Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Světlo světa spatřily dlouho očekávané návrhy zákonů o odpadech, obalech a zpětném odběru

| autor: Hana Tomášková0

Světlo světa spatřily dlouho očekávané návrhy zákonů o odpadech, obalech a zpětném odběru

Na neformálním setkání Ministerstva životního prostředí informovali ministr Richard Brabec a Jaromír Manhart, ředitel Odboru odpadů MŽP, o novém Zákoně o odpadech (ZOO), novém Zákoně o vybraných výrobcích s ukončenou životností (VUŽU) a o návrhu novelizace Zákona o obalech (ZOB).

Jak podotýká Richard Brabec, odpadová legislativa vzniká poměrně dlouho a trošku klopotně. „My jsme hledali a já věřím, že našli, kompromisy mezi klíčovými skupinami,“ říká Richard Brabec a dodává, že za nejklíčovějšího partnera považují Svaz měst a obcí ČR.

Návrh plní základní parametry. Nejenom to, co po nás chce Evropská unie, ale především to, co považujeme za správné v rámci České republiky,“ upřesňuje Richard Brabec. Jde tedy o to, abychom odpady maximálním způsobem využili. Odpad se stává zdrojem, využívá se energeticky. Důležitá je recyklace, BRKO je zajímavým zdrojem pro kompostárny (ty jsou dnes využívány zhruba z 50 %) nebo pro využití v bioplynkách.

Jaromír Manhart vysvětluje, že prioritou bylo posílit vymahatelnost zákonů, podpořit hierarchii nakládání s odpady a omezit skládkování. Transformace nových zákonů a novelizace ZOB do legislativy by měla proběhnout do června 2020, s účinností od 1.1.2021. Vše bude ovšem záležet na připomínkovém řízení.

Nejdůležitějším parametrem je výše skládkovacího poplatku, protože nízký poplatek nemotivuje systém, aby se odklonil od skládkování.

Nechceme vytvářet

zátěž pro obce“

Nechceme vytvářet zátěž pro obce,“ zdůrazňuje Jaromír Manhart při prezentaci nového Zákona o odpadech. ZOOjasně stanovuje dané procentuální cíle souhrnné, vymezuje povinnosti původců odpadů a navrhuje výši poplatků za skládkování od roku 2021 s cílem posílit primární třídění. Pro obce je stanovena třídící sleva ze skládkovacího poplatku, která je motivačním nástrojem k dosažení cílů pro třídění a jeho posílení. Je důležité vědět, že existují možnosti, jak při správném využití možností, které návrh nového zákona nabízí, platit ve výsledku za komunální odpad (skládkovací poplatek a cenu za svoz) méně než dosud, i když dojde k navýšení poplatků za skládkování.

Nový zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností nabízí zpřehlednění legislativy a vyjasnění některých sporných bodů. Cíle sběru elektrozařízení jsou přeneseny na výrobce. Možnost kolektivního plnění povinností vzniká také pro automobilové a průmyslové baterie a akumulátory. Zákon zajišťuje též zlepšení spolupráce s obcemi (jasně vymezuje povinnosti kolektivního systému vůči obcím). Nově vzniká ekomodulace.

Novelizace Zákona o obalech

Česká republika již úspěšně plní (nadlimitně) souhrnné cíle. Materiálové využití dosahuje úrovně 77 %. Jsme vzorem pro země, kde systém třídění nefunguje tak dobře jako u nás (Polsko, Slovensko, Izrael). Zbývá dořešit dílčí cíle u sběru kovových obalů.

Pro nové autorizované obalové společnosti (AOS) jsou jasně vymezené povinnosti v oblasti spolupráce a vyrovnání nákladů. Důležité je zejména pokrytí České republiky, tedy zajištění sítě a zabránění vzniku dominantního postavení na trhu.

Zmíněný je i tolik diskutovaný zálohový systém, který není povinně stanoven. Nicméně samostatný výrobce může bez omezení zálohovat již dnes, na tom nový zákon nemění nic.

O detailech návrhů zákonů i novelizace budeme podrobněji informovat v dalším článku.

Foto: autorka

                                 Máte dotaz? Napište nám

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert