Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Ústecký kraj usiluje o členství v asociaci Národní síť Zdravých měst České republiky

| zdroj: Ústecký kraj0

Národní síť Zdravých měst České republiky

Národní síť Zdravých měst České republiky, z.s.p.o. (dále NSZM ČR) je asociací municipalit v České republice, která byla založena v roce 1994. V současné době sdružuje celkem 131 členů, z toho 5 krajů, 99 měst a obcí, 12 městských částí, 9 mikroregionů, 3 svazky obcí a 3 místní akční skupiny.
Z krajů jsou členy asociace dosud Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, Hlavní město Praha v působnosti kraje. V Ústeckém kraji jsou členy asociace Litoměřice, Štětí, Ústí nad Labem, Úštěk, Telnice, Křešice a Místní akční skupina Podřipsko.
Město Litoměřice navíc bude už po několikáté hostit v termínu od 1. do 3. dubna 2020 Valnou hromadu asociace a tzv. Jarní školu zdravých měst, což je celorepublikové vzdělávací a osvětové setkání k realizaci tohoto programu založené na sdílení dobré praxe. Konkrétně se bude zaměřovat na problematiku energetického managementu měst a obcí, sociální inovace v městských a obecních knihovnách či jejich rekonstrukce, výsledky akademického výzkumu průběhu a výstupů školních fór, přičemž školicí blok bude zacílen na téma participace a metody a techniky práce s veřejností. Posláním asociace je propojovat municipality a odborné organizace v České republice ke spolupráci v systematické podpoře zdraví a kvality života a k aktivnímu uplatňování udržitelného rozvoje na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni.
Možnost sdílení dobré praxe mezi členy

Vstup do asociace umožní Ústeckému kraji sdílet dobré praxe mezi členy (průběžný přístup k osvědčeným řešením a aktivitám napříč celou ČR ve všech tématech rozvoje); vzdělávání a přístup k aktuálním informacím pro pracovníky úřadu i volené zástupce, využívat know-how asociace v oblasti strategického plánování a řízení (konzultace s nezávislými experty, metodická doporučení, přístup k datům atd.); získat podporu v oblasti zapojování veřejnosti (facilitace plánovacích akcí, konzultace s experty, online nástroje pro práci s veřejností ad.); průběžný přístup k aktuálním informacím o dostupných grantech a finančních zdrojích, vč. posílení možností pro jejich získávání. V neposlední řadě je „Zdravé město“ resp. „Zdravý kraj“ vizitkou kvality pro návštěvníky i mezinárodní partnery kraje – podpoří dobrou image vůči jeho obyvatelům i návštěvníkům.

Realizace programu „Zdravý Ústecký kraj“ velmi úzce souvisí též se zaváděním konceptu chytrých regionů (tzv. SMART), který Ústecký kraj systematicky rozvíjí od roku 2018. Inovativní a koncepční řešení včetně aktivní komunikace s klíčovými partnery i širokou veřejností jsou přístupy, které může Ústecký kraj na základě zkušeností a doporučení asociace uplatnit právě nyní, kdy se formuluje nová vize pro Ústecký kraj při jeho transformaci z uhelného regionu na perspektivní kraj budoucnosti. Přihlášení se ke značce „Zdravý kraj“ pomůže také ke změně image Ústeckého kraje.

Zapojení Ústeckého kraje do asociace logicky navazuje i na jeho členství v Síti zdravých regionů při Světové zdravotní organizaci (World Health Organization – Regions for Health Network).

Předpokládané představení a přijetí Ústeckého kraje za člena je plánováno právě na Valné hromadě asociace v Litoměřicích dne 1. dubna 2020.

Foto: zdroj Wikimedia

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert