Poradna_obrazek_canva.png
Katalog odpadů

Středočeský kraj se chce aktivně zapojit do ochrany klimatu

| autor: Středočeský kraj0

Středočeský kraj se chce aktivně zapojit do ochrany klimatu

„Tato nezisková organizace je odborným garantem a správcem dobrovolného programu SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2, podporovaného ministerstvy MŽP a MPO,“ říká hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011), která sledování uhlíkové stopy iniciovala.

 „V první řadě je zapotřebí znát naši vlastní uhlíkovou stopu, která je nepřímým ukazatelem spotřeby energií, výrobků a služeb,“ podotkla Jaroslava Pokorná Jermanová s tím, že následně se určí opatření vedoucí k menší produkci CO2, jako je například výměna zdroje topení, instalace chytrých čidel pro řízení osvětlení, topení nebo jiná různá opatření ke snížení spotřeby energií, ale i výrobu čisté energie. „Co zbude, bude se kompenzovat, chcete-li offsetovat, např. výsadbou stromů,“ dodala.

Celý projekt je na více let. „Prvním krokem bude změřit, co produkujeme, včetně všech 280 příspěvkových organizací (školy, sociální zařízení a další) a poté snížit a vykompenzovat maximum produkce CO2. Ve snižování ‚uhlíkové stopy‘ už kraj začal konat, a to projektem na Energetické úspory v objektech jeho příspěvkových organizací. Nyní všemu dáváme systémový rámec, ale především začínáme kompenzovat/offsetovat CO2,“ pokračuje hejtmanka.

Jaroslava Pokorná Jermanová také upřesnila, že realizace části projektu je připravována již pro tento rok. „Dali jsme si za cíl vysadit letos minimálně 30 stromů. Rádi bychom pomocí tohoto projektu motivovali nejen všechny Středočeské obce a města k aktivnímu zapojení se do některého programu pro ochranu klimatu, ale i občany a právnické firmy sídlící ve Středočeském kraji,“ prohlásila. Celkem se bude jednat o výsadbu v řádu tisíců stromů. Na identifikaci uhlíkové stopy Středočeského kraje pro rok 2019 vedení kraje hodlá uvolnit 800 tisíc korun a 200 tisíc na kompenzaci této zátěže pro přírodu prostřednictvím výsadby stromů.

A co to je uhlíková stopa?

Uhlíková stopa stanovuje množství skleníkových plynů, které odpovídají aktivitám dané instituce nebo úřadu a je vyjádřená v ekvivalentech CO2. Pro představu si lze vzít jednu průměrnou kancelář. Ta nechává za sebou stopu přibližně 2 tun CO2 za rok a lze ji vykompenzovat jedním vysazeným stromem každý rok. Třeba javor dokáže spotřebovat za 70 let přibližně 3 tuny CO2. Asi nejlepší volbou mezi stromy je v našich podmínkách dub, který dokáže spotřebovat přibližně 5 tun za 80 let.

Pro ještě větší představu lze uvést, že benzínový automobil vyprodukuje při spálení jedné nádrže (dojezd okolo 600 km) 80 kg CO2.

Také při cestování letadlem za sebou necháváme uhlíkovou stopu a zpáteční letenka do Bruselu pro jednu osobu po sobě zanechává stopu 180 kg CO2.

Každý občan si uhlíkovou stopu může sám spočítat na webových kalkulačkách a může se aktivně podílet na kompenzaci své uhlíkové stopy v mnoha offsetových programech.

A co představují offsetové programy?

Offsetové projekty ověřené jako způsobilé k zařazení například do programu SLEDUJEME / SNIŽUJEME CO2, jsou veřejně prospěšné záměry realizované na území České republiky. Jedná se o projekt realizovaný ve veřejném sektoru Středočeského kraje konkrétním městem nebo obcí, který prokazatelně vede k zachycení skleníkových plynů či k prevenci jejich vzniku. Jde o konkrétní neinvestiční, nebo vybrané investiční akce (činnosti či opatření), splňující požadavky programu.

Ověřené offsetové projekty splňují poměrně přísné podmínky a vstupní předpoklady, aby při dokončení období jejich realizace bylo zajištěno dosažení zamýšleného příznivého vlivu na klimatický systém Země. Tyto projekty jsou připravovány, realizovány a sledovány ve spolupráci s odborníky na téma, v němž je projekt realizován.

Nejedná se tak jen o výsadbu stromů, ale i například přímého využití fotovoltaických elektráren, výměny kotle za ekologičtější, nebo i výměny osvětlení za úsporné typy.

Foto: ilustrační/ redakce archiv

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Vodárenství
Sovak
Zdravá města
Satturn
Wasten
JRK
SKS
Ecobat
Nadace Partnerství
Adapterra Awards
Teplárna ČB
EkoWATT
Solární asociace
AKU-BAT
I-tec
SmVaK Ostrava
Energie AG
Den malých obcí
Denios
PSAS
Rema
K-tech Komunální technika
Meva a.s.
EKO-KOM
ČEVAK
Povodí Vltavy
SRVO
Bert
ORGREZ