Reklama

13. 5. 2019  |  Aktuality  |  Autor: Jihlava

Veřejné projednání ideové studie Stříbrného údolí

Veřejnost se může vyjádřit k rozvoji území podél řek Jihlavy a Jihlávky. Cílem setkání zástupců města s veřejností je představit obsah Ideové urbanistické studie řešící území podél řek Jihlavy a Jihlávky od Rantířova po Rančířov a stanovit priority rozvoje vybraných lokalit. Setkání se uskuteční v areálu bývalé továrny Modeta, vedle Zoologické zahrady Jihlava, Březinovy sady 441/2, v úterý 21. května od 17 do 20 hodin.

„Při setkání chceme současně diskutovat o rozvoji území s přihlédnutím ke klimatickým změnám, jako je sucho a kůrovcová kalamita, které budou v blízké budoucnosti stále více ovlivňovat podobu a kvalitu života v lokalitách Stříbrného údolí,“ uvedl náměstek pro oblast územního plánování Vít Zeman.

Druhá část setkání bude věnována diskusi o konkrétních lokalitách, které Stříbrné údolí tvoří, jako jsou Staré Hory, Český mlýn, okolí Robinsona, Amfiteátr Heulos nebo Stará Plovárna.

„V rámci diskusí bychom rádi propojili pohled města, obyvatel a organizací, spolků nebo firem, které v lokalitách vyvíjejí svou činnost,“ doplnil Vít Zeman.

Výstupem ze setkání budou připomínky a podněty, které budou do studie zapracovány. Studie bude následně přeložena Zastupitelstvu města Jihlavy ke schválení a povede k nastavení kroků směřujících k realizaci vybraných opatření nebo záměrů.

 

Veřejné projednání ideové studie Stříbrného údolí

 

Úvodní foto ilustrační/ Pixabay

© Ekologie v praxi, z.s. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI