Reklama

ZPRAVODAJSTVÍ

Soutěž je určená mimo jiné obcím a orgánům veřejné správy. V jednotlivých kategoriích spolu budou soutěžit projekty podporující odpovědný přístup k využívání surovin.


Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje již čtvrtou výzvu na pořízení vozidel s nízkými nebo nulovými emisemi. Nově byla doplněna podpora pro kategorii nákladních vozidel od 3,5 do 12 tun na elektro pohon s dotací 1 milion korun. Stát přispěje i na dobíjecí stanice pro elektromobily. 


Jak jsme vás informovali v článku Vytříděný papír se prodražuje. Co s tím?, na trhu je v poslední době přebytek vytříděného papíru a jeho cena rapidně klesá. Naopak se platí za jeho odstranění.


Až do konce března mohou lidé na www.adapterraawards.cz přihlašovat inspirativní uskutečněná řešení, která pomáhají zvládat dopady klimatické krize. I letos odborná porota vybere ta nejlepší z nich v kategoriích volná krajina, zastavěné území, pracovní prostředí a náš domov.


Velká Dešťovka se vrací. MŽP uvolňuje jednu miliardu korun na opatření, která v urbanizovaných částech měst a obcí zefektivní vsakování dešťových srážek a podpoří jejich zachytávání pro další využití.


Zpráva o životním prostředí České republiky je komplexním dokumentem, který hodnotí stav životního prostředí v České republice včetně všech souvislostí na základě dat dostupných pro daný rok hodnocení.


Úsek kvality ovzduší ČHMÚ vydává první část předběžné zprávy týkající se kvality ovzduší na území ČR v roce 2019. 


Brno je jedno ze čtyř měst v Česku, která provozují ZEVO, tedy zařízení na energetické využití odpadu. Díky tomu se z odpadu vyrábí teplo, kterým se vytápí brněnské domácnosti a podniky.


Veletrh čisté mobility e-SALON, který se konal ve dnech 14.–17. listopadu 2019, překonal svoji loňskou premiéru nejen co do počtu vystavovatelů, kterých bylo o zhruba dvě desítky více, ale také zájmem veřejnosti. 


V Olomouci proběhla konference Národní sítě zdravých měst pod názvem Síťujeme a podporujeme obce 2020. Cílem akce bylo představit dobrou praxi v oblastech, kde již zvyšování kvality života aktivně funguje.


PARTNEŘI