Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Žlutý kontejner je nově multikomoditní, vedle plastů pojme i další odpad

| zdroj: PSAS0

mks-3v1-se3vec-2
zdroj: PSAS

Třídění v hlavním městě prochází největší revolucí od svého zavedení. Dosud platilo, že každý kontejner sloužil pro jeden typ odpadu. To se teď mění. Do konce roku budou všechny žluté nádoby v metropoli multikomoditní, z ulic naopak zmizí popelnice na nápojové kartony.

Město tím ušetří miliony a lidem usnadní recyklaci. Momentálně se v Praze nachází přibližně 7 800 nádob na plasty, více jak třetina z nich už funguje v novém režimu. Jejich obsah se sváží do třídicích linek v Praze a okolí k dotřídění.

Multikomoditní sběr znamená, že jedna nádoba slouží pro odhazování více druhů odpadu. Pravidla se liší podle typu stanoviště. U domovních popelnic na plast je už od letošního dubna zavedený sběr ve variantě tři v jednom. „To znamená, že do nádoby původně určené na plasty, lze nově odhazovat i kovové obaly a tetrapaky. Této variantě říkáme šetřivec, protože skutečně výrazně zjednodušuje a zefektivňuje třídění odpadu,“ vyzdvihuje přednosti novinky Alexandr Komarnický, tiskový mluvčí Pražských služeb. Venkovní stanoviště, která využívá naprostá většina Pražanů, postupně přechází na variantu dva v jednom. Do žlutých kontejnerů, označených samolepkou „multikomoditní sběr“, je možné už teď v některých městských částech vyhazovat společně s plasty i nápojové obaly. Bezpečně napoví polepy.

Z ulic postupně zmizí do konce roku všechny černé popelnice s oranžovým víkem. Stanou se z nich nové nádoby. Ty šedé naopak zůstanou, případně se jejich počty zvýší. „Na venkovních stanovištích budeme kovové obaly i nadále sbírat samostatně. Občané si na to zvykli, což dokládají i naše statistiky. Kovového odpadu každoročně přibývá, navíc máme třídicí linku speciálně na kovy,“ dodává mluvčí společnosti. Pokud nebude kapacita nádob na multikomoditní sběr stačit, přibydou další, aby nedocházelo ke zbytečnému přeplňování těch stávajících a vzniku nepořádku kolem. S prosbou o navýšení počtu kontejnerů se mohou lidé obrátit na Magistrát hlavního města Prahy, nebo příslušnou městskou část.

Hlavní město vede ke změně hned několik důvodů. Sběr nápojových kartonů je velmi nákladný, ročně stojí zhruba 22 milionů korun. Navíc obsah černých nádob s oranžovým víkem bývá znečištěný příměsí jiných odpadů, skutečný podíl nápojových kartonů po dotřídění se pohybuje pouze okolo 50 % původního množství. Jde o velkou změnu, nicméně určitě nebude poslední. Do struktury stanovišť a objemu odpadu promluví v dohledné době chystané zálohování PET lahví a plechovek. To chce Ministerstvo životního prostředí zavést nejdříve v roce 2025. Česká republika by se pak stala 14. zemí EU, kde by se tyto obaly zálohovaly.

V současnosti se v metropoli nachází přibližně 26 tisíc nádob na tříděný odpad. 7 800 na plasty se postupně mění na multikomoditní sběr. Jejich obsah se sváží do třídicích linek v Praze a okolí k dotřídění. 3 000 popelnic na nápojové kartony z ulic do konce roku zmizí úplně.

Množství tříděného odpadu od občanů odloženého ve sběrných nádobách v Praze v tunách:
Rok Plast Nápojové kartony Kovové obaly
2017 13 896,83 980,77 143,56
2018 14 688,88 1000,42 261,81
2019 15 676,55 1081,45 421,02
2020 15 458,06 1120,35 629,3
2021 16 039,36 1115,65 757,34
2022 16 625,07 1 126,84 831,17
Počty nádob na plast, nápojové kartony a kov v Praze:
množství nádob je v každém roku k 31.12.
komodita/rok 2018 2019 2020 2021 2022
plast 5492 5849,5 6395,5 6944,5 7501
nápojové
kartony
2933,5 2976 3006,5 3058 3023
kovové
obaly
901 1251 1451 1671,5 1806,5

Pokles nádob na nápojové kartony mezi lety 2021 a 2022 je způsoben tím, že se rušily nádoby v domovních separacích, v návaznosti na přechod na multikomoditní sběr.

Níže uvádíme předběžný harmonogram změn. S ohledem na technickou a personální náročnost je možné, že může dojít k posunu jednotlivých termínů. Berte prosím tuto informaci jako orientační.

Pražské služby, a. s.

Praha 6 do 38. týdne roku 2023

Praha 17 do 39. týdne roku 2023

Praha 13 do 40. týdne roku 2023

Praha 5 do 42. týdne roku 2023

Praha 16 do 42. týdne roku 2023

Praha 7 do 43. týdne roku 2023

Praha 4 do 45. týdne roku 2023

Praha 11 do 47. týdne roku 2023

Praha 12 do 49. týdne roku 2023

Praha 10 do 49. týdne roku 2023

Praha 15 do 50. týdne roku 2023

Praha 14 do 50. týdne roku 2023

Praha 21 do 51. týdne roku 2023

Praha 22 do 52. týdne roku 2023

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ