.:

Na samém začátku vyjděme z dat, která publikuje vždy MŽP, celkově za ČR se zpožděním. Celorepubliková míra sběru byla v roce 2020 na 57 % se sběrem 118 316 tun. KS REMA Systém vykazuje však dlouhodobě vyšší míru sběru než ostatní. V roce 2020: 74,52 %, 2021: 65,20 %. REMA díky efektivnímu nastavení míst zpětného odběru a jeho řízení ukazuje, že lze najít cestu v permanentním navyšování samotného sběru odpadních elektrozařízení. A to i s ohledem na dlouhodobější trendy a současnou turbulentní dobu.

U drobných elektrozařízení existuje efekt určité pohodlnosti, kdy jsou tato EEZ v určité míře vyhazována do směsného odpadu, případně máme sklon některé spotřebiče záměrně nerecyklovat z důvodu cennosti. Zde je stále prostor pro osvětu a vzdělávání společnosti. Dopady, které mohou nastat tříděním či netříděním, jsou zásadní i pro samotnou bezpečnost pro uživatele. Informace musí být pregnantní, snadno pochopitelná a komunikovaný dopad velmi konkrétní. Ideálně mířený na oblast, kterou si jako uživatel dokážu představit oproti obecným proklamacím.

S vhodným nastavením sběrné sítě, posilováním či rozšiřováním v lokalitách, které odpovídají našim parametrům, lze sběry opět navýšit. Bohužel jsme také svědky toho, že určité procento se nedostane ke správné recyklaci, jelikož stále existuje u některých vybraných elektrovýrobků tzn. „šedá zóna“, která cílí jen na kovy bez kompletní recyklace všech složek.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy