Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

TS Tábor se staly vítězem Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

| autor: Hana Tomášková0

TS Tábor se staly vítězem Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

10. ročník Národních cen za společenskou odpovědnost a 19. ročník Národních cen kvality zahájil proslovem Karel Havlíček, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu. Zmínil mimo jiné, že v koncepci Národních cen dojde ke změně.

Všechno dobré jednou končí a my jsme se rozhodli, že 20. ročník, tedy příští ročník, už pojmeme jinak. Nikoli proto, že bychom to, co jsme dělali a ti, kteří zatím stáli, dělali špatně, ale protože se svět mění a my se musíme dívat dopředu. I proto jsme zvolili novou vizi České republiky, novou strategii, novou koncepci, která se nazývá Česká republika, země pro budoucnost, Czech Republic, The Country For The Future.“

Mottem večera bylo: Milujeme Českou republiku,“ sdělila ke slavnostním předávání cen Růžena Petříková, místopředsedkyně Rady kvality, „Já velmi miluji Českou republiku, ale někdy mám obavy o její osud.“ Na konferenci Společenskou odpovědností a kvalitou k udržitelnosti, která navazovala na slavnostní večer, Růžena Petříková poukázala na význam osvěty a vzdělávání v oblasti udržitelnosti. „Aby se nestala chyba a z ušlechtilé myšlenky se nestal pouhý obchod nebo honba za certifikáty a nejrůznějšími cenami nebo dokonce vynucování „podílení se“ a závádění CSR v organizacích, které tuto dobrovolnou filosofii ještě nepochopily,“ doplnila Petříková.

Národní ceny kvality České republiky

Cílem všech programů Národní ceny kvality České republiky je veřejně ocenit nejvýkonnější organizace v České republice. Vítězem soutěže Národní cena kvality České republiky se stal obchodní řetězec Albert ČR, ve veřejném sektoru zvítězil Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

Vyhlášeny byly také výsledky Národních cen ČR za společenskou odpovědnost. Posláním tohoto ocenění je podpořit společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj prostřednictvím zpětné vazby, kterou organizacím poskytne hodnocení nezávislou stranou.

Mezi velkými organizacemi v podnikatelském sektoru zvítězila společnost Miele technika. Ve veřejném sektoru se vítězem stal Úřad Městské části Praha 13.

Společnost Technické služby Tábor obsadila první místo v kategorii společenské odpovědnosti mezi malými a středními organizacemi.

Letošní umístění v Národní ceně za společenskou odpovědnost v kategorii malá a střední firma je pro nás skutečně výjimečné. Obsadit první místo ve velké konkurenci již něco znamená,“ řekl o ocenění Michal Polanecký, jednatel Technických služeb Tábor.

Jak zaznělo i na slavnostním vyhlášení cen, hlavním úkolem TS Tábor je udržet a zkvalitňovat zabezpečení komunálních činností pro město. Kvalita poskytovaných služeb TS Tábor je na velmi vysoké úrovni a je zcela v souladu s nejpřísnějšími právními i technickými normami. Cílem je spokojenost zákazníka, což jasně dokládá i motto organizace: „Služby pro vás“.

Oblastí CSR se zabýváme již několik let a toto je pro nás i pro celý Tábor velké a významné ocenění,“ uvedl dále Michal Polanecký, „Díky zpětné vazbě od hodnotitelů z Ministerstva průmyslu a obchodu máme reálný obraz o silných i slabých stránkách společnosti, což nám umožňuje stále pracovat na zlepšování.“Technické služby Tábor jsou dobrým příkladem pro ostatní organizace. Inspiraci nabízejí v mnoha oblastech od úspor energie veřejného osvětlení, přes efektivní nakládání s odpady až k zavádění elektrifikované komunální techniky. Technické služby v současné době testují již třetí zakoupený elektromobil. Tento má navíc nástavbu na ekologické hubení plevele pomocí páry.

Michal Polanecký klade důraz na inovativní technologie a projekty, které mohou kvalitu poskytovaných služeb posunout ještě dále. Analyzuje silné i slabé stránky organizace, aby se zvyšovala efektivita práce, transparentnost hospodaření a snižoval se dopad na životní prostředí.

Mezi slabé stránky společnosti se v našem případě řadí to, že jako statutární zástupce řeším mnoho důležitých a strategických projektů osobně a nejsem v nich zastupitelný, což je problém i zákona o obchodních korporacích,“ komentoval situaci ve společnosti Michal Polanecký.

Další slabou stránkou je to, že jsme vlastnění městem a musíme odolávat tlaku na nejnižší cenu služeb, která by mohla v dlouhodobém hledisku ohrožovat společnost v oblasti investic a lidských zdrojů. Tedy si musíme obhájit kvalitu za vyšší cenu, což z dlouhodobého hlediska finálně městu ušetří daleko více financí,“ upozornil Michal Polanecký.

Od soutěžení nejnižších cen se v poslední době naštěstí upouští a města a obce se začínají více soustředit na výslednou kvalitu projektu. To je velmi výrazný krok kupředu. Obce a regiony hrají zásadní roli při dosahování cílů udržitelného rozvoje. A to by nebylo možné bez dostatku opravdu kvalitních projektů s reálným ekonomickým podkladem.

Foto: zdroj Michal Polanecký

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert