Reklama

ZPRAVODAJSTVÍ

Pozměňovací návrh poslankyně Evy Fialové ke sněmovnímu tisku č. 677/0, tedy k návrhu zákona o výrobcích s ukončenou životností, který navrhoval zavést povinnou certifikaci od 1.1. 2021 pro  provozovatele zařízení na demontáž, soustřeďování, skladování a zpracování veškerých odpadních elektrozařízení, byl změněn.


Od pondělí 1. června 2020 se otevírá příjem žádostí do nové výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.


Obce a města prochází nelehkým obdobím. Jejich rozpočty se ztenčují. Jaký dopad na ně bude mít nový odpadový zákon? Bude pro ně třídící sleva motivační? Zajistí nová legislativa odbyt vytříděných komodit? 


Dvacítka měst na jihu Moravy dostane či již dostala přístup k šikmým leteckým snímkům. Místní samosprávy díky nim získají možnost využít nástrojů pro přesné měření ploch a výšek budov. Snímky pořídila brněnská společnost TopGis, která se na letecké snímkování Česka a mapové služby pro města a obce specializuje.


Zástupci Ministerstva životního prostředí a společnosti EKO-KOM se dohodli na nové finanční podpoře sběru kovů v obcích.


V roce 2019 bylo na tuzemský trh dodáno 1 219 696 tun jednocestných obalů, 73 % jich bylo následně vytříděno, dotříděno na třídicích linkách a druhotná surovina byla předána k recyklaci a dalšímu využití.


Kvůli pandemii COVID-19 může světová ekonomika dle odhadů přijít o biliony amerických dolarů – rané předpovědi hovoří asi o 4 bilionech USD.


Města se snaží účinně bojovat s globálním oteplováním a efektem městského tepla (UHI). Město atakují mnohem vyšší teploty než okolní venkovské oblasti, a to díky průmyslu, dopravě a použitým stavebním materiálům.


Výzva je realizována v rámci iniciativy Sázíme budoucnost. Je otevřena až do 31. 7. 2020. Výše grantu se pohybuje v rozmezí 10 000 Kč až 40 000 Kč.


16. 5. 2020

Ceny SDGs 2020

Svůj projekt můžete přihlásit až do 30. 6. 2020. Ceny SDGs oceňují úsilí českých firem i organizací za to, že udržitelnost a SDGs prosazují v rámci svých strategií, a pomáhají tak České republice a světu k udržitelnější budoucnosti a naplňování Agendy 2030.


PARTNEŘI