Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Vlastníte nemovitost, ve které nebydlíte? A ohlásili jste to úřadu?

| autor: redakčně upraveno| zdroj: Jihlava3

kontejner_popelnice.jpg
zdroj: Ilustrační foto/ Pixabay

Vlastníků rodinných domů, bytů a chat, ve kterých není nikdo přihlášený k pobytu, se týká ohlašovací povinnost k poplatku za odpady. Od ledna 2022 tato povinnost dopadá i na právnické osoby.

Koho se ohlašovací a poplatková povinnost týká?

Zpozornět by měli vlastníci bytů, rodinných domů a objektů určených k rekreaci (dále nemovitost), ve kterých není přihlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Vznik, zánik nebo změnu bylo nutné ohlásit do 30 dní ode dne, kdy došlo ke změně vlastnických práv nebo ke splnění podmínky, že se jedná o nemovitost bez přihlášené osoby.

Již poplatek v obci/ městě platím, neboť zde mám trvalé bydliště. Vztahuje se na mě tato povinnost také? Mám na území obce/ města více prázdných nemovitostí.

V takovém případě vzniká povinnost uhradit poplatek vícekrát. Jednou z titulu svého přihlášení v obci a podruhé z titulu vlastnictví nemovitosti, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba. Pokud takových objektů vlastní fyzická osoba v obci více, pak bude platit poplatek vícekrát podle počtu takovýchto objektů. Zákon o místních poplatcích vychází z nevyvratitelné domněnky, že i v případě nemovitostí, v nichž není nikdo přihlášen k pobytu, dochází k využívání obecního systému nakládání s komunálním odpadem v obci uživateli těchto objektů, a to minimálně v rozsahu, v jakém jej zatěžuje jeden poplatník.

Nájemníci žijící v mém bytě mají pobyt v obci, ale ne v mé nemovitosti. Mám ohlašovací a poplatkovou povinnost?

Ano. Pro vznik poplatkové povinnosti je rozhodující, zda je hlášený pobyt v konkrétní nemovitosti (byt, dům, chata), nikoliv to, že v ní žije někdo, kdo již v obci poplatek platí z titulu trvalého pobytu.

Nemovitost vlastním pouze po část roku. Musím poplatek zaplatit v plné výši?

Roční sazby poplatku se sníží o jednu dvanáctinu za každý měsíc, na jehož konci osoba nevlastní nemovitost nebo je v nemovitosti někdo přihlášen k pobytu.

Přečtěte si také:

Právník radí: Místní poplatek za odpady. Občan může být povinen platit vícekrát

Komentáře

  1. Článek nerozlišuje, zda obec vyhláškou zvolila "poplatek za obecní systém", nebo "poplatek za odkládání." U prvně uvedeného existuje osvobození při placení poplatku jinde. Druhý poplatek je za "odkládání" - tj. podle mého názoru musí k odkládání docházet. Pokud dochází k odkládání odpadu na území jiné obce (v místě bydliště) a je zde za něj placeno, není věcný důvod zatěžovat vlastníka nemovitosti jen proto, že "vlastní", aniž produkuje odpad. Přihlášením v obci se rozumí pouze trvalý pobyt, u cizinců ohlášení pobytu, jiné druhy pobytu nejsou relevantní. Celé to píšu proto, že jde o poplatek a tedy platbu za "něco". Platba za nic = daň.

  2. Od roku 2022 musí obec zavést nový místní poplatek, a to buď poplatek za obecní systém odpadového hospodářství nebo poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, které nahrazují původní místní poplatek, a to v souvislosti s přijetím nového zákona o odpadech. Může se tak stát, že fyzická osoba bude poplatníkem v obci z více důvodů a bude povinna hradit poplatek v obci vícekrát. Jednou z titulu svého přihlášení v obci a podruhé z titulu vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, v němž není přihlášena žádná fyzická osoba. Pokud takových objektů vlastní fyzická osoba v obci více, pak bude platit poplatek vícekrát podle počtu takovýchto objektů. Více informací najdete v našem článku: https://www.komunalniekologie.cz/info/pravnik-radi-mistni-poplatek-za-odpady-obcan-muze-byt-povinen-platit-vicekrat

  3. Z nálezu ústavního soudu Pl. ÚS 9/15: "Poplatek je obvykle chápan v kontrapozici s daní v tom smyslu, že se jedná o peněžité plnění, které je vybíráno jako vyrovnání za individuální výhodu, je tedy vybírán účelově a ekvivalentně. Podle Karla Engliše (Finanční věda. Fr. Borový, 1929, str. 74 a násl.) jsou poplatky i daně autoritativně stanovené příspěvky podřízených hospodářství, avšak "daně pouze se zřetelem k únosnosti, poplatky též se zřetelem k individuálnímu prospěchu". Poplatek hrazený pouze z titulu vlastnictví nemovitosti (aniž je reálně produkován odpad) má podle mého názoru charakter daně, a proto takové ustanovení považuji za protiústavní.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema