Reklama

VODA

V Olomouci probíhá dvoudenní konference Národní sítě zdravých měst pod názvem Síťujeme a podporujeme obce 2020. Cílem akce je představit dobrou praxi v oblastech, kde již zvyšování kvality života aktivně funguje.


Podle informací Státního fondu pro životní prostředí je třeba zajistit výběrová řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury s předstihem. Již v 1. čtvrtletí roku 2020 se předkládá komplexní dokumentace na SFŽP ČR pro nově vysoutěžené provozovatele od 1. 1. 2021.


Do redakce nám dochází stále více vašich dotazů, takže jsme se rozhodli věnovat jim samostatnou rubriku. Dnešní otázka se týká problematiky spolupráce obcí a zemědělců.


Město Valašské Klobouky je oficiálně členem Národní sítě Zdravých měst od roku 2015. V roce 2019 se Valašské Klobouky zavázaly v Plánu zlepšování mimo jiné k realizaci opatření zadržování vody v krajině.


Lesy ČR v rámci programu #vracimevodulesu vybudovaly soustavu tří vodních nádrží v lokalitě Pustý zámek v Jihomoravském kraji a nádrž Police v kraji Vysočina. 


Již příští týden se můžete těšit na konferenci NSZM ČR. Konat se bude 23. až 24. 1. 2020 v Olomouci. Máte možnost získat inspiraci z praxe měst, obcí a regionů.


Vodárenské odvětví se v poslední době potýká s nedostatkem kvalifikovaného personálu. Situace je nejkritičtější v provozu malých a středních úpraven vody. Nedostatek zaměstnanců se ale začíná objevovat už i u větších vodárenských firem.


Obec Skašov realizovala výstavbu vegetační čistírny odpadních vod (VČOV). Přírodní čistírna byla vyhodnocena v tomto případě jako nejlepší dostupná technologie.


Město Jihlava k 31. 12. 2012 vystoupilo z dobrovolného svazku obcí Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko (dále SVAK, svazek). Tento rozchod však probíhal velmi nestandardně a vyústil v dlouhé soudní spory.


Blíží se termín uzávěrky soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby Zlatý erb. Soutěžící mohou ohlásit i Smart City projekty.


PARTNEŘI