Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Vesnicí roku 2019 je Lipová u Šluknova!

| autor: Hana Tomášková| zdroj: Vesnice roku0

Vesnicí roku 2019 je Lipová u Šluknova!

O soutěži

Soutěž byla poprvé vyhlášena Spolkem pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce 2007.

Soutěž je každoročně vyhlašována na jarním Dnu malých obcí v Praze. Organizace soutěže probíhá ve dvou kolech – krajském a celostátním. Všechny přihlášené obce jsou nejprve hodnoceny v krajském kole. Do celostátního kola pak postupuje za každý kraj vždy maximálně jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha v krajském kole. V rámci celostátního kola jsou vyhodnocena první tři místa. 

Evropská cena obnovy vesnice

Vítěz celostátního kola soutěže postupuje do soutěže Evropská cena obnovy vesnice. Tuto soutěž vyhlašuje Evropská pracovní společnosti pro rozvoj venkova a obnovu vesnice (Europäische Arbeitsgeselschaft Landentwicklung und Dorferneuerung ARGE) ve dvouletém intervalu soutěž. 

Výsledky roku 2019

O titul Vesnice roku 2019 České republiky se utkalo celkem 206 obcí. Vesnicí roku se nakonec stala Lipová u Šluknova z Ústeckého krajeDruhé místo získala obec Ratiboř ze Vsetínska a třetí místo získala obec Libovice ze Středočeského kraje. Cenu veřejnosti si odnáší obec Sobíňov a Koláčovou cenu, za nejlepší domácí koláče, získala obec Lozice.

Pro soutěžící obce byly připraveny finanční odměny od 500 tisíc korun až po 2,6 miliony korun, dle uděleného ocenění. Partner soutěže Vesnice roku 2019, společnost ŠKODA AUTO, zapůjčí na šest měsíců vítězi v kategorii Inovativní obec nový model ŠKODA CITIGO e-Pilot s čistě elektrickým pohonem, který je svým provozem (0 CO2) přínosem pro životní prostředí.  

Nejvíc zájemců o titul bylo z Jihočeského kraje, a to 25. Naopak jen 5 vesnic se přihlásilo z kraje Moravskoslezského. Všechny přihlášené obce navštívily v průběhu měsíce května a června krajské hodnotitelské komise. V čase dvou hodin mohly obce prezentovat svůj bohatý společenský a spolkový život, koncepční dokumenty, péči o zeleň a životní prostředí a mnohé další.

Obce byly hodnoceny v následujících oblastech: koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, péče o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o krajinu, připravované záměry a informační technologie obce.

Co do počtu obyvatel, je nejmenším finalistou obec Lozice z Pardubického kraje se 160 obyvateli. Naopak největší finalista s 1 857 obyvateli je valašská obec Ratiboř ze Zlínského kraje.

Soutěžícím obcím byly také uděleny stuhy, a to Modrá stuha za společenský život, Bílá stuha za činnost mládeže, Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí a Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu.

Stuhy - přehled ocenění udělených v rámci krajských kol najdete zde.

Foto: zdroj Vesnice roku

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert