Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Udržitelné nakládání s odpady

| autor: Hana Tomášková| zdroj: OPŽP0

kontejnery
zdroj: Ilustrační foto/ redakce archiv

Přechod na oběhové hospodářství lze urychlit za pomoci nové výzvy z OPŽP 2021-2027. Projekty podporující oběhového hospodářství mohou získat celkem až jednu miliardu korun. Žádosti o dotace lze podávat od 7. září 2022.

4. výzva - Udržitelné nakládání s odpady

V rámci této výzvy lze žádat o podporu:

 • výstavby nových či modernizace stávajících sběrných dvorů v podobě navýšení jejich kapacity
 • systémů pro separaci a oddělený sběr a svoz komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu (biologicky rozložitelný komunální odpad, plasty, papír, sklo, kovy, textil, objemný odpad a nápojové kartony)

Druh výzvy: Průběžná

Podání žádosti: 7. 9. 2022 - 31. 12. 2023

Alokace: 500 000 000 Kč

Příjemci podpory

 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Městské části hl. města Prahy
 • Obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

Více informací k žádosti, včetně možnosti podání žádosti najdete zde.

Dokumenty k výzvě

Text výzvy – 4. výzva 162.98 kB Platnost: 17. 8. 2022

Analýza potenciálu produkce odpadů a materiálových toků v zájmové oblasti projektu 122.14 kB Platnost: 15. 8. 2022

Doporučení pro stanovení typu veřejné podpory u specifického cíle 1.5 – Oběhové hospodářství 198.12 kB Platnost: 16. 8. 2022

Kumulativní rozpočet pro specifický cíl 1.5 51.9 kB Platnost: 15. 8. 2022

Základní dokumenty

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2021-2027 2.2 MB Platnost: 12. 8. 2022

banner_JRK2.png

14. výzva - Třídění a dotřiďování odpadů

Výzva se týká zařízení, která řeší separaci ostatních odpadů, energetické využití odpadů anebo se zabývají sběrem a nakládáním s nebezpečnými odpady.

Druh výzvy: Kolová

Podání žádosti: 7. 9. 2022 - 30. 12. 2022

Alokace: 500 000 000 Kč

Příjemci podpory

 • Kraje
 • Obce
 • Státní podniky
 • Organizační složky státu
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Veřejnoprávní instituce
 • Příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC
 • Veřejné výzkumné instituce
 • Vysoké školy, školy a školská zařízení
 • Nadace, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti
 • Církve a náboženské společnosti
 • Obchodní společnosti a družstva
 • Městské části hl. města Prahy
 • Zájmová sdružení právnických osob

Více informací k žádosti, včetně možnosti podání žádosti najdete zde.

Dokumenty k výzvě

Text výzvy – 14. výzva 169.02 kB Platnost: 17. 8. 2022

Analýza potenciálu produkce odpadů a materiálových toků v zájmové oblasti projektu 122.14 kB Platnost: 15. 8. 2022

Doporučení pro stanovení typu veřejné podpory u specifického cíle 1.5 – Oběhové hospodářství 198.12 kB Platnost: 16. 8. 2022

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.5 – Oběhové hospodářství (opatření 1.5.11) 280.22 kB Platnost: 5. 8. 2022

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.5 – Oběhové hospodářství (opatření 1.5.6) 280.08 kB Platnost: 5. 8. 2022

Hodnoticí kritéria pro specifický cíl 1.5 – Oběhové hospodářství (opatření 1.5.9) 281.66 kB Platnost: 5. 8. 2022

Kumulativní rozpočet pro specifický cíl 1.5 51.9 kB Platnost: 15. 8. 2022

Základní dokumenty

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí 2021-2027 2.2 MB Platnost: 12. 8. 2022

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
Sensoneo
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Zlatý erb
Denios
Syba
PSAS
Rema