Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Zlínský kraj chce prověřit kvalitu ovzduší

| zdroj: Zlínský kraj0

aktuality
zdroj: Zlínský kraj

Vliv silniční dopravy a lokálního vytápění na životní prostředí v obcích Spytihněv a Huštěnovice si nechá prověřit Zlínský kraj. Experimentální měření imisí bude zahrnovat odběr vzorků, analýzu, vyhodnocení dat a zpracování závěrečné zprávy. Měření se uskuteční ještě před dokončením páteřní komunikace D55, která obcím uleví od přetížené dopravy.

V oblasti střední Moravy byly detekovány dvě základní skupiny problematických látek, které způsobují zhoršenou kvalitu ovzduší. V obydlených částech se jedná především o benzo(a)pyren a tuhé znečišťující látky. Vychází to ze strategického dokumentu vydaného Ministerstvem životního prostředí.  „Dva základní možné zdroje příčin zhoršené kvality ovzduší jsou emise z lokálního vytápění domácností a silniční doprava. Měřící kampaň nám stanoví aktuální míru znečištění. S dokončením dálnice D55, která svede dopravu mimo obce, by se situace v místě měla výrazně zlepšit. Následným měřením ověříme, nakolik odklonění dopravy pomohlo kvalitě ovzduší,“ vysvětlila statutární náměstkyně hejtmana Hana Ančincová, zodpovědná za oblast životního prostředí.  

Po celou dobu měření budou získané údaje veřejně k dispozici online na webových stránkách www.ovzdusizlin.cz, kde bude koncem ledna následujícího roku uveřejněna také závěrečná zpráva s vyhodnocením.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.