Reklama

VODA

Hlavní město Praha připravilo řadu projektů v rámci Strategie adaptace HMP na změnu klimatu a sbírá podněty pro Implementační plán na roky 2020 – 2024. Do léta 2021 se očekává zpřístupnění katalogu standardů hospodaření s dešťovou vodou.


Česká republika čelí důsledkům letošní koronavirové krize a musí řešit i problémy spojené se změnou klimatu a souvisejícím suchem. Promítnou se tyto faktory do vývoje ceny vody v ČR?


V rámci bezpečnostních opatření souvisejících s pandemií COVID-19 bylo uzavřeno mnoho provozoven. V souvislosti s jejich znovuotevřením je třeba upozornit majitele a uživatele budov na nutnost řádné péče o vnitřní vodovod.


Výzva je realizována v rámci iniciativy Sázíme budoucnost. Je otevřena až do 31. 7. 2020. Výše grantu se pohybuje v rozmezí 10 000 Kč až 40 000 Kč.


16. 5. 2020

Ceny SDGs 2020

Svůj projekt můžete přihlásit až do 30. 6. 2020. Ceny SDGs oceňují úsilí českých firem i organizací za to, že udržitelnost a SDGs prosazují v rámci svých strategií, a pomáhají tak České republice a světu k udržitelnější budoucnosti a naplňování Agendy 2030.


Nadace Partnerství pořádá v rámci svých aktivit také anketu Strom roku. Které stromy již prošly anketou? Víte, že jeden z favoritů roste uprostřed fotbalového hřiště a jiný se objevil dokonce na bankovce?


Sucho v České republice pokračuje už šestým rokem. Projevuje se v úbytku podzemních, ale i povrchových vod, ty navíc z České republiky odtékají do okolních států. Dlouhodobě vyšší průměrné teploty zvyšují výpar vody.


Sérii rozhovorů o suchu a nedostatku vody doplňují dnes odpovědi Marka Síbrta, mluvčího společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (SmVaK). Proč se SmVaK neobává nedostatku vody ani po letošní suché zimě?


Tři desítky nových lokalit, přesně 31, které chce zařadit do Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod, dnes představilo Ministerstvo zemědělství (MZe). 


Již druhý ročník soutěže Adapterra Awards, která hledá inspirativní projekty na zvládání dopadů klimatické změny, jako je zhoršující se sucho, horko nebo přívalové deště, pokročil do další fáze. Rekordních 78 přihlášených projektů z celé republiky nyní čeká na verdikt odborné poroty.


PARTNEŘI