Za únik ropné látky do Labe padla další pokuta, tentokrát 120 tisíc korun

| zdroj: ČIŽP0

aktuality.jpg
zdroj: Skvrnu zlikvidovali ve zdrži VD Roudnice nad Labem/ ČIŽP

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Ústí nad Labem uložili pokutu 120 tisíc korun společnosti Mondi Štětí a.s., která v katastrálním území Štětí provozuje papírnu.

Firma porušila vodní zákon, když v červenci 2019 neučinila při zacházení se závadnými látkami taková opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod. Konkrétně vypustila cca 50 litrů odpadní vody s obsahem ropné látky (minerálního oleje).

Na místě úniku 19. července 2019 sice firma zajistila ihned instalaci norné stěny, ale vzhledem k její nedokonalé těsnosti docházelo k pozvolnému úniku ropné látky, a došlo tak ke znečištění Labe. Skvrnu zlikvidovali až pracovníci povodí Labe a.s. ve zdrži VD Roudnice nad Labem.

"V souvislosti s výše uvedeným jsme provedli u provozovatele kontrolu a zjistili, že incident byl společností prošetřen, ale příčina události, únik oleje do areálové dešťové kanalizace a následně do toku Labe, nebyla zjištěna,“ řekl Pavel Grund, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem.Ke kontrolním zjištěním nepodal obviněný žádné námitky. ČIŽP následně zahájila s obviněným řízení o přestupku, firma svého práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí nevyužila.

„Při stanovení výše pokuty mluví v neprospěch společnosti skutečnost, že přestupek byl spáchán na významném vodním toku Labe, a to opakovaně. Za stejné provinění jsme mu už v červnu 2019 uložili pokutu 60 tisíc korun. Ani v jednom případě se nepodařilo zjistit příčinu incidentu,“ uvedl Grund.

Ropné uhlovodíky jsou látky závadné vodám, jejich škodlivost a nebezpečí pro vodu je dána jak toxicitou resp. ekotoxicitou, tak především tím, že významně ovlivňují její senzorické vlastnosti chuť a zápach.

Společnost se proti rozhodnutí o pokutě neodvolala, sankce 30. května 2020 nabyla právní moci.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Nadace partnerství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.