Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Víceúčelové vodní nádrže pomáhají v boji s klimatickými změnami

| autor: redakce| zdroj: PMO0

Víceúčelové vodní nádrže pomáhají v boji s klimatickými změnami

Mezi tyto projekty patří i nádrž Vlachovice na Zlínsku. Vláda připravila koncepci, podle které by měly být vybudovány nové vodní nádrže. Jednou z nich je vodní nádrž Vlachovice na řece Vláře ve Zlínském kraji. V současnosti projekt vlachovické přehrady dostává reálnější tvář, protože ji vláda jako účinné opatření k omezení nedostatku vody zařadila ke svým prioritám. Stát by mohla už v roce 2030.

Přípravu výstavby vodního díla Vlachovice již v loňském roce potvrdila vláda usnesením č. 243 ze dne 18. dubna 2018, kterým byl schválen investor VD Vlachovice – Povodí Moravy, s. p. a uloženo po dokončení předprojektové přípravy neprodleně zahájit projektovou přípravu VD Vlachovice. Příprava se týká vodního díla s maximální hladinou na kótě 390,0 m n.m., výškou hráze 40 m, plochou zátopy 212,9 ha a celkovým objemem 29,1 mil. m³.

V současnosti pracujeme na předprojektové přípravě. Před samotnou realizací vodní nádrže totiž chceme v povodí budoucí nádrže uskutečnit řadu revitalizačních opatření, opatření v lesích, výstavbu tůní, malých vodních nádrží a soubor protierozních opatření na zemědělské půdě. V první řadě chceme ozdravit krajinu tak, aby nedocházelo ke zrychlenému odtoku vody z povodí Vláry a k vysoušení krajiny, ale aby tímto naopak došlo ke zlepšení přirozené schopnosti krajiny zadržovat vodu,“ přibližuje první kroky směřující k výstavbě vodní nádrže Vlachovice generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Aktuálně Povodí Moravy, s. p. vyhodnocuje výběrové řízení na projektovou přípravu těchto přírodě blízkých opatření v povodí budoucího VD Vlachovice.

Hlavním účelem vodního díla je zabezpečení spolehlivého vodárenského odběru a pokrytí potřeb vody v území s nedostatkem podzemních zdrojů vody. „Nádrž bude plnit řadu funkcí, ale v první řadě bude sloužit obyvatelům žijícím na území Zlínského kraje k zajištění zásobování pitnou vodou. Víceúčelové využití této nádrže bude spočívat také v protipovodňové ochraně sídel ležících podél řeky pod uvažovanou nádrží, nadlepšování minimálních průtoků pro zajištění ekologických funkcí Vláry v období sucha a rovněž zachování požadovaného ředění odpadních vod,“ říká Václav Gargulák.

Aktuální informace o průběhu přípravy, která se sestává z celého souboru odborných studií a posudků, nezbytných pro upřesnění technického řešení vlastní nádrže, i všech souvisejících investic, najdete zde

Podrobná technická studie bude postupně zpracována do konce roku 2019. Teprve na základě těchto podkladů bude možné naplánovat další postup příprav včetně harmonogramu.

Foto: zdroj PMO

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS