Reklama

VODA

Na počátku byl alarmující stav stromů na Květnovém náměstí v Průhonicích. Na konci je zrekonstruované náměstí s propustnými zpevněnými povrchy a novými možnostmi hospodaření s dešťovou vodu.


Mezi povinnosti vlastníka vodovodu nebo kanalizace patří zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací, a to na dobu nejméně deseti kalendářních let. Obnova zpravidla vyžaduje rozsáhlé investice.


Atomizace nebo také roztříštěnost vlastníků a provozovatelů vodohospodářské infrastruktury je jedním z významných problémů současného vodohospodářství. Někteří označují za hlavního viníka atomizace poskytování dotací malým subjektům. Tak jednoznačné to však není.


Letos slaví SOVAK ČR výročí 30 let od svého založení a 5. 11. 2019 na slavnostním večeru oborové konference Provoz vodovodů a kanalizací v Plzni byla předána významná ocenění.


V těchto dnech probíhá v Plzni 17. ročník konference s doprovodnou výstavou Provoz vodovodů a kanalizací 2019. Akci pořádá SOVAK ČR pod záštitou ministra zemědělství a ministra životního prostředí. 


V pražském IPR CAMPu proběhla konference „Jak na sucho a horko – ve městě i v krajině”. Po dopolední části programu konference následovalo předávání cen soutěžním projektům Adapterra Awards.


První ročník celorepublikové soutěže Adapterra Awards vyvrcholil dnes oceněním pětice nejlepších nápadů na zvládání dopadů klimatické změny. 


Dobrovolnická výsadbová výzva Sázíme budoucnost si klade za cíl umožnit během pěti let vysazení 10 milionů stromů mimo les. Již tento podzim by mělo být vysázeno přibližně čtyři tisíce nových stromů.


Provoz vodohospodářské infrastruktury patří mezi cenově nejnáročnější položky v rozpočtech obcí a měst. Znamená to značné komplikace zejména pro malé obce. Co jim přinese sdružování do svazků? A co naopak svazky přináší velkým městům?


Vyschlé tůňky a rybníky. Zerodovaná půda. Razantní úbytek živočichů. V některých částech Česka se už jedná o realitu dnešních dní.


PARTNEŘI