Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

V Humpolci doplnil door to door systém třídění odpadů

| autor: Hana Tomášková0

Humpolec-Obermarkt-1.jpg
zdroj: Wikimedia Commons

Město Humpolec je jedním z akcionářů společnosti SOMPO, a.s., která zavedla systém door to door(D2D) s cílem zvýšit objem tříděného odpadu a postupně snižovat objem komunálního, netříděného odpadu. Sběr spočívá ve svozu tříděného a směsného odpadu z nádob přímo od domu.

Většina domácností je zapojena do D2D sběru odpadu

„Systém D2D jsme v Humpolci uvedli do provozu po propagační kampani od 1. 4. 2021. Počet zapojených obyvatel nelze přesně uvést, protože město stávající systém třídění, tedy kontejnery na stanovištích, doplnilo ještě o možnost třídění vdomácnostech, což je systém D2D. Prakticky je na všechny obyvatele pohlíženo, že třídí nebo mohou třídit. Město Humpolec je město s velkým počtem bytových a panelových domů. Systém D2D je vhodný hlavně do okrajových, příměstských a venkovských oblastí, nebo slouží jako doplněk pro třídění odpadů, jako je tomu u nás. Zapojení do D2D lze odhadnout takto: v rodinných domech kolem 6 000 obyvatel a v bytových domech více jak 4 000 obyvatel. Nezapojených obyvatel do systému D2D kolem dvou tisíc, ale to neznamená, že netřídí odpady, ale využívají velkoobjemových kontejnerů na různých stanovištích ve městě a v jeho místních částech,“ popisuje Alena Štěrbová, starostka města Humpolec.

D2D systém pomáhá ke zkvalitnění nastaveného způsobu třídění odpadů, ke zvýšení efektivity vytřídění jednotlivých složek komunálního odpadu a snížení objemu směsného komunálního odpadu (SKO).

Frekvence svozů

Před zavedením změn mají občané obvykle největší strach ze snížení frekvence svozu směsného komunálního odpadu. Při vhodné komunikaci města a veřejnosti lze zavedení změn bez větších obtíží zvládnout. Informace získávají občané v Radničních listech, na webu města, na Facebooku a Instagramu města, prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas, na vývěskách ve městě a podobně.

„Svoz kontejnerů na sídlištích se postupně ustanovil takto: každý týden se sváží tříděný odpad včetně komunálního odpadu. Od rodinných domů ve městě nádoby o objemu 240 l se sváží jednou za měsíc, což platí pro papír a plast, bioodpad jednou za 14 dnů.

V místních částech nádoby o objemu 240 l od rodinných domů a velkoobjemové kontejnery na papír na určených stanovištích svážíme jednou za měsíc. Jednou za tři týdny se sváží 240 l nádoby a velkoobjemové kontejnery na plast, komunální odpad v nádobách o objemu 120 l jednou za 14 dnů. Bioodpad od prosince do února jednou za měsíc, po zbytek roku každých 14 dní, “ uvádí Alena Štěrbová.

Množství bioodpadu narostlo, SKO naopak kleslo

„Množství bioodpadu je závislé na ročním období. Hodně domácností v rodinných domech bioodpad řeší pomocí svých kompostérů či drtičů. Mohou také využívat velkoobjemové kontejnery na bioodpad, případně dováží svůj bioodpad přímo na kompostárnu. Těžko se to odhaduje, ale z celkových údajů za celouspolečnost SOMPO, a.s., víme, že celkově za rok 2022 ve srovnání s rokem 2021 narostlo množství svážených bioodpadů o 529 tun,“ přibližuje detaily starostka.

Bioodpad končí v kompostárně, smíšený komunální odpad je ukládán na skládce. Sice vzrostly náklady spojené s vytříděným odpadem, nicméně ve výsledku odpovídá ekonomika víceméně stavu před zavedením D2D. Se vzrůstajícími náklady za skládkování však budou výsledky stále lepší.

„Opět máme celková čísla za celou společnost SOMPO, a.s. Produkce směsného komunálního odpadu je za rok 2022 o 780 tun nižší než za rok minulý. Město Humpolec např. za rok 2020 vykázalo 2 114 tun směsného komunálního odpadu, za rok 2021 byl zaznamenán pokles na 1 840 tun a v roce 2022 došlo k dalšímu poklesu objemu směsného komunálního odpadu na 1767 tun,“ sděluje Alena Štěrbová.

Třídění odpadu narostlo, kontejnerová stanoviště zůstala

„Míra třídění skutečně vzrostla. Předpokládali jsme, že snížíme množství kontejnerů na stanovištích, např. v místních částích, v rodinné zástavbě, nebo dokonce dojde k úplnému zrušení stanoviště, což ovšem nenastalo. Pro porovnání za rok 2020 město Humpolec vykázalo 177 tun vytříděných plastů a v roce 2021 opět více – 214 tun a v roce 2022 243 tun,“ říká starostka a dodává:

„Systém D2D je určitě pro občany motivující, dochází k většímu třídění odpadů. Je to dobrý doplněk k stávajícímu systému třídění na určených stanovištích ve městě a v místních částech. Nelze však předpokládat, že tato velkoobjemová kontejnerová stání časem vymizí.Problém vidíme zejména v počátečním plánování počtu požadovaných nádob, správné množství se prostě předem odhadnout nedá. Rovněž s výpůjčkami nádob občanům je spojena určitá další administrativa. Ne všude mají občané možnost tyto nádoby na plasty, sklo a papír umístit na svých pozemcích, takže mnoho domácností dává nadále přednost svážení svého vytříděného odpadu do velkoobjemových kontejnerů na stanovištích.“

Motto Třídíš? Šetříš!

  • úspora kroků, které by jinak vedly ke kontejnerovým hnízdům, větší pohodlí, úspora času
  • šetření životního prostředí – podpora třídění odpadu či dokonce předcházení vzniku odpadu, snížení množství odpadu, který končí na skládce
  • úspora nákladů za odpadové hospodářství – tato úspora ještě nabude na významu spolu se zdražováním poplatku za ukládání netříděného komunálního odpadu na skládkách
humpolec door to door

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy