Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Víceúčelové vodní nádrže pomáhají v boji s klimatickými změnami

| autor: redakce| zdroj: PMO0

Mezi tyto projekty patří i nádrž Vlachovice na Zlínsku. Vláda připravila koncepci, podle které by měly být vybudovány nové vodní nádrže. Jednou z nich je vodní nádrž Vlachovice na řece Vláře ve Zlínském kraji. V současnosti projekt vlachovické přehrady dostává reálnější tvář, protože ji vláda jako účinné opatření k omezení nedostatku vody zařadila ke svým prioritám. Stát by mohla už v roce 2030.

Přípravu výstavby vodního díla Vlachovice již v loňském roce potvrdila vláda usnesením č. 243 ze dne 18. dubna 2018, kterým byl schválen investor VD Vlachovice – Povodí Moravy, s. p. a uloženo po dokončení předprojektové přípravy neprodleně zahájit projektovou přípravu VD Vlachovice. Příprava se týká vodního díla s maximální hladinou na kótě 390,0 m n.m., výškou hráze 40 m, plochou zátopy 212,9 ha a celkovým objemem 29,1 mil. m³.

V současnosti pracujeme na předprojektové přípravě. Před samotnou realizací vodní nádrže totiž chceme v povodí budoucí nádrže uskutečnit řadu revitalizačních opatření, opatření v lesích, výstavbu tůní, malých vodních nádrží a soubor protierozních opatření na zemědělské půdě. V první řadě chceme ozdravit krajinu tak, aby nedocházelo ke zrychlenému odtoku vody z povodí Vláry a k vysoušení krajiny, ale aby tímto naopak došlo ke zlepšení přirozené schopnosti krajiny zadržovat vodu,“ přibližuje první kroky směřující k výstavbě vodní nádrže Vlachovice generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Aktuálně Povodí Moravy, s. p. vyhodnocuje výběrové řízení na projektovou přípravu těchto přírodě blízkých opatření v povodí budoucího VD Vlachovice.

Hlavním účelem vodního díla je zabezpečení spolehlivého vodárenského odběru a pokrytí potřeb vody v území s nedostatkem podzemních zdrojů vody. „Nádrž bude plnit řadu funkcí, ale v první řadě bude sloužit obyvatelům žijícím na území Zlínského kraje k zajištění zásobování pitnou vodou. Víceúčelové využití této nádrže bude spočívat také v protipovodňové ochraně sídel ležících podél řeky pod uvažovanou nádrží, nadlepšování minimálních průtoků pro zajištění ekologických funkcí Vláry v období sucha a rovněž zachování požadovaného ředění odpadních vod,“ říká Václav Gargulák.

Aktuální informace o průběhu přípravy, která se sestává z celého souboru odborných studií a posudků, nezbytných pro upřesnění technického řešení vlastní nádrže, i všech souvisejících investic, najdete zde

Podrobná technická studie bude postupně zpracována do konce roku 2019. Teprve na základě těchto podkladů bude možné naplánovat další postup příprav včetně harmonogramu.

Foto: zdroj PMO

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ