Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ze šrotu kvalitnější produkt, to je ocel. Třídění kovů má smysl

| autor: Hana Tomášková0

Ze šrotu kvalitnější produkt, to je ocel. Třídění kovů má smysl

Proč třídit kovy?

Ačkoli se mnohým zdá, že množství kovového odpadu z domácností je minimální, jeho hmotnostní podíl rozhodně není zanedbatelný.

Není kov jako kov

Co dělat, když si nejsme jisti, že se jedná o kov? Pomohou nám recyklační symboly. Jedná se o typický znak trojúhelníku se šipkami doplněný číselným a písemným označením. Symbol 40 FE označuje obaly ze železa, symbol 41 ALU obaly z hliníku. Ostatní kovy se skrývají pod číselným označením 42 – 49.

Kam s kovy?

Kromě výše zmíněných možností, kterými jsou sběrné dvory, velkoobjemové kontejnery, sběrné nádoby a pytlový způsob sběru se nabízí možnost odevzdat kovy do výkupny druhotných surovin.

Zde můžete odevzdat železný šrot, litinu, ocel či barevné kovy jako je měď, hliník, zinek, olovo a další.

Co patří do kontejneru na kovy?

Třídí se sem drobnější kovový odpad jako jsou plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

Objemnější předměty jako například trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další je nutné odvézt do sběrného dvora.

Co NEPATŘÍ do kontejneru na kovy?

Jedná se o elektrospotřebiče. Drobný elektroodpad se správně třídí do speciálních kontejnerů na elektroodpad, větší elektrozařízení patří do sběrného dvora.

Dále sem nepatří nebezpečný odpad – tedy plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek či těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo a rtuť.

Který materiál je celosvětově nejvíce recyklovaný?

Nejvíce recyklovaným materiálem na světě je ocel. Lze ji stoprocentně a znovu a znovu recyklovat, aniž by ztratila své vlastnosti. Zhruba polovina oceli vyrobená v Evropě pochází ze šrotu.

Využití šrotu významně snižuje energetickou náročnost výroby oceli. Roční spotřeba energie na výrobu oceli se může snížit díky recyklaci až o 75 procent. Recyklování jedné tuny šrotu vede také k úsporám primárních materiálů pro výrobu surové oceli: ušetří se 1 100 kilogramů železné rudy, 630 kilogramů uhlí a 55 kilogramů vápence.

Ocelářství dokáže zužitkovat také odpadní produkty, které při výrobě oceli vznikají. 

Zdroj: Samosebou/ EKO-KOM/ Ocelářská unie

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert