Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Středočeský kraj vyzývá občany k dalšímu podávání žádostí o kotlíkové dotace

| autor: Středočeský kraj0

Středočeský kraj vyzývá občany k dalšímu podávání žádostí o kotlíkové dotace

Náměstek G. Kovács upřesnil, k pondělí 10. června 2019 k 7:30 hodin je po vytřídění duplicitních žádostí podáno celkem 4 535 v celkové hodnotě 535 665 929 korun. „Vzhledem k tomu, že celkem má Středočeský kraj díky příslibu Ministerstva životního prostředí k dispozici celkem 575,5 milionu, mohou žadatelé stále své žádosti podávat s vysokou mírou pravděpodobnosti, že jim bude dotace poskytnuta,“ konstatoval náměstek. Duplicitních žádostí se sešlo poměrně značné množství.

Žádosti mohou být podávány až do 30. 6. 2022 do 16:00, nebo do vyčerpání peněžních prostředků. Musí být podávány elektronickou formou. Tuto elektronickou žádost vyplní žadatelé v prostředí webového prohlížeče na portálu Středočeského kraje. Pro otevření žádosti je zapotřebí použít odkaz na webové stránce: https://kotliky.kr-stredocesky.cz/zadost.

Středočeský kraj žádá všechny žadatele, aby si tento odkaz uložili do oblíbených položek svých počítačů a k přístupu do žádosti ho výhradně využívali. Elektronická žádost je nezbytná pro registraci žádostíV druhém kroku je konečný uživatel povinen doručit nejpozději do 20 pracovních dní od data odeslání žádosti v elektronické podobě vygenerovanou a podepsanou žádost v listinné papírové podobě se všemi náležitostmi a přílohami v obálce na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21.

Náměstek hejtmanky Gabriel Kovács také připomněl, že finanční dotace bude poskytována do maximálního podílu 75 % způsobilých výdajů v případě, že se bude jednat o instalaci plynového kondenzačního kotle, kdy konečný uživatel může obdržet dotaci nejvýše 95 tisíc korun. Podílu 80 % způsobilých výdajů lze dosáhnout, bude-li instalován kotel na biomasu s ručním přikládáním. V tomto případě může konečný uživatel dosáhnout na dotaci nejvýše 100 tisíc korun. A 80 % způsobilých výdajů bude dosaženo i v případě, že bude instalováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel pouze na biomasu. Končený uživatel může v tomto případě obdržet dotaci nejvýše 120 tisíc korun.  Finančně podporován tak již nebude kombinovaný kotel uhlí/biomasa.

„Finanční podpora bude žadatelům navýšena o dalších 7,5 tisíce korun tehdy, bude-li výměna starého kotle za nový provedena v seznamu obcí, který bude součástí vyhlášeného programu. Jde o obce, které jsou na tom z hlediska znečištění ovzduší ve středních Čechách nejhůře,“ řekl G. Kovács a v této souvislosti dodal: „Středočeský kraj chce občanům pomoci splnit povinnost výměny kotlů, a proto jim nabídne možnost takzvané zálohové platby, a to mladým lidem od 18 do 29 let a seniorům nad 65 let v obcích, které jsou takzvaně prioritními obcemi. To znamená, že je v nich zvýšená koncentrace emisí.“

Možnost zálohové platby se týká devíti plošně vybraných ekonomicky slabších regionů, a to Městce Králové, Mšena, Příbrami, Rakovníka, Sedlčan, Slaného, Votic, Vlašimi a Zruče nad Sázavou. Dále mohou o zálohovou platbu požádat držitelé průkazu pro osoby zdravotně postižené, bez ohledu na věkový limit a místo realizace ve Středočeském kraji.

Závěrem náměstek Kovács připomněl, že od 1. 9. 2022 lze provozovat pouze taková zařízení, která splňují emisní třídu 3. a vyšší. Tedy, že nastane zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy bez ohledu na to, kdy byly pořízeny. Za nedodržení tohoto nařízení může být uložena sankce až do výše 50 000 Kč. „Pro občany kraje je skutečně možnost využití finanční dotace v rámci nyní vypsané výzvy jednou z posledních možností, jak na pomoc s uhrazením nového tepelného zdroje dosáhnout, a proto je vyzýváme, aby neváhali, a tak učinili,“ uzavřel.  

Foto: ilustrační/ redakce

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ