Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Za bezpečnost veřejného osvětlení je zodpovědný vlastník

| autor: Hana Tomášková0

Veřejné osvětleníje pouze částí venkovního osvětlení

Hned v úvodu je třeba rozlišit pojmy „veřejné osvětlení“ a „venkovní osvětlení“. Veřejné osvětlení, označované také zkratkou VO, je osvětlení ulic, silnic, chodníků apod. Veřejné osvětlení tvoří podstatnou část venkovního osvětlení obce, ale nejedná se o veškeré osvětlení, které se v obci nachází ve venkovních prostorách.

Venkovní osvětlení tvoří například osvětlení hřišť, prostranství budov, autobusových a vlakových nádraží, obchodních a průmyslových zón, odstavných ploch apod. Noční prostředí tak ovlivňují oba tyto subjekty. Samozřejmě, že na to má vliv i velikost obce, počet osvětlených objektů apod.Dotace pouze na svítidla, nikoli na celou osvětlovací soustavu

Osvětlovací soustava zahrnuje svítidla, podpěrné a nosné prvky, elektrický rozvod, rozvaděče a ovládací systém. „Dotační podpora se však v současnosti týká pouze výměny svítidel, nově i modernizace rozvaděčů,“ upozorňuje Jiří Hochman, specialista na venkovní osvětlení, „Přitom je třeba z důvodů stáří a bezpečného provozu zajistit kompletní výměnu celé osvětlovací soustavy – tedy včetně sloupů a přívodných kabelů. Na ty se ale dotace bohužel neposkytuje.“

Často se tak nová svítidla montují na stávající sloupy a výložníky. Přitom současná svítidla mají jinou optiku než někdejší výbojková, a tak není mnohdy dosaženo vyhovujícího osvětlení. Jsou případy, kdy je nové osvětlení paradoxně příčinou snížení bezpečnosti, oslňuje nebo zhoršuje viditelnost.

Republika prošla lety, kdy se snižoval příkon veřejného osvětlení,“ vysvětluje Jiří Hochman, „To znamená, že svítidla jsou často na spodní hranici možných úspor, aby bylo zajištěno odpovídající osvětlení. Teď dostane obec dotaci, aby zaplatila jen svítidla, ten zbytek musí hradit z jiných prostředků. Drahé jsou zejména výkopové práce. Svítidlo tvoří maximálně čtvrtinu ceny z celého „osvětlení“.“

Cílem výměny veřejného osvětlení bývá úspora elektrické energie. Jenže při současných nízkých úrovních příkonu, je návratnost investice i více než 50 let , což je několika násobek doby života mnoha součástí osvětlovací soustavy.

Funkčnost a bezpečnost jsou prioritou

Výběrová řízení jsou často soutěžena na nejnižší cenu. Nekvalitní svítidla i komponenty osvětlovací soustavy však později mohou přinést mnoho problémů a vícenákladů spojených s jejich nápravou. V případě veřejného osvětlení je kvalita a bezpečnost prostě prioritou.

Pozor si dejte i na zhotovitele

Když už mají obce správně připravený projekt a správně provedené výběrové řízení, přijde zhotovitel, který má jediný parametr. A tím je opět cena,“ varuje Jiří Hochman, „Dá tedy třeba “tenčí“ sloup, než je třeba.“ Osvětlovací soustava je pak nedostatečně stabilní. V krajním případě to může zapříčinit, že se sloupy po čase ohnou pod tíhou svítidel. Šetří se i na dalších komponentech, což může mít negativní vliv na bezpečnost. Rozhodně je výhodné na každou akci zajistit stavební a technický dozor.

„Vytvářím si prostředí proto, abych viděl.“

Jak postupovat při výměně veřejného osvětlení?

Obec by si měla zajistit konzultantskou firmu, která zajistí dodržování bezpečnostních prvků. Důležitá je celá koncepce osvětlovací soustavy.

Nejdůležitější je určit záměr. Proč osvětlovat obec? Jak ji osvětlovat? Nezaměřovat se pouze na jednotlivé dotace a podobné finanční podpory, ale řešit celek,“ upozorňuje Jiří Hochman, „Přihlédnout i k tomu, kde jsou významná místa pro shromažďování lidí či kde má obec zkušenost s náročnější dopravou a podobně. Vše by se mělo řídit platnými normami, ale zároveň i snahou zajistit co nejlepší „zrakovou pohodu“.“

Nenechte se nachytat na slůvka typu „eko“ či „smart“

Vždy musí být v prvé řadě zohledněna bezpečnost osob a majetku. Je tedy nutné zajistit vhodné zrakové podmínky pro řidiče i chodce. „Pakliže se něco stane a je to v důsledku nevyhovujícího veřejného osvětlení nebo venkovního osvětlení, které je v majetku města, bude zodpovědný vlastník. V případě obce konkrétně tedy starosta,“ připomíná Jiří Hochman.

Pasport nutný nejen pro výběrové řízení

Pasport veřejného osvětlení je v podstatě evidence veřejného osvětlení sloužící ke zjištění skutečného, zejména technického a množstevního, stavu. Dle zákona 183/ 2006 Sb. ve znění aktuálních předpisů je pasport vyžadován jakožto základní dokument pro správu, optimalizaci a rozvoj soustavy veřejného osvětlení.

Pasport může sloužiti správci veřejného osvětlení,“ připojuje Jiří Hochman, „Aby věděl, kolik mají ve správě světelných míst, jak jsou staré, kdy se instalovaly, jaká je doba života svítidla, sloupu a dalších součástí soustavy a podobně. Dá se i lépe plánovat údržba.“

Při plánování údržby se přihlíží také k ekonomické stránce věci. Zajistí se například jedna cesta montážní plošiny i pracovníků. Někdy může být ekonomičtější vyměnit i část světelných zdrojů, které jsou ještě zdánlivě v pořádku. To se týká zejména větších měst, kde je nutné zohlednit více aspektů.

Musí fungovat komunikace mezi vlastníkem (město či obec) a správcem (Technická správa apod.). Vlastník musí uvolňovat peníze na obnovu, což někdy vázne. Ale s pomocí kvalitního pasportu je komunikace a plánování daleko účinnější.

Jak se starostové mají zorientovat ve složité situaci ohledně VO?

Je třeba vyhledat pomoc kvalifikovaného konzultanta. Poznat však skutečného odborníka, může být velký problém. Důležité je zajímat se o problematiku a získat co nejvíce informací. Jedním z míst, kde se sejde řada různých odborníků působících v oblastech souvisejících s veřejným osvětlením, bude konference Candela 2020. Více informací o akci najdete zde.

Foto: zdroj Jiří Hochman archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ