Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Středočeský kraj se v rámci policejního šetření ekologické havárie v Milovicích přihlásí jako poškozený, rozhodla krajská rada

| zdroj: Středočeský kraj0

julian-zwengel-EVRvlM-Nzf4-unsplash
zdroj: unsplash.com

Rada Středočeského kraje jednomyslně odhlasovala připojení se k trestnímu řízení ve věci ekologické havárie v bývalém vojenském prostoru v Milovicích v roli poškozeného. Tento formální krok je nutný k tomu, aby Středočeský kraj mohl nárokovat škodu, která znečištěním území vznikla, zejména následné náklady na sanaci území. Konkrétní výši škody v současnosti vzhledem k tomu, že nebyl stanoven způsob likvidace s ohledem na přesný rozsah území, není možné odhadnout. Bližší představu by tak kraj měl získat na základě jednání s odborníky a zpracovateli posudků.

Policie, která už rok prošetřuje ekologickou havárii v bývalém vojenském prostoru v Milovicích, požádala Středočeský kraj o vyjádření, zda se jako poškozený připojí k policejnímu šetření v roli poškozeného s nárokem na náhradu škody.

Vyjádření krajské rady komentuje radní pro oblast majetku a investic Libor Lesák: „O připojení se k policejnímu šetření v roli poškozeného bylo rozhodnuto zcela jednoznačně.V nejbližší době díky umožnění policie zasáhnout do území budeme iniciovat jednání se zpracovateli odborných posudků a dalších odborníků tak, abychom se sanací území mohli začít co nejdříve. Dle předběžného vyjádření policejního znalce je škoda vyčíslena na minimálně 1,5 miliardy korun, nicméně v tomto ohledu chceme prověřit všechny možnosti a způsoby čištění území, které by byly nejen maximálně efektivní, ale současně pro kraj představovaly přijatelné náklady. Osobně mám obavy z toho, pokud by kraj musel vynaložit na sanaci minimálně zmíněnou sumu, hrozí dle našeho názoru scénář, kdy viník nebude mít dostatek finančních prostředku na to, aby nám náklady vynaložené z krajského rozpočtu, dorovnal. To by byla pro krajský rozpočet jistě citelná ztráta,“ vysvětluje radní pro oblast investic a majetku Libor Lesák.

Co se týče konkrétních pozemků, Středočeský kraj má od policejních orgánů informaci o celkem 9 kontaminovaných parcelách, což představuje desítky hektarů. „ Opět se potvrdilo, že letištní plocha či areál přírodní rezervace není součástí kontaminovaného území. Konkrétní lokality budou známé až po konkretizaci území, stanovení postupu a analýze znaleckého posudku,“ dodává radní Lesák.

Středočeský kraj po policejním zásahu zajistil, aby vstup na potencionálně nebezpečné lokality, byl pouze na vlastní nebezpečí. Za účelem zjištění bezpečnosti pohybu v daném okolí bylo také provedeno měření ovzduší, která prokázala naprostou bezpečnost pohybu po krajských pozemcích v lokalitě Milovice-Boží Dar. Na webu Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se mimo jiné v souvislosti s prací s azbestem uvádí, že riziko pro člověka představuje zejména vdechování azbestového prachu při manipulaci s materiálem obsahujícím azbest. „Z informací uvedených na webu KHS ale i vlastního průzkumu území tak nadále předpokládáme, že riziko při běžném pohybu osob nehrozí,“ uzavírá radní Lesák.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert