Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Za únik ropné látky do Labe padla další pokuta, tentokrát 120 tisíc korun

| zdroj: ČIŽP0

aktuality.jpg
zdroj: Skvrnu zlikvidovali ve zdrži VD Roudnice nad Labem/ ČIŽP

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod v Ústí nad Labem uložili pokutu 120 tisíc korun společnosti Mondi Štětí a.s., která v katastrálním území Štětí provozuje papírnu.

Firma porušila vodní zákon, když v červenci 2019 neučinila při zacházení se závadnými látkami taková opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod. Konkrétně vypustila cca 50 litrů odpadní vody s obsahem ropné látky (minerálního oleje).

Na místě úniku 19. července 2019 sice firma zajistila ihned instalaci norné stěny, ale vzhledem k její nedokonalé těsnosti docházelo k pozvolnému úniku ropné látky, a došlo tak ke znečištění Labe. Skvrnu zlikvidovali až pracovníci povodí Labe a.s. ve zdrži VD Roudnice nad Labem.

"V souvislosti s výše uvedeným jsme provedli u provozovatele kontrolu a zjistili, že incident byl společností prošetřen, ale příčina události, únik oleje do areálové dešťové kanalizace a následně do toku Labe, nebyla zjištěna,“ řekl Pavel Grund, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ústí nad Labem.Ke kontrolním zjištěním nepodal obviněný žádné námitky. ČIŽP následně zahájila s obviněným řízení o přestupku, firma svého práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí nevyužila.

„Při stanovení výše pokuty mluví v neprospěch společnosti skutečnost, že přestupek byl spáchán na významném vodním toku Labe, a to opakovaně. Za stejné provinění jsme mu už v červnu 2019 uložili pokutu 60 tisíc korun. Ani v jednom případě se nepodařilo zjistit příčinu incidentu,“ uvedl Grund.

Ropné uhlovodíky jsou látky závadné vodám, jejich škodlivost a nebezpečí pro vodu je dána jak toxicitou resp. ekotoxicitou, tak především tím, že významně ovlivňují její senzorické vlastnosti chuť a zápach.

Společnost se proti rozhodnutí o pokutě neodvolala, sankce 30. května 2020 nabyla právní moci.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards