Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ústecký kraj usiluje o členství v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky

| zdroj: Ústecký kraj0

Ústecký kraj usiluje o členství v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky

Národní síť Zdravých měst České republiky

Národní síť Zdravých měst České republiky, z.s.p.o. (dále NSZM ČR) je asociací municipalit v České republice, která byla založena v roce 1994. V současné době sdružuje celkem 131 členů, z toho 5 krajů, 99 měst a obcí, 12 městských částí, 9 mikroregionů, 3 svazky obcí a 3 místní akční skupiny.
Z krajů jsou členy asociace dosud Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Hlavní město Praha v působnosti kraje. V Ústeckém kraji jsou členy asociace Litoměřice, Štětí, Ústí nad Labem, Úštěk, Telnice, Křešice a Místní akční skupina Podřipsko.
Město Litoměřice navíc bude už po několikáté hostit v termínu od 1. do 3. dubna 2020 Valnou hromadu asociace a tzv. Jarní školu zdravých měst, což je celorepublikové vzdělávací a osvětové setkání k realizaci tohoto programu založené na sdílení dobré praxe. Konkrétně se bude zaměřovat na problematiku energetického managementu měst a obcí, sociální inovace v městských a obecních knihovnách či jejich rekonstrukce, výsledky akademického výzkumu průběhu a výstupů školních fór, přičemž školicí blok bude zacílen na téma participace a metody a techniky práce s veřejností. Posláním asociace je propojovat municipality a odborné organizace v České republice ke spolupráci v systematické podpoře zdraví a kvality života a k aktivnímu uplatňování udržitelného rozvoje na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni.
Možnost sdílení dobré praxe mezi členy

Vstup do asociace umožní Ústeckému kraji sdílet dobré praxe mezi členy (průběžný přístup k osvědčeným řešením a aktivitám napříč celou ČR ve všech tématech rozvoje); vzdělávání a přístup k aktuálním informacím pro pracovníky úřadu i volené zástupce, využívat know-how asociace v oblasti strategického plánování a řízení (konzultace s nezávislými experty, metodická doporučení, přístup k datům atd.); získat podporu v oblasti zapojování veřejnosti (facilitace plánovacích akcí, konzultace s experty, online nástroje pro práci s veřejností ad.); průběžný přístup k aktuálním informacím o dostupných grantech a finančních zdrojích, vč. posílení možností pro jejich získávání. V neposlední řadě je „Zdravé město“ resp. „Zdravý kraj“ vizitkou kvality pro návštěvníky i mezinárodní partnery kraje – podpoří dobrou image vůči jeho obyvatelům i návštěvníkům.

Realizace programu „Zdravý Ústecký kraj“ velmi úzce souvisí též se zaváděním konceptu chytrých regionů (tzv. SMART), který Ústecký kraj systematicky rozvíjí od roku 2018. Inovativní a koncepční řešení včetně aktivní komunikace s klíčovými partnery i širokou veřejností jsou přístupy, které může Ústecký kraj na základě zkušeností a doporučení asociace uplatnit právě nyní, kdy se formuluje nová vize pro Ústecký kraj při jeho transformaci z uhelného regionu na perspektivní kraj budoucnosti. Přihlášení se ke značce „Zdravý kraj“ pomůže také ke změně image Ústeckého kraje.

Zapojení Ústeckého kraje do asociace logicky navazuje i na jeho členství v Síti zdravých regionů při Světové zdravotní organizaci (World Health Organization – Regions for Health Network).

Předpokládané představení a přijetí Ústeckého kraje za člena je plánováno právě na Valné hromadě asociace v Litoměřicích dne 1. dubna 2020.

Foto: zdroj Wikimedia

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards