Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Vodohospodářská infrastruktura na okrese Blansko

| autor: Olga Dočkalová, starostka obce Sudice a členka Komise životního prostředí SMO ČR0

Vodohospodářská infrastruktura na okrese Blansko

Základní charakteristika

Sudice jsou malá obec na Blanensku na Moravě. Jedná se o kopcovitý region, tedy je třeba velkého množství vodojemů a čerpacích stanic. Nachází se zde vysoký počet malých obcí s nízkým odběrem vody. Průměrná celková spotřeba vody tvoří pouze 80 % průměru České republiky. Další nevýhodou je, že na okrese není žádná významná společnost s velkou spotřebou vody. Výjimku tvoří pouze Pivovar Černá Hora a nemocnice v Boskovicích a Blansku.

Vlastníci a provozovatelé vodohospodářské infrastruktury na okrese Blansko

Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o.

Společníky Svazu jsou svazky měst a obcí nebo samostatná města a obce. Jedním ze společníků je také Svazek vodovodů a kanalizací okresu Blansko. Ten vznikl v roce 1993. Má 76 členských obcí Boskovicka a Blanenska. Je majitelem veškerých vodovodů a kanalizací v obcích a městech, které jsou jeho členy. Jeho hlavním heslem je solidarita.

Vodárenská akciová společnost a.s.

Vodárenská akciová společnost, a.s., se řadí mezi deset největších vodárenských společností v České republice a zaměstnává asi 1 000 pracovníků. Jediným akcionářem společnosti je Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o. V něm jsou sdruženy svazky měst a obcí nebo samostatné obce. Vodárenská akciová společnost, a.s., je tedy ryze českou firmou. Tento v tuzemsku ojedinělý vlastnický model zaručuje systematickou údržbu a obnovu vodárenské infrastruktury, do níž plyne většina peněz ze zisku společnosti, ale také z nájemného, které společnost vyplácí vlastníkům infrastruktury.

Vodárenská akciová společnost dodává pitnou vodu a odvádí a čistí odpadní vody více než půl milionu obyvatel v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina. Má 500 tis. odběratelů v 700 obcích v okresech Blansko, Brno-venkov, Jihlava, Třebíč, Znojmo a Žďár nad Sázavou. Délka provozované sítě vodovodů je 5200 km a kanalizace tvoří 3000 km. Společnost provozuje 85 úpraven pitné vody a 152 čistíren odpadních vod (stav ke konci roku 2017).

Základní údaje provozované oblasti:

Investice do infrastruktury – obce ve Svazku vodovodů a kanalizací okresu Blansko

Svazek pracuje na plánech obnovy stávajícího majetku ve spolupráci s obcemi a provozovatelem. Pro budování nové infrastruktury Svazek zajistí projektovou dokumentaci, žádosti o dotaci, vypracování měsíčního záměru, případně výběrové řízení. Obec si vše hradí buď z vlastního rozpočtu nebo z plusovosti, přičemž si může sama rozhodnout, zda chce soutěžit zakázku nebo jestli chce využít in-house s Vodárenskou akciovou společností. Po kolaudaci pak obec prodá hotový projekt za symbolickou cenu Svazku.Obce mimo Svazek

Rájec-Jestřebí , 3 700 obyv.

Vystoupil ze Svazku v roce 1999

Založení vlastní firmy, vlastní vodní zdroj, cena kolem 60 Kč/m3

Na nájemném, vodném a stočném zaplatili 1,8 mil. Kč, do oprav investovali přes 11 mil. Kč

Město Kunštát, 2 800 obyv.

Vystoupili ze Svazku v roce 2008

Několik let se přeli se Svazkem o vyrovnání

Cena za vodu je nakonec téměř stejná jako mají obyvatelé svazkových obcí

Město Velké Opatovice, 4 500 obyv.

Není ve Svazku, cena 73,- Kč/m3

Na nájemném, vodném a stočném zaplatili 2,6 mil.Kč, stejně tolik šlo do oprav

Obce tedy mají na výběr tři hlavní cesty:

Být ve Svazku, kde jsou obce závislé na cenové politice

Být mimo Svazek a starat se o vodohospodářskou infrastrukturu po vzoru Kunštátu, tedy mít cenu nastavenou podobně jako ve Svazku a šetřit peníze na pozdější nutné rekonstrukce

Být mimo Svazek a starat se o vodohospodářskou infrastrukturu po vzoru Rájce, tedy mít levnější vodu a po čase muset investovat do stárnoucí infrastruktury z rozpočtu města.

Schéma dopravy vody:

Sucho

Region zásobuje vodou velké množství mělkých zdrojů podzemní vody, které jsou však silně ovlivněny suchem.

Investice pro posílení zásobování vodou realizované v období 2013-2017:

Drnovice; nový vrt HGV-1

SV Blansko; Jestřebí - širokoprofilový vrt HVJ-5C

SV Křtiny; náhradní vrt HV-105J

Nýrov; napojení vrtu HVN-1

Lysice; napojení nového vrtu HV-101

SV Boskovice; VO - napojení studny S3 Rotunda

SV Blansko; Černá Hora - napojení vrtu V-2J

Napojení MV Krhov na SV Skalice

Napojení MV Mladkov na SV Skalice

Unín; napojení nového vrtu UN-1-07

Napojení MV Okrouhlá na SV Boskovice

Drnovice; napojení nového vrtu HV-101

Propoj místních vodovodů Drnovice a Voděrady

Žerůtky; napojení nového vrtu ŽE-1-14

Újezd u Boskovic; napojení nového vrtu UJ-3-10

Šebetov; napojení MV Kapouňata na SV Boskovice

Lažánky; napojení nového vrtu  HV-101

Svitávka; rekonstrukce a připojení MV Sasina

Úsobrno; napojení nového vrtu  UB-1-15

Sulíkov; napojení nového vrtu SU-1-08

Napojení MV Nýrov na SV Letovice

Investice Svazku v r. 2018

Dotované akce:

intenzifikace ČOV, napojení na skup. Vodovody

celkem 164 mil. Kč z toho Svazek 16,4 mil.Kč

Bez dotací:

rekonstrukce vodovodů a kanalizací, ČOV havárie Letovice, řešení tlakových poměrů vodovodní sítě

Celkem 35 mil. Kč z toho Svazek 29,5 mil.Kč

Náhradní zásobování vodou důvodu nedostatečného VZ:

NZV z důvodu nedostatečného VZ – 2018:

Poučení z loňského roku

V roce 2015 doplňovala VAS a.s. do vodojemů celkem 2400m3 v 7 obcích. V roce 2018 to bylo celkem 3200 m3 ve 12 obcích. Náklady na tyto návozy pitné vody nesla VAS, a.s. Od letošního roku jsou již návozy pro obce zpoplatněny.

Důležité opatření pro obce i provozovatele:

zpoplatnění návozů cisteren s pitnou vodou do vodojemů

budování záložních zdrojů a propojení skupinových vodovodů

vyšší dotační podpora pro napojování na skupinové vodovody

dálkové odečty fakturačních vodoměrů

osvěta občanů

A co by obce ještě potřebovali?

„Obce by uvítaly, kdyby se místo snížení DPH z 15 % na 10 % nezvyšovaly poplatky za odběr podzemních vod.“

  • Místo snížení DPH z 15 % na 10 % nezvyšovat poplatky za odběr podzemních vod. Většina Moravy je závislá na podzemních vodách, znamenalo by to razantní zdražení občanům.

  • Vyčlenit investice do vodovodů ze zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

  • Zjednodušení a zrychlení stavebních řízení

Obrázky: zdroj Olga Dočkalová

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ