Reklama

VODA

Udržitelné životní prostředí nedělitelně spojené s udržitelným regionálním rozvojem se prolíná do každodenního života všech občanů, a to jak v podnikatelské, tak i ve veřejné sféře. Obce by tak určitě neměly zůstat pozadu. Pomoci jim v tom mohou dotace, které tyto trendy podporují.


V rámci 53. ročníku konference Den malých obcí zahájila Miroslava Tichá, ředitelka odboru správy národních programů Ministerstva pro místní rozvoj, soutěž Vesnice roku. 


Otázky ohledně vývoje ceny vody se množí. V květnu se změní zdanění za vodné a stočné. Bude to ve výsledku znamenat pokles cen, když ceny vstupních faktorů rostou? A co rezervy na obnovu vodohospodářské infrastruktury?


22. březen je vyhlášen jako Světový den vody. Členové SOVAK ČR pořádají u této příležitosti řadu akcí.


Rada Ústeckého kraje na svém 88. zasedání navrhla Zastupitelstvu Ústeckého kraje rozhodnout o schválení členství Ústeckého kraje v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky.


Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR uspořádala 18. února pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Dany Balcarové seminář na téma vody.


Ministerstvo životního prostředí podpořilo vydání publikace Města a sídelní krajina ČR v době změny klimatu. Jde o stručný přehled problematiky určený představitelům veřejné správy.


Dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod v České republice se řadí mezi složky, kde cenu reguluje stát. V porovnání s cenami za jiné služby patří voda k těm levnějším komoditám.


CENIA, česká informační agentura životního prostředí, vydala publikaci Čtvrtstoletí životního prostředí samostatné České republiky. Dozvíte se z ní například, jak vzniká sucho a co jej ovlivňuje, nebo jak vznikají a projevují se imise.


Až do konce března mohou lidé na www.adapterraawards.cz přihlašovat inspirativní uskutečněná řešení, která pomáhají zvládat dopady klimatické krize. I letos odborná porota vybere ta nejlepší z nich v kategoriích volná krajina, zastavěné území, pracovní prostředí a náš domov.


PARTNEŘI