Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Vytříděnost plechovek roste i díky vícekomoditnímu sběru

| autor: Hana Tomášková| zdroj: Respono, EKO-KOM, SMOČR, Asekol0

plechovka4
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Vícekomoditní sběr je velmi vhodné řešení pro oddělený sběr odpadů v obcích, které nedisponují dostatečným prostorem pro přidání další nádoby. U tohoto typu sběru lze kovy sbírat v kombinaci s plasty, případně s plasty a nápojovými kartony společně.

Jak třídit kovy

Jedná se o drobné kovy z domácností jako jsou plechovky, konzervy, víčka od jogurtů apod. V České republice se ke sběru odpadů z kovu zpravidla využívají šedé kontejnery.

Jako u jiných odpadů je třeba plechovky sešlápnout a zmenšit tak jejich objem před vhozením do kontejneru nebo popelnice. Do nádob na sběr kovů nepatří obaly od barev a laků či chemikálií, sprejů a dalších tlakových nádob, těžké nebo toxické kovy, jako je rtuť a olovo, elektroodpad a baterie.

Kovové obaly, stejně jako obaly z plastů, by neměly obsahovat zbytky potravin, nebo jiného biologického materiálu. Nadměrné znečištění komplikuje samotnou recyklaci.

Velké kusy kovů patří do výkupen surovin nebo do sběrného dvora. Zabírají příliš mnoho prostoru v kontejneru na tříděný odpad. Mohly by také poškodit nádobu, případně svozovou techniku.

Vícekomoditní sběr

Lze také zajistit sběr kovů společně s plasty či plasty a nápojovými kartony. Tento, tzv. vícekomoditní sběr, je možné využít v případě, že to umožňuje systém zpracovatele odpadu. Odpady se dotřídí na jednotlivé frakce na třídící lince.

Vícekomoditní sběr je způsobem, jak snížit produkci směsného komunálního odpadu a efektivně třídit a svážet i drobné kovy z domácností. Díky tomu se šetří prostor pro sběrné místo a také náklady na dopravu.

Zpracování kovových odpadů

Kovový odpad se zpracovává v hutích. Přidává se k surovinám na výrobu kovů a při vysoké teplotě (okolo 1 800 °C) se roztaví. Poté se roztavený kov lije do forem, čímž se vytvoří požadovaný tvar a připravuje pro další použití.

Používá se pro výrobu odlitků, slitin kovů, drátů apod.

Recyklace hliníku

Při recyklaci lze na jedné tuně hliníkového materiálu ušetřit kromě 4 tun bauxitu také 95 % energie potřebné pro výrobu primárního hliníku a 9 tun emisí CO2. Navíc při recyklaci nevzniká tzv. červený kal, což je nerozpustný zbytkový materiál vznikající při výrobě hliníku z primární suroviny. Je toxický. Uvádí se, že na jednu tunu čistého hliníku připadají dvě tuny odpadu.

Při recyklaci si hliník zachovává svou kvalitu, dosahuje nejnižších ztrát při třídění a znovuzpracování – pouhých 10 %.


Přečtěte si také:

Je hliníková plechovka ideální obal na nápoje?

Hliník: problematický odpad nebo recyklační poklad?


Vytříděnost kovových obalů

Vytříděnost kovových odpadů v roce 2021 výrazně vzrostla. Každý občan České republiky vytřídil průměrně 16,8 kilogramu kovů, o 3,2 kilogramu více než v roce 2020.

výtěžnost kovů1
výtěžnost kovů2
výtěžnost kovů3
výtěžnost kovů4

Článek vznikl za podpory klastru WASTen

Klastr WASTen byl založen dne 23. 12. 2015 jako zapsaný spolek. Členy sdružení jsou inovativní české podniky, dodavatelé špičkových technologií na zpracování komunálního a průmyslového odpadu, a přední vědeckovýzkumná pracoviště.

logo_wasten.png
Wasten_EU.jpg
Wasten_MPO.jpg

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
e-Salon