Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

TS Tábor se staly vítězem Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

| autor: Hana Tomášková0

TS Tábor se staly vítězem Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost

10. ročník Národních cen za společenskou odpovědnost a 19. ročník Národních cen kvality zahájil proslovem Karel Havlíček, místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu. Zmínil mimo jiné, že v koncepci Národních cen dojde ke změně.

Všechno dobré jednou končí a my jsme se rozhodli, že 20. ročník, tedy příští ročník, už pojmeme jinak. Nikoli proto, že bychom to, co jsme dělali a ti, kteří zatím stáli, dělali špatně, ale protože se svět mění a my se musíme dívat dopředu. I proto jsme zvolili novou vizi České republiky, novou strategii, novou koncepci, která se nazývá Česká republika, země pro budoucnost, Czech Republic, The Country For The Future.“

Mottem večera bylo: Milujeme Českou republiku,“ sdělila ke slavnostním předávání cen Růžena Petříková, místopředsedkyně Rady kvality, „Já velmi miluji Českou republiku, ale někdy mám obavy o její osud.“ Na konferenci Společenskou odpovědností a kvalitou k udržitelnosti, která navazovala na slavnostní večer, Růžena Petříková poukázala na význam osvěty a vzdělávání v oblasti udržitelnosti. „Aby se nestala chyba a z ušlechtilé myšlenky se nestal pouhý obchod nebo honba za certifikáty a nejrůznějšími cenami nebo dokonce vynucování „podílení se“ a závádění CSR v organizacích, které tuto dobrovolnou filosofii ještě nepochopily,“ doplnila Petříková.

Národní ceny kvality České republiky

Cílem všech programů Národní ceny kvality České republiky je veřejně ocenit nejvýkonnější organizace v České republice. Vítězem soutěže Národní cena kvality České republiky se stal obchodní řetězec Albert ČR, ve veřejném sektoru zvítězil Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Národní ceny ČR za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj

Vyhlášeny byly také výsledky Národních cen ČR za společenskou odpovědnost. Posláním tohoto ocenění je podpořit společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj prostřednictvím zpětné vazby, kterou organizacím poskytne hodnocení nezávislou stranou.

Mezi velkými organizacemi v podnikatelském sektoru zvítězila společnost Miele technika. Ve veřejném sektoru se vítězem stal Úřad Městské části Praha 13.

Společnost Technické služby Tábor obsadila první místo v kategorii společenské odpovědnosti mezi malými a středními organizacemi.

Letošní umístění v Národní ceně za společenskou odpovědnost v kategorii malá a střední firma je pro nás skutečně výjimečné. Obsadit první místo ve velké konkurenci již něco znamená,“ řekl o ocenění Michal Polanecký, jednatel Technických služeb Tábor.

Jak zaznělo i na slavnostním vyhlášení cen, hlavním úkolem TS Tábor je udržet a zkvalitňovat zabezpečení komunálních činností pro město. Kvalita poskytovaných služeb TS Tábor je na velmi vysoké úrovni a je zcela v souladu s nejpřísnějšími právními i technickými normami. Cílem je spokojenost zákazníka, což jasně dokládá i motto organizace: „Služby pro vás“.

Oblastí CSR se zabýváme již několik let a toto je pro nás i pro celý Tábor velké a významné ocenění,“ uvedl dále Michal Polanecký, „Díky zpětné vazbě od hodnotitelů z Ministerstva průmyslu a obchodu máme reálný obraz o silných i slabých stránkách společnosti, což nám umožňuje stále pracovat na zlepšování.“Technické služby Tábor jsou dobrým příkladem pro ostatní organizace. Inspiraci nabízejí v mnoha oblastech od úspor energie veřejného osvětlení, přes efektivní nakládání s odpady až k zavádění elektrifikované komunální techniky. Technické služby v současné době testují již třetí zakoupený elektromobil. Tento má navíc nástavbu na ekologické hubení plevele pomocí páry.

Michal Polanecký klade důraz na inovativní technologie a projekty, které mohou kvalitu poskytovaných služeb posunout ještě dále. Analyzuje silné i slabé stránky organizace, aby se zvyšovala efektivita práce, transparentnost hospodaření a snižoval se dopad na životní prostředí.

Mezi slabé stránky společnosti se v našem případě řadí to, že jako statutární zástupce řeším mnoho důležitých a strategických projektů osobně a nejsem v nich zastupitelný, což je problém i zákona o obchodních korporacích,“ komentoval situaci ve společnosti Michal Polanecký.

Další slabou stránkou je to, že jsme vlastnění městem a musíme odolávat tlaku na nejnižší cenu služeb, která by mohla v dlouhodobém hledisku ohrožovat společnost v oblasti investic a lidských zdrojů. Tedy si musíme obhájit kvalitu za vyšší cenu, což z dlouhodobého hlediska finálně městu ušetří daleko více financí,“ upozornil Michal Polanecký.

Od soutěžení nejnižších cen se v poslední době naštěstí upouští a města a obce se začínají více soustředit na výslednou kvalitu projektu. To je velmi výrazný krok kupředu. Obce a regiony hrají zásadní roli při dosahování cílů udržitelného rozvoje. A to by nebylo možné bez dostatku opravdu kvalitních projektů s reálným ekonomickým podkladem.

Foto: zdroj Michal Polanecký

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
ABPlast
Satturn
Meva a.s.
Fair Care
Wasten
JRK
SKS