Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Zamyšlení: Pod tlakem svozovky i preferencí občanů

| autor: Hana Tomášková0

Zamyšlení: Pod tlakem svozovky i preferencí občanů

Odpadová legislativa se schvaluje, výsledná podoba odpadových zákonů je očekávána, ale definitivní ještě není. Jisté však je, že bude mít velký vliv na hospodaření s komunálními odpady. Jak se nyní zachovat? Podnikat kroky vedoucí ke změně či vyčkávat?

Kdo odpadovému hospodářství věnoval alespoň částečnou pozornost, ten tuší, že ho čeká nelehká cesta vedoucí ke změně zajetého systému. Kdo odpadům rozumí, již si zajistil informace a zajímá se o nové trendy, technologie a přístupy. Ti nejosvícenější už postoupili tak daleko, že mají nad svým odpadovým hospodářstvím kontrolu a řídí jejich tok od občanů až ke koncovému zařízení.

Cesta k tomuto modelu je však trnitá, plná práce, nepochopení na mnoha stranách a často probdělých nocí, kdy si člověk říká, zda to vůbec má smysl.

Vážení odpovědní pracovníci v oblasti odpadů, má to smysl. Klobouk dolů před vámi všemi, kteří jste měli či máte odvahu se touto cestou vydat. Ať již jste na samém začátku či už jste pokročili, vězte, že každý krok se počítá.

Ti, kteří nechávají starost o odpady zcela na dodavateli a jen podepisují faktury, budou mít problém. I oni budou záhy čelit změnám a budou hledat řešení. A nebude to jednoduché. Na jedné straně občané, kteří nechtějí platit vyšší poplatky za odpady, na straně druhé mnohem vyšší finanční náklady na svoz a zejména dosud tolik oblíbené levné skládkování.

Budit nevoli u občanů znamená podkopat si volební preference. Bojovat s nadnárodními svozovými společnostmi je jako dostat do ringu soupeře nejvyšší váhové kategorie. Zejména malé obce jsou pro velké svozovky přítěží. Mají malý objem odpadu a pro firmu, která široko daleko nemá konkurenci, nejsou zajímaví. A společnost orientovaná na zisk, který ve velké míře ani nekončí v České republice, těží ze své pozice. Malé obci nezbývá než platit a přijmout podmínky, které dostane.

Pokud se obec vzbouří a rozhodne se jít vlastní cestou svozu odpadu, často narazí na překážky v podobě pokut za předčasné ukončení smlouvy, navýšených poplatků za uložení odpadu na skládky apod. Obce, které po dlouhých peripetiích nevýhodného dodavatele opustily, však zjišťují, že opustit letitý systém, znamená ve výsledku úsporu nákladů.

Jak si zajistit, aby ve smluvním vztahu mezi svozovou firmou a obcí byla obec skutečným partnerem? Řešením mohou být svazky obcí či regionů u malých obcí a využívání vlastních technických služeb. Důležitou roli hraje možnost kontroly a aktivní přístup k odpadovému hospodářství. Velký význam má také důsledná edukace občanů, kteří tvoří klíčový článek v systému nakládání s odpady.

Nikdo netvrdí, že zefektivnit odpadové hospodářství jde bez práce. Nicméně ať již chceme nebo nechceme, změna se blíží. I sebelepší současný systém bude čelit novým vnějším podmínkám. Najít funkční způsoby nakládání s odpady je nezbytné jak pro chod obce, tak pro její ekonomiku.

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ