Tag: ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

clouds-7050884_640

Aktuality / Ovzduší / 1. 7. 2024

Novela zákona o ovzduší prošla prvním čtením ve Sněmovně

Rozšíření počtu firem, které budou nepřetržitě sledovat emise škodlivých látek, jednoznačná pravidla pro jednorázová měření emisí, ale i pravidla pro firmy, která mají omezit prašnost při stavbách i demolicích. To má přinést novela zákona o ovzduší, kterou poslanci poslali do druhého čtení. Součástí novely je také snížení administrativy, digitalizace a zkvalitnění podkladů pro rozhodování orgánů ochrany ovzduší.

800px-Halda_Heřmanice_20090206

Aktuality / Ovzduší / 25. 6. 2024

Ve Vrbici se nově měří škodliviny z heřmanické haldy

Zdravotní ústav v Ostravě začal měřit imise z heřmanického odvalu. Jednou z vybraných lokalit pro monitorování ovzduší je i bohumínská městská část Vrbice. Mobilní stanice u místní čističky vod snímá koncentrace škodlivin 24 hodin denně. První relevantní data z měření by mohla být známa za několik týdnů.

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ