Reklama

13. 3. 2020  |  Publicistika  |  Autor: Hana Tomášková

Zamyšlení: Aby z třídění nebyla cesta do pekel...

Ačkoli se v poslední době dostává do popředí zájmu veřejnosti i odborníků starost o zdraví, život se nezastavil. Starostové dál musí čelit problémům, které se na ně hrnou, ať již s nemocí COVID-19 souvisí či nikoli.

íve se obcím za vytříděný odpad platilo

Stále je tu nedořešená problematika odbytu vytříděných odpadů. Bylo zvykem, že za odběr těchto komodit dostávaly obce a města zaplaceno. S počátkem tohoto roku se situace začala měnit a platit musí samosprávy. Jinak jim odpad zůstane. A vůbec se nejedná o malé částky. Pohybují se obvykle v rozmezí 500 - 1500 Kč za tunu plastu nebo 600 – 1500 Kč za tunu papíru.

Zdá se, že výjimku zatím tvoří ti, kteří mají fixní sazby od velkých svozovek. Ale situace je i tady velmi složitá a nedá se dlouhodobě počítat s tím, že ceny za odběr zůstanou na stejné úrovni a svozové firmy budou akceptovat platby za vytříděné odpady ke své tíži.

Rozpočet některých obcí a měst změna již citelně zasáhla, ti druzí mají alespoň nějaký čas na přípravu. Nicméně moc možností stejně nemají.

Cena za odběr tříděných složek se blíží ceně za skládkování

Není možné dopustit, aby se cena za odběr tříděných složek blížila ceně za skládkování, či ji snad dokonce přesáhla.

Ano, obce a města mají nárok na odměny EKO-KOMu, ale v některých regionech je to jediný způsob, jak udržet ekonomiku tříděných odpadů v kladných číslech.

Levné dřevo nahrazuje odpadový papír

Snížený odbyt odpadů v Číně a jižní Asii a nedostatek recyklačních kapacit v Evropě bohužel přispěl ke krizi, kterou v České republice v papírenském průmyslu ještě podpořil přebytek levného dřeva v důsledku kůrovcové kalamity.

Odbytu vytříděného papíru pomáhá stát prostřednictvím uvolnění finančních rezerv AOS EKO-KOM třídícím linkám. Týká se však pouze obalové složky. Na zbylý papír v kontejnerech EKO-KOM nedoplácí nic a zvýšené náklady tak nesou v plné míře obce a města. Přitom se jedná až o 54 % papírového odpadu.

Proč mají obce třídit, když za to ještě zaplatí?

Se změnou odpadových zákonů tlak na obce kvůli třídění ještě vzroste. Na druhé straně však vlivem problémového odbytu může klesnout motivace k separaci odpadů. Proč třídit odpad a zajišťovat veškeré náležitosti s tím spojené? Proč se starat o nádoby na odpad, optimalizovat svozy, organizovat osvětu mezi občany atd., když to ve výsledku stojí tolik peněz?

Samozřejmě je to jen hypotetická otázka a starostové to vědí. Snaží se proto upozornit na nutnost rychlého vyřešení této problematiky. Jejich námitky jsou slyšet stále častěji a jejich hlasů by mělo být vyslyšeno.

Řeší totiž nejen odpady, ale také pozemkové úpravy, sucho, povodně, změnu klimatu, čištění odpadních vod, odkanalizování v malých obcích, nutnou obnovu vodohospodářské infrastruktury, docházející pitnou vodu ve vrtech a nákladné připojování na přivaděče, katastrofální stav silnic, problematiku velkého množství obyvatel nehlášených k trvalému pobytu a mnoho, mnoho dalších oblastí, ke kterým se v poslední době přidaly ještě otázky spojené s šířením koronaviru a s tím souvisejících opatření.

 

Foto: ilustrační/ Pixabay

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI