Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Aktuálně z odpadové legislativy

| autor: Hana Tomášková0

Marsak.JPG
zdroj: Ing. Bc. Jan Maršák Ph.D., ředitel odboru odpadů, MŽP/ autor redakce

Nová odpadová legislativa by tento týden měla být projednávána na třetím čtení Poslanecké sněmovny. Účinnost všech předpisů je navržena na 1. leden 2021.

Aktuální podobu nového odpadového zákona představil na konferenci Komunální odpad po roce 2030 Ing. Bc. Jan Maršák Ph.D., ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí.

Srovnání ČR a Evropy

Produkce komunálních odpadů v ČR za rok 2018: 5,8 mil. tun

Produkce na obyvatele v ČR 544 kg, přičemž průměr EU je 492 kg

Materiálové využití 39 % v ČR, průměr EU 47 %

Energetické využití: 12 % v ČR, průměr EU 29 %

Skládkování komunálních odpadů v ČR: 46 %, průměr EU 24 %

Aktuální stav nové odpadové legislativy

Všechny tisky by se měly dostat k projednání ve třetím čtení Poslanecké sněmovny tento týden. Tento týden bude tedy stěžejní i z hlediska návazných kroků. Ještě stále je časový prostor, aby všechny předpisy byly k 1.1. 2021 k dispozici.

Nejdiskutovanější témata nové legislativy

Patřily k nim debaty o cílech a výšce recyklace, míře energetického využití, o tom, jak redukovat skládkování, jak nastavit třídící slevu apod.

Skládkovací poplatek – v této podobě by náběh v horizontu deseti let neměl znamenat žádné dramatické okolnosti.

Velké diskuze se vedly o třídící slevě - o tom, jestli úroveň je dosažitelná pro obce a jakým způsobem pak budou obce motivovány k tomu, aby třídily. Nakonec byl akceptován návrh, který směřuje třídící slevu k množství odpadů uložených na skládku na obyvatele za rok, což je pro obce výhodnější.

Spory vznikaly i ohledně energetického využití odpadu. Zákon rozhodně nesměřuje k nějakým nadkapacitám, je striktně směřován k recyklaci a omezení skládkování.

LOGO OBCEJINAK FINAL (1).jpg

Podpora oběhového hospodářství

Kromě nové legislativy odpadů, obalů a výrobků s ukončenou životností podpoří oběhové hospodářství i nová legislativa pro jednorázové plasty.

Program podpory zahrnuje také finanční podporu z OPŽP, přípravu nového Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027, snížení DPH na 10 % na opravy jízdních kol, obuvi a textilu od 1. 5. 2020 či Program pro život/ TAČR.

Příprava Strategického rámce oběhového hospodářství – Cirkulární Česko 2040 nebo aktualizace Plánu odpadového hospodářství celý proces zastřeší.

Bonifikace recyklovaných výrobků a další výše uvedené aktivity by měly nastartovat proces oběhového hospodářství. Je to nastaveno tak, aby se oběhové hospodářství v ČR stalo realitou.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
e-Salon