Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady by mohla vyjít ve Sbírce zákonů na přelomu dubna a května

| autor: Hana Tomášková| zdroj: Štěpán Jakl - webinář Nový odpadový zákon0

katalog_odpadu.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Nejen obce s napětím čekají na prováděcí vyhlášky k novému zákonu o odpadech (Zákon č. 541/2020 Sb.), který vstoupil v účinnost 1. ledna 2021. Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) je již k dispozici, vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady je v mezirezortním připomínkovém řízení.

Podle Gabriely Bulkové, vedoucí oddělení koncepcí a technologií a zástupkyně ředitele odboru odpadů MŽP, by mohla být reálná šance, že Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady vyjde ve Sbírce zákonů v období duben-květen.

Vyhlášky:

Katalog odpadů - Vyhláška č. 8/2021 Sb.

Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) je účinná od 27.01.2021.

Katalog odpadů najdete zde.

Komunální odpady podle Katalogu odpadů:

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU

20 01 Složky z odděleného sběru

20 01 01 Papír a lepenka

20 01 01 01 Kompozitní a nápojové kartony

20 01 02 Sklo

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

20 01 08 01 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven rostlinného původu

20 01 10 Oděvy

20 01 11 Textilní materiály

20 01 13* Rozpouštědla

20 01 14* Kyseliny

20 01 15* Zásady

20 01 17* Fotochemikálie

20 01 19* Pesticidy

20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 01 23* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky

20 01 25 Jedlý olej a tuk

20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25

20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky

20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27

20 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky

20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29

20 01 31* Nepoužitelná cytostatika

20 01 32* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31

20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie

20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33

20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23

20 01 35 01* Vyřazené motorové stroje, přístroje a zařízení obsahující nebezpečné látky určené k použití v domácnosti

20 01 35 02* Tiskařské tonerové kazety mající nebezpečné vlastnosti

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

20 01 36 01 Vyřazené motorové stroje, přístroje a zařízení určené k použití v domácnosti neuvedené pod číslem 20 01 35 01

20 01 36 02 Tiskařské tonerové kazety neuvedené pod číslem 20 01 35 02

20 01 37* Dřevo obsahující nebezpečné látky

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

20 01 39 Plasty

20 01 40 Kovy

20 01 40 01 Měď, bronz, mosaz

20 01 40 02 Hliník

20 01 40 03 Olovo

20 01 40 04 Zinek

20 01 40 05 Železo a ocel

20 01 40 06 Cín

20 01 41 Odpady z čištění komínů

20 01 99 Další frakce jinak blíže neurčené

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad

20 02 02 Zemina a kameny

20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad

20 03 Ostatní komunální odpady

20 03 01 Směsný komunální odpad

20 03 01 01 Odděleně soustřeďovaný popel z domácností

20 03 02 Odpad z tržišť

20 03 03 Uliční smetky

20 03 04 Kal ze septiků a žump

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace

20 03 07 Objemný odpad

20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

Tato vyhláška je ve fázi vypořádávání mezirezortního připomínkového řízení. Bude soustřeďovat všechny ostatní vyhlášky, které budou upravovat odpadovou část a bude provádět zákon o odpadech.

Zde bude shrnuta agenda z vyhlášky 383/2001 Sb., vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady, vyhláška o používání kalů na zemědělské půdě a drobné vyhlášky - přeprava odpadů apod. Vše bude v jedné velké vyhlášce.

Připomínek v mezirezortním řízení je velmi mnoho a v tuto chvíli nelze říci, jak bude finální verze vyhlášky vypadat. Vše je věc vyjednávání. Jisté však je, že budou platit přechodná období tak, aby celý přechod byl postupný.

Vyhlášky k vedlejším produktům a přechodu odpad neodpad (asfaltová vyhláška)

Jedná se o přepracování Vyhlášky č. 130/2019 Sb. - Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. V současné době je rozpracována. Bude nutné ji opětovně notifikovat.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK