Reklama

VODA

Připravili jsme pro vás souhrn hlavních informací, které vám pomohou orientovat se v oblasti nákupu a použití nové domácí vodárny. Zjistíte, jak domácí vodárna funguje i jak zajistíte její bezchybný provoz.

Na výstavě VODOVODY-KANALIZACE na výstavišti PVA Praha-Letňany byly vyhlášeny výsledky Vodárenské soutěže zručnosti.

Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů MŽP, představuje programy, z nichž je možné čerpat finanční prostředky na boj se suchem a nedostatkem vody.

21. ročník Mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2019 dnes v 16 hodin končí. Vod_ka nabídla návštěvníkům bezpočet zajímavých přednášek, řadu unikátních exponátů i bohatý doprovodný program.

Šedé vody jsou často neprávem opomíjeny, i když jejich použití znamená značné finanční úspory. Využívají se ke zpětnému získávání tepla, zahradnímu zavlažování i splachování toalet.

V Praze právě probíhá 21. ročník Mezinárodní vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE 2019. V rámci výstavy se koná také VOD-KA & JOB-KA zaměřená na nabídku pracovních příležitostí, brigád, stáží a trainee programů pro odbornou i širokou veřejnost.

Konference VODA a SUCHO s mottem „Končí vodní blahobyt v ČR“ proběhla včera v prostorách Ministerstva zemědělství ČR. Komunální ekologie byla mediálním partnerem akce.

Lesy ČR jsou správcem přibližně třetiny drobných vodních toků u nás, jedná se o více než 38 000 km říček, bystřin a potoků. Odstartovaly proto celostátní program Vracíme vodu lesu.

Přestože pokročilá vodárenská síť existovala v Praze již od 14. století, její plány začaly vznikat až mnohem později. Pravděpodobně to souvisí s třicetiletou válkou. Po skončení války potřebovalo město znovu uspořádat svoji sociální a ekonomickou situaci a výběr vodného se seznamem odběratelů mezi...

Médiem, které přenáší sluneční energii, je voda. Biolog Jan Pokorný ze společnosti ENKI objasňuje, jak se chovají města za slunných dnů a jakou roli v jejich ochlazování hraje vegetace.