Reklama

VODA

Pasivní dům s mokřadní střechou stojí na Letné na pozemku o velikosti 470 čtverečních metrů od roku 2016. Vize majitelů byla vybudovat dům, který bude ohleduplný k životnímu prostředí.


Desítky tisíc domácností se budou moci brzy připojit na centrální kanalizaci, čistírnu odpadních vod nebo obecní vodovod. 


Česká krajina se viditelně mění, mizí z ní velké lány, přibývají stromořadí, meze, stovky nových rybníků i tůní a mokřadů. Ministerstvo zemědělství (MZe) změnilo řadu pravidel, kterými se musí zemědělci při hospodaření řídit.


13 tůní a říčka prodloužená o 170 metrů. To jsou stěžejní části biocentra Ostrůvek, které vzniklo na Břeclavsku v místech, kde se ve středověku nacházelo rybolovem vyhlášené jezero. Po něm ovšem zůstalo jen sucho a napřímené koryto potoka.


Investice do systémů hospodaření se srážkovou nebo odpadní vodou v budovách zatím v Česku nejsou standardem. Řada developerů se jich totiž obává. Přitom mohou snížit spotřebu pitné vody i o více než čtvrtinu a zároveň mají reálnou návratnost kolem deseti let. 


Až tři čtvrtiny obyvatel pocítily pozitivní dopad snížení DPH na vodné a stočné od letošního května. Změnu sazby promítlo do konečné ceny celkem 124 ze 131 největších měst.


Revitalizace vodních prvků (např. návesních rybníků) je jedním z důležitých faktorů zlepšení kvality života v každé obci. Pokud má obec zájem proměnit svůj návesní rybník nebo jiný vodní prvek v příjemné a funkční místo, může využít některý z nabízených dotačních programů a zažádat si o podporu pro svůj záměr.


Přiměla opatření spojená s nouzovým stavem v době koronavirové pandemie vodárenské společnosti ke zlepšení elektronických služeb a technologií?


Dnes slouží k výuce a motivaci investorů, odborníků i veřejnosti. Přitom ještě v roce 2006 stály na pozemku zanedbané budovy obklopené opuštěnými zahradami. Řeč je o areálu Vzdělávacího a poradenského centra Otevřená zahrada, který vlastní a provozuje Nadace Partnerství.


Státní politika životního prostředí je koncipována pro roky 2020 až 2030, s výhledem do roku 2050. Termín pro zaslání podnětů MŽP na žádost veřejnosti prodlužuje do 31. července 2020.


PARTNEŘI