Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ze šrotu kvalitnější produkt, to je ocel. Třídění kovů má smysl

| autor: Hana Tomášková0

Ze šrotu kvalitnější produkt, to je ocel. Třídění kovů má smysl

Proč třídit kovy?

Ačkoli se mnohým zdá, že množství kovového odpadu z domácností je minimální, jeho hmotnostní podíl rozhodně není zanedbatelný.

Není kov jako kov

Co dělat, když si nejsme jisti, že se jedná o kov? Pomohou nám recyklační symboly. Jedná se o typický znak trojúhelníku se šipkami doplněný číselným a písemným označením. Symbol 40 FE označuje obaly ze železa, symbol 41 ALU obaly z hliníku. Ostatní kovy se skrývají pod číselným označením 42 – 49.

Kam s kovy?

Kromě výše zmíněných možností, kterými jsou sběrné dvory, velkoobjemové kontejnery, sběrné nádoby a pytlový způsob sběru se nabízí možnost odevzdat kovy do výkupny druhotných surovin.

Zde můžete odevzdat železný šrot, litinu, ocel či barevné kovy jako je měď, hliník, zinek, olovo a další.

Co patří do kontejneru na kovy?

Třídí se sem drobnější kovový odpad jako jsou plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.

Objemnější předměty jako například trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a další je nutné odvézt do sběrného dvora.

Co NEPATŘÍ do kontejneru na kovy?

Jedná se o elektrospotřebiče. Drobný elektroodpad se správně třídí do speciálních kontejnerů na elektroodpad, větší elektrozařízení patří do sběrného dvora.

Dále sem nepatří nebezpečný odpad – tedy plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek či těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo a rtuť.

Který materiál je celosvětově nejvíce recyklovaný?

Nejvíce recyklovaným materiálem na světě je ocel. Lze ji stoprocentně a znovu a znovu recyklovat, aniž by ztratila své vlastnosti. Zhruba polovina oceli vyrobená v Evropě pochází ze šrotu.

Využití šrotu významně snižuje energetickou náročnost výroby oceli. Roční spotřeba energie na výrobu oceli se může snížit díky recyklaci až o 75 procent. Recyklování jedné tuny šrotu vede také k úsporám primárních materiálů pro výrobu surové oceli: ušetří se 1 100 kilogramů železné rudy, 630 kilogramů uhlí a 55 kilogramů vápence.

Ocelářství dokáže zužitkovat také odpadní produkty, které při výrobě oceli vznikají. 

Zdroj: Samosebou/ EKO-KOM/ Ocelářská unie

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards