Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Výsledky měření ovzduší za rok 2023 v okolí dolu Turów jsou v normě

| zdroj: Liberecký kraj0

52431671808_4aeba553ae_c
zdroj: flickr.com

Z výsledků měření za rok 2023 vyplývá, že v okolí dolu Turów byly stejně jako v předchozím roce 2022 s velkou rezervou dodrženy všechny sledované imisní limity pro ochranu lidského zdraví stanovené zákonem. 

Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM10 dosahovaly na stanici Uhelná 14,2 µg.m−3 a na stanici Horní Vítkov 11,7 µg.m−3 (hodnota imisního limitu 40 µg.m−3).
Průměrné roční koncentrace suspendovaných částic PM2,5 dosahovaly na stanici Uhelná 9,0 µg.m−3 a na stanici Horní Vítkov 7,8 µg.m−3 (hodnota imisního limitu 20 µg.m−3).

Dodržen byl rovněž imisní limit pro maximální denní koncentrace suspendovaných částic PM10 v hodnotě 50 µg.m−3, u kterého je přípustné 35 překročení za kalendářní rok.  Na měřící stanici Uhelná došlo v roce 2023 pouze k jednomu překročení této hodnoty, a to ve dne 2. 3. 2023 (62 µg.m−3), na stanici Horní Vítkov došlo v roce 2023 rovněž pouze k jednomu překročení této hodnoty, a to ve dne 31. 5. 2023 (93 µg.m−3), přičemž uvedená překročení nebyla způsobena činností v dolu Turów. Překročení na stanici Uhelná bylo způsobeno zejména emisemi z lokálních topenišť v kombinaci s vlivem mírně nepříznivých rozptylových podmínek a překročení na stanici Horní Vítkov bylo způsobeno hlavně zemědělskými pracemi v okolí stanice.

Z výsledků českého monitoringu ovzduší dále vyplývá, že v dotčeném území se v roce 2023 na průměrných ročních koncentracích suspendovaných částic PM10 a PM2,5 z cca 30 % (stanice Horní Vítkov) až 50 % (stanice Uhelná) podílely koncentrace zaznamenané při jižním, jiho-jihozápadním a jiho-jihovýchodním proudění větru, tzn. z českého území, přičemž koncentrace zaznamenané při severozápadních až severovýchodních směrech, tj. směrech, ve kterých se rozkládá důl Turów, přispívaly k průměrným ročním koncentracím na stanici Uhelná pouze z cca 30 % a na stanici Horní Vítkov cca z 15 %. I když nelze vyloučit určitý vliv emisí z uhelného dolu, analýza poměru koncentrací PM2,5/PM10 ukazuje, že významnější příspěvek ke koncentracím měřených na stanicích Uhelná a Horní Vítkov mají zpravidla jiné zdroje.

Samostatná příloha závěrečné zprávy „Identifikace příčin znečištění ovzduší v Uhelné“ potvrdila, že důl Turów nebyl v roce 2023 dominantním zdrojem primárních částic PM10 (cca 11 %) na stanici Uhelná. Podrobnější informace o provedeném měření, meteorologických podmínkách a výsledcích monitoringu naleznou zájemci v příloze.

Monitoring kvality ovzduší na měřící stanici Uhelná a Horní Vítkov pokračuje i v letošním roce. Data naměřená v těchto lokalitách mohou pomoci prokázat případné zhoršování imisní situace v dotčeném území při přibližování těžby k českým hranicím. Jako klíčové se v tomto ohledu ukazují meteorologické podmínky (rozptylové podmínky, proudění a síla větru). Ty byly v roce 2023 relativně příznivé a odváděly zvýšené koncentrace prachových částic z dolu Turów směrem od českého území, nicméně tyto podmínky se mohou v jednotlivých letech lišit a je proto důležité dlouhodobě sledovat vývoj imisní situace na české straně.

Ke stažení:

  • 2023 ZPRÁVA UHELNA HORNI VITKOV finalStáhnout
  • 2023 Příloha Uhelna IdentifikaceStáhnout

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ